Openstellen van schoolsportinfrastructuur

 

Bekijk alle info in verband met de projectoproep openstellen van schoolsportinfrastructuur.

  • Begeleiding door ISB

  Om scholen te ondersteunen bij hun project werd op Vlaams niveau een coördinatiefunctie toegekend aan het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB).

   

  ISB vzw doet dienst als begeleidingsinstantie voor dit project. Als kenniscentrum voor lokaal en regionaal sport- en recreatiebeleid heeft het heel wat ervaring in deze materie.

   

  Infosessies

  In elke provincie is 1 infosessie geweest. Kon je er niet bij zijn? 

   

  Bekijk het verslag van de infosessies. 

   

   

   

 • Praktijkverhalen

  Heel wat verschillende scholen, heel wat verschillende aanpakken. Lees hier hoe verschillende scholen hun infrastructuur beschikbaar stellen.

  Laat je inspireren! 

   

  Leuven // Provinciale school De Wijnpers

  In Leuven staat de provinciale school De Wijnpers. De sporthal die op dit schoolterrein staat wordt ook gebruikt door verschillende clubs, SVS krijgt er geregeld een plek en leerkrachten sporten er onderling tegen elkaar.

  Lees meer

   

  Mechelen // Sint-Romboutscollege Sporthal Paardenstraatje 

  Aan het Sint-Romboutscollege in het centrum van Mechelen is een mooie sporthal gebouwd. Deze wordt overdag door de leerlingen gebruikt. Naschools brengt deze autonome sporthal heel wat Mechelaars in beweging via een aanbod van clubs, een zaalvoetballiga en buurtsport.

  Lees meer

   

  Arendonk // Gemeentelijke Basisschool Voorheide

  De sportdienst van Arendonk heeft geen eigen sporthal. Voor hun overdekte sportinfrastructuur rekenen ze volledig op de scholen. Sporters laten zich in gemeentelijke basisschool niet afschrikken door het ontbreken van kleedkamers. Vooral jeugdvolleyballers vinden we er terug. Maar die zijn zeker niet alleen, want in de refter wordt regelmatig aan yoga, aerobic en volksdans gedaan. Alle bezoekers kunnen de sleutel nemen met een 4-cijferige code.

  Lees meer


  Sint-Pieters-Woluwe // Koninklijk Atheneum

  Zaalvoetbal, handbal, aikido, samen met de VGC wordt G-sport voorzien, brede school Sint-Pieters-Woluwe voorziet beweegaanbod voor kinderen,... Heel wat mensen kunnen terecht in de sporthal van het Koninklijk Atheneum. Via een steegje kunnen de bezoekers van de parkeergelegenheid naar de sporthal gaan. Bewegingssensoren zorgen dat de weg verlicht is. 

  Lees meer


  Nijlen // Gemeentelijke Basisschool GOEZO!

  De sportdienst wil de kinderen van al de Nijlense lagere scholen zoveel mogelijk kwaliteitsvolle beweegkansen aanreiken, buiten het verplichte lessenrooster om. Vandaar de hoge bezetting van de sportzaal. Er zijn reeds een aantal aanpassingen gedaan speciaal met het oog op de openstelling. Zo is een extra ingang gemaakt, een bijkomende berging bij de reeds aanwezige schoolbergruimte en de berging voor clubgebruik. 

  Lees meer


  Antwerpen // Pius X

  Verschillende clubs overwinteren in de sporthal Heilig Pius X-Instituut Antwerpen. Dankzij een goede afspraak met Sporting A kan deze sportzaal net als vele andere schoolsporthallen optimaal gebruikt worden. De ploegverantwoordelijke krijgt aan het begin van het jaar een sleutel. Zo kan iedereen binnen, tenminste als ze de regels tenminste naleven. 

  Lees meer

   

  Brugge // KTA

  Deze topsportschool heeft top infrastructuur. Dankzij een goeie samenwerking met de stad is deze naschools voor iedereen toegankelijk. Zowel competitie- als recreatieve sporters kunnen er terecht. Verschillende organisatoren van wandeltochten gebruikten de zaal als start of aankomst; en af en toe gaan er sportevenementen door. Er is meer dan genoeg sanitair voorzien. Clubs brengen vaak eigen materiaal mee, maar in de ruime berging voorziet de stad ook materiaal. 

  lees meer

  Peer // Agnetencollege

  Sinds kort kunnen de Perenaars zich sportief uitleven op de gloednieuwe scholencampus in het centrum van de stad. Sommige gebouwdelen waren meer dan 100 jaar oud. Een nieuwe accommodatie drong zich op. Er werd gebouwd via de DBFM-formule (Scholen van Morgen). Stad en school bundelden de krachten en vonden een manier om samen te sporten in het uitgebreide sportcomplex.

  lees meer

   

  Antwerpen // Sleuteldragers

  Ruimtes delen op de momenten waarop ze nog niet gebruikt worden. De stad Antwerpen wil haar inwoners de kans geven om elkaar te ontmoeten en zelf activiteiten te organiseren. Maak kennis met 'zaalzoeker' en 'sleuteldragers'.

  lees meer

   

  Zwijnaarde // Don Boscocollege 

   

  De schoolsporthal inzetten voor jeugdsport. In zwijnaarde maakt de handbalploeg gratis gebruik van de zaal voor zijn jeugdspelers. Dankzij deze en andere initiatieven leren jonge kinderen de middelbare school kennen. Multimove, handbal en sportdagen als werving voor toekomstige leerlingen. 

  lees meer 

   

 • Ondersteunende documenten

  Bekijk het officiële reglement en aanvraagformulier.

   

  Bekijk het verslag van de infosessies. hierin krijgen heel wat vragen een antwoord. 

   

  Weet je als gemeente niet hoe eraan te beginnen? dit stappenplan kan je op weg helpen. 

  Hoe maak je een inventaris van je sporthallen? Waar moet je aan denken? 

  Bekijk deze lijst eens. 

  Wil je graag scholen, clubs of je gemeente overtuigen? Bekijk alle voordelen per partner. Ook voor eventuele valkuilen voorzien we een oplossing. 

   

   

  Scholen die graag willen openstellen vinden een mooi stappenplan op deze website

   

   

   

  In de www.isbkennisbank.be vind je heel wat informatie. Zoek op 'schoolsportinfrastructuren', 'sportinfrastructuren' ...

   

  We halen er enkele interessante dingen uit:

    

   

 • Kern van de subsidieoproep

  Hoeveel bedraagt de subsidie?

  Het totale beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 2.300.000 euro

   

  Voor infrastructuurwerken is 2.000.000 euro beschikbaar. Hier zijn volgende maximumbedragen bepaald:

  • Go!-scholen: 200.000 euro
  • Gesubsidieerd secundair onderwijs: 120.000
  • Gesubsidieerd lager onderwijs: 140.000

    

  De overige 300.000 euro wordt gebruikt voor exploitatie. De subsidie dekt maximaal 50% van de exploitatiekost, met een plafond van 30.000 per aanvrager.


  Wie kan een aanvraag indienen?

  Alle inrichtende machten en schoolbesturen in het leerplichtenonderwijs (basis en secundair) uit Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig onderwijs) komen in aanmerking. 

   

  De infrastructuurwerken moeten gerealiseerd worden voor 31 oktober 2018.

   

  Na de subsidie moet:

  • Een extra openstelling van 5u worden toegevoegd aan reeds bestaande openstelling 
  • De sporthal ten minste 3 jaar worden opengesteld
  • Overdekte sportruimte beschikbaar zijn met een minimale oppervlakte van 200 m²

   

  Waarvoor kan je subsidies aanvragen?

  1. Infrastructuurwerken

  • Om de toegang te verbeteren
  • Om het sportieve gebruik te verbeteren
  • Aan het sanitair

   

  2. Exploitatiekosten

  • (Personeels)kosten die verbonden zijn aan de extra openstelling van de schoolsportinfrastructuur
  • Tijdens schooljaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 

      

  Waar, wanneer en hoe dien je je aanvraag in?


  De verantwoordelijkheid voor de volledigheid van het ingediende dossier ligt bij de aanvrager.

   

  Het volledige dossier mail je naar sport@sport.vlaanderen met als onderwerp 'projectoproep schoolsportinfrastructuur' en per post naar dit adres:

  Sport Vlaanderen
  Afdeling Subsidiëring
  Arenbergstraat 5
  1000 Brussel

   

  Op welke manier wordt jouw aanvraag beoordeeld?

  De beoordelingscommissie is samengesteld uit afgevaardigden van de beleidsdomeinen sport en onderwijs: 3 afgevaardigden van Sport Vlaanderen, 1 afgevaardigde van het Departement Onderwijs en Vorming, 1 afgevaardigde van AGION, 1 afgevaardigde van GO! en 1 afgevaardigde van ISB als raadgevend lid.

   

  In de eerste plaats kijken we na of de ingediende dossiers voldoen aan de volgende minimale eisen:

  •  De deadline voor indiening werd gerespecteerd
  •  Het subsidiedossier is volledig (ingevuld en ondertekend aanvraagformulier + begroting)
  •  De opgenomen kosten gelden voor infrastructuurwerken en/of bijkomende exploitatiekosten
  •  De infrastructuurwerken moeten uiterlijk op 31 augustus 2018 klaar zijn
  •  De exploitatiekosten moeten betrekking hebben op de schooljaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019

    

  De selectiecriteria (met bijhorend gewicht in %) moeten ervoor zorgen dat de geselecteerde projecten aansluiten bij de doelstellingen van de oproep:

  1. Het aantal uren buitenschoolse openstelling dat wordt gecreëerd, ook rekening houdend met openstelling in de weekends en schoolvakanties. Zowel het totale aantal uren als de extra inspanning worden meegenomen in de beoordeling. De extra inspanning moet minstens een extra openstelling van 5 uren op weekbasis zijn. (40%)
  2. De kwaliteit van het exploitatieplan: samenwerking, lange termijn-denken, innovatieve ideeën rond openstelling, … (25%)
  3. De kwaliteit van het aanbod: in hoeverre wordt de schoolsportinfrastructuur kwaliteitsvoller voor clubs, sportdienst en tegelijkertijd voor de lessen lichamelijke opvoeding? (25%)
  4. De diversiteit van de gebruikers: leerlingen via sport na school, sportclubs, sportdiensten … (10%)

    

  Bij gelijke scores hebben projecten die zowel inzetten op infrastructuur als exploitatie een voordeel. Als er dan nog ex aequo’s zouden zijn, dan wordt voorrang gegeven aan die projecten die het hoogst scoren op het criterium 'aantal uren buitenschoolse openstelling'.

   

  Bekijk de volledige oproep met alle details

   

 • ShareDelen
 • Afdrukken
 • Mail een vriend

  Doorsturen

  Gegevens verzender