Verzeker je verenigingswerkers

25 maart 2019

De polis van de ISB-sportverzekering is uitgebreid.

 

Wie een beroep doet op een verenigingswerker, moet voor die persoon een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een verzekering lichamelijke schade hebben. Het is de werkaanbieder die daarvoor instaat.

 

Is er voldaan aan de voorwaarden van de ISB-sportverzekering (hoofdorganisator, type activiteit ...)? Via die verzekering zijn dan zijn zowel vrijwilligers als verenigingswerkers die instaan voor de begeleiding van de activiteit verzekerd voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en strafrechtelijke verdediging.


Extra ondersteuning voor dezelfde prijs?

Ja, de uitbreiding gebeurt automatisch en zit vervat in jullie polis van de ISB-sportverzekering. Je hoeft dus niets te doen!  

 

Meer weten? 

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken