Nieuw: dekking hartfalen

16 november 2012

Er is nu een bijkomende waarborg in de ISB-sportverzekering voor hartfalen.

 

In 2012 tekenden 283 gemeenten in op een globale verzekeringspolis die ISB, na marktraadpleging, afsloot bij Ethias. Een complete sportverzekering tegen een concurrentiële prijs en via een eenvoudige procedure.

 

Recent verschenen in de pers berichten van sporters die het slachtoffer werden van een hartfalen tijdens hun sportactiviteit. De collectieve verzekering "sportongevallen" dekte tot op heden de hartproblemen niet. Ethias heeft vanuit haar maatschappelijk engagement, aandacht voor deze problematiek en heeft beslist de waarborguitbreiding "Een Hart voor Sport" voor te stellen. Vanaf 2013 wordt zo ook de ISB-sportverzekering voor alle ingetekende gemeenten, provincies en VGC automatisch uitgebreid met de dekking van hartproblemen.

 

De administratief zeer eenvoudige procedure blijft behouden. In tegenstelling tot de voorbije jaren zal de premie voor de basispolis omwille van de waarborguitbreiding voor 2013 echter stijgen met 0,010 euro per inwoner. Wij zijn er van overtuigd met een kostprijs van 0,060 Euro per inwoner [1] de ISB-Sportverzekering met de bijhorende service nog steeds aan een zeer concurrentiële prijs aan te bieden. Om in 2013 de basispolis met de uitbreiding omtrent hartfalen te kunnen gebruiken, hoeft u niets te doen. Uw intekening wordt namelijk automatisch verlengd [2].

 

De premie voor de optie ‘individuele verplaatsing’ om de deelnemers ook te verzekeren op weg naar en terug van de activiteit blijft behouden op 0,010 Euro per inwoner. Indien u in 2012 intekende op deze optie loopt deze automatisch verder. Indien u nog niet inschreef en zich wenst in te schrijven kan zich hier inschrijven voor de optie individuele verplaatsing

 

Tot slot wensen wij u alvast te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en zijn wij overtuigd van een verdere constructieve samenwerking.

 

[1] Voor de steden met meer dan 100.000 inwoners is er een aftopping van het aantal inwoners. Ook de premieberekening van de provinciale sportdiensten en de sportdienst van de VGC blijven behouden.

[2] Indien u als gemeente wil uittreden is dat mogelijk via een aangetekend schrijven aan ISB vzw vóór 15 december 2012. Omwille van deze laattijdige premiemelding voor 2012 verlengde ISB namelijk de standaard deadline voor uittreding van 15 november met 1 maand.

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken