Het sportprogramma van Erasmus+

Kerninfo

 

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport voor 2014-2020.

 

Lees meer over indienen, doelstellingen, beoordeling ... in het tabblad FAQ's.

 

Welke mogelijkheden biedt het Erasmus+ sportprogramma in 2020?

 

De Erasmus+ programmagids beschrijft in detail hoe je een projectvoorstel moet uitwerken en indienen, alsook hoe het zal worden beoordeeld. De Erasmus+ programmagids is geldig voor de periode 2014-2020, maar wordt regelmatig bijgewerkt. Met een klik op Erasmus+ Programma Gids kan je de meest recente versie (van 5/11/2020) raadplegen en aan de slag gaan met jouw projectvoorstel. Omdat deze gids ook gegevens bevat over onderwijs, opleiding en jeugd, maakten we voor u een selectie van de pagina's over sport in de Erasmus+ Programma Gids.

 

In het Erasmus+ Werkprogramma 2020 vind je alle mogelijkheden die Erasmus+ je volgend jaar biedt. Deze mogelijkheden zijn verder uitgewerkt in de programmagids waar in de bovenstaande paragraaf wordt naar verwezen. Omdat dit programma ook gegevens bevat over onderwijs, opleiding en jeugd, maakten we voor u een selectie van de pagina's over sport in het Erasmus+ Werkprogramma 2020

 

 

 

In 2019 kan in 3 categorieën projecten ingediend worden:

 

1. KLEINE SAMENWERKINGSVERBANDEN (2020)

 

Er zullen in 2020 in de EU ongeveer 135 kleine samenwerkingsverbanden worden gefinancierd. 

 

De bijdrage van de EU per klein samenwerkingsverband is maximaal € 60.000 en maximaal 80% van het budget van het samenwerkingsverband. Minimaal 3 internationale partners moeten deelnemen aan een klein samenwerkingsverband. Het door de EU voorziene totale budget voor de kleine samenwerkingsverbanden in 2020 is € 10.000.000.

 

De uiterste indiendatum voor de kleine samenwerkingsverbanden is donderdag 2 april 2020 (om 17u).  De selectieresultaten worden bekend gemaakt in het najaar van 2020. De startdatum van de kleine samenwerkingsverbanden (2020) is 1 januari 2020.

 

De prioriteiten voor de kleine samenwerkingsverbanden zijn in 2020:

 1. Stimuleren van de sociale integratie en gelijke kansen in de sport
 2. Promotie van de Europese traditionele sporten en spelen
 3. Ondersteunen van de mobiliteit van vrijwilligers, coaches, officials, managers en medewerkers van social profitorganisaties
 4. Beschermen van de sporters, vooral de jonge sporters, voor risico’s op vlak van gezondheid en veiligheid door het verbeteren van de training- en competitiecondities
 5. Bevorderen van de educatie in en door de sport met een speciale focus of het ontwikkelen van vaardigheden

In de Erasmus+ Programma Gids staat welke organisaties kunnen deelnemen, het soort activiteiten die in aanmerking komen, de duurtijd, verwachte innovatie, de noodzakelijke verspreiding van de resultaten enzovoort.

 

2. GROTE SAMENWERKINGSVERBANDEN (2020)

 

Er zullen in 2020 in de EU ongeveer 150 grote samenwerkingsverbanden worden gefinancierd. 

 

De bijdrage van de EU per groot samenwerkingsverband is maximaal € 400.000 en maximaal 80% van het budget van het samenwerkingsverband. Minimaal 5 internationale partners moeten deelnemen aan een groot samenwerkingsverband.  Het door de EU voorziene totale budget voor de grote samenwerkingsverbanden in 2020 is € 42.587.779.

 

De uiterste indiendatum voor de grote samenwerkingsverbanden is donderdag 2 april 2020 (om 17u). De selectieresultaten worden bekend gemaakt in het najaar van 2020. De startdatum van de grote samenwerkingsverbanden (2020) is 1 januari 2021.

 

De prioriteiten voor de grote samenwerkingsverbanden in 2020 zijn:

 1. Stimuleren van de deelname aan sport en lichaamsbeweging, vooral door bij te dragen aan de implementatie van de ‘Aanbevelingen van de Raad van Ministers van de EU op vlak van gezondheid bevorderende lichaamsbeweging’, conform de ‘richtlijnen van de EU op vlak van gezondheid bevorderende lichaamsbeweging’ (HEPA)
 2. Stimuleren van de deelname aan sport en lichaamsbeweging in het kader van de ‘Europese Week van de Sport
 3. Bevorderen van de educatie in en door de sport met speciale aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden, alsook door bij te dragen aan de implementatie van de ‘EU Richtlijnen voor Dubbele Loopbanen van Atleten
 4. Bevorderen van het vrijwilligerswerk in de sport
 5. Bestrijden van het dopinggebruik, vooral in recreatieve omgevingen
 6. Bestrijden van wedstrijdvervalsing
 7. Het verbeteren van de ‘good governance’ in sport
 8. Bestrijden van geweld, racisme, discriminatie en intolerantie in de sport
 9. Bevorderen van sociale inclusie en gelijke kansen in de sport

De toewijzing van middelen aan de verschillende categorieën van grote samenwerkingsverbanden zal ongeveer als volgt zijn:

 • 30% voor de prioriteiten 1 en 2
 • 20% voor de prioriteiten 3 en 4
 • 20% voor de prioriteiten 5, 6 en 7
 • 30% voor de prioriteiten 8 en 9

In de Erasmus+ Programma Gids staat welke organisaties kunnen deelnemen, het soort activiteiten die in aanmerking komen, de duurtijd, verwachte innovatie, de noodzakelijke verspreiding van de resultaten, enzovoort.

 

3. EUROPESE SPORTEVENEMENTEN ZONDER WINSTOOGMERK (2020)

Er zullen in 2020 in de EU ongeveer 12 Europese sportevenementen zonder winstoogmerk worden gefinancierd. 

 

Er zullen 4 evenementen worden gefinancierd die betrekking hebben op de Europese Week van de Sport (van 23 tot 30 september 2020) en 8 evenementen met één van volgende thema's: vrijwilligerswerk, sociale inclusie, gender gelijkheid, gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging en sportdiplomatie.  De bijdrage van de EU is voor elk evenement beperkt tot maximaal 80% van het budget. Het door de EU voorziene budget voor de sportevenementen zonder winstoogmerk in 2020 is € 5.000.000.

 

De uiterste indiendatum voor de Europese sportevenementen zonder winstoogmerk is donderdag 2 april 2020 (om 17u) . De datum waarop het selectieresultaat wordt bekendgemaakt, de vroegste datum dat het project mag starten en de maximale duurtijd van het projext, zullen later worden bekendgemaakt.

 

De prioriteiten voor de sportevenementen (2012) zijn:

 • Vrijwilligerswerk in de sport
 • Sociale inclusie in en door de sport
 • Gender gelijkheid in de sport
 • Gezondheid bevorderende lichaamsbeweging
 • De organisatie van de Europese Week van de Sport

De subsidie dekt de volgende activiteiten:

 • De voorbereiding en organisatie van het evenement
 • De organisatie van educatieve activiteiten voor sporters, coaches, organisatoren en vrijwilligers in de aanloop naar het event
 • De organisatie van omkaderende activiteiten rond het sportevenement (conferenties, seminaries)
 • De implementatie van vervolgacties zoals evaluaties, opstellen van plannen voor de toekomst…
 • De communicatie in verband met het onderwerp van het evenement

In de Erasmus+ Programma Gids staat welke organisaties kunnen deelnemen, het soort activiteiten die in aanmerking komen, de duurtijd, verwachte innovatie, de noodzakelijke verspreiding van de resultaten, enzovoort.

FAQ's

 

Welke doelstellingen heeft het sportprogramma van Erasmus+?

Het sportprogramma van Erasmus+ in de EU-beleidsperiode 2014-2020 is in het bijzonder gericht op de breedtesport en streeft de volgende doelstellingen na:

 1. Het bestrijden van grensoverschrijdende bedreigingen voor de integriteit van de sport, zoals doping, matchfixing en geweld, evenals alle vormen van intolerantie en discriminatie
 2. Het bevorderen en het ondersteunen van goed bestuur in de sport en van de dubbele loopbanen (dual careers) van atleten
 3. Het bevorderen van vrijwilligerswerk in de sport, samen met maatschappelijke integratie, gelijke kansen en het bewustzijn van het belang van gezondheid-bevorderende lichaamsbeweging, door een grotere deelname aan en gelijke toegang tot sport voor allen

 

Welke activiteiten ondersteunt het sportprogramma van Erasmus+?

De doelstellingen van het sportprogramma van Erasmus+ in de EU-beleidsperiode 2014-2020 worden nagestreefd door transnationale activiteiten, die gericht zijn op de breedtesport:

 • Het ondersteunen van samenwerkingsverbanden
 • Steun aan Europese sportevenementen zonder winstdoeleind, waarbij meerdere deelnemende landen betrokken zijn en die bijdragen aan het bevorderen van vrijwilligerswerk in de sport, samen met maatschappelijke integratie, gelijke kansen en het bewustzijn van het belang van gezondheid-bevorderende lichaamsbeweging, door een grotere deelname aan en gelijke toegang tot sport voor allen
 • Steun aan de versterking van de kennis (evidence base) voor beleidsvorming
 • Dialoog met Europese belanghebbenden

 

Hoe verloopt het indienen van een project binnen het sportprogramma van Erasmus+?

Als je als partner of als leider wenst deel te nemen aan een projectvoorstel binnen het sportprogramma van Erasmus+, dan moet je jouw organisatie registreren bij de Europese Commissie en een unieke PIC-code (dit is een identificatie bij de Europese Commissie) aanvragen. Doe dit vroeg genoeg om rompslomp en problemen rond de deadline te vermijden.

 

De volledige procedure rond het indienen van Erasmus+ projectvoorstellen verloopt online via de website van het EACEA. Maak daarbij gebruik van de Erasmus+ Programma Gids die je begeleidt bij de verschillende stappen van het aanvraagproces.

 

Hoe wordt een samenwerkingsverband van het sportprogramma van Erasmus+ beoordeeld?

De jury beoordeelt de ‘grote samenwerkingsverbanden’ op 4 criteria:

 1. De relevantie van het project. Sluit het projectvoorstel aan op de prioriteiten van de EU, is het innovatief, biedt het een meerwaarde, enzovoort. (30 punten)
 2. De kwaliteit van de aanpak en de implementatie. Is het werkplan volledig, duidelijk, gefocust en doelgericht, is de voorgestelde methode toereikend en haalbaar, enzovoort. (20 punten)
 3. Kwaliteit van het projectteam. Zijn de nodige partners in het project aanwezig om succesvol te zijn, zijn ze complementair, hebben ze de nodige expertise, enzovoort. (20 punten)
 4. Impact en verspreiding van de resultaten van het project. Impact van het project op de deelnemers en derden, zowel lokaal als in Europa. Duurzaamheid van het project. (30 punten)

De jury beoordeelt de ‘kleine samenwerkingsverbanden’ op 3 criteria:

 1. De relevantie van het project. Sluit het projectvoorstel aan op de prioriteiten van de EU, is het innovatief, biedt het een meerwaarde, enzovoort. (40 punten)
 2. De kwaliteit van de aanpak en de implementatie. Is het werkplan volledig, duidelijk, gefocust en doelgericht, is de voorgestelde methode toereikend en haalbaar, enzovoort. (30 punten)
 3. Impact en verspreiding van de resultaten van het project. Impact van het project op de deelnemers en derden, zowel lokaal als in Europa. Duurzaamheid van het project. (40 punten)

Een projectvoorstel wordt door de EU enkel geselecteerd, als het minimaal 50% scoort op elk afzonderlijk criterium én als het daarenboven minimaal 60% scoort op alle criteria samen.

 

Bovendien worden de projecten geselecteerd in volgorde van hun score, tot het beschikbare budget voor de oproep is bereikt.

 

Wie kan deelnemen aan een project binnen het sportprogramma van Erasmus+?

Publieke organisaties en organisaties zonder winstoogmerk uit de programmalanden van de EU kunnen leider of partner zijn in een ‘samenwerkingsverband’ binnen het sportprogramma van Erasmus+. Dit zijn de 28 lidstaten van de Europese Unie en 5 niet-lidstaten van de EU: Liechtenstein, Macedonië, IJsland, Noorwegen en Turkije.

 

Ook publieke organisaties en organisaties zonder winstoogmerk uit alle andere landen van de wereld kunnen partner zijn in een ‘samenwerkingsverband’ binnen het sportprogramma van Erasmus+, maar dan moet de meerwaarde van hun deelname voor het project voldoende wordt aangetoond.

 

Wanneer worden de oproepen van het sportprogramma van Erasmus+ gepubliceerd?

De oproepen worden doorgaans bekend gemaakt in het najaar (meestal in oktober) met de uiterste indiendatum in het voorjaar (meestal in april). De ingediende projecten worden daarna geëvalueerd en de selectie wordt bekend gemaakt in de zomer (meestal in juli).  De projecten gaan dan meestal van start op 1 januari van het daaropvolgend jaar.

 

De oproepen vind je, van zodra ze zijn gelanceerd, in het ISBzine.

 

Wie beheert het sportprogramma van Erasmus+?

De projecten binnen het sportprogramma van Erasmus+ worden beheerd door het EACEA, het Europese uitvoerend agentschap voor Onderwijs, Audiovisuele zaken en Cultuur. EACEA staat in voor de publicatie van de oproepen, het verwerken en evalueren van de ingediende dossiers, toekenning en opvolging van de projecten, administratieve beheer van de projecten, etc.

 

Ook op de website van de Unit Sport van de DG EAC (het Directoraat Generaal voor onderwijs, talen, jeugd, cultuur en sport van de Europese Commissie) vind je veel informatie die je kan helpen bij het opstellen van een projectvoorstel.

 
 • ShareDelen
 • Afdrukken