Buitenspeeldag op 21 april 2021

Buitenspeeldag 2021: woensdag 21 april 2021, de eerste woensdag na de paasvakantie. Het wordt een knaller van een 13de editie!

 

!!! editie 2020 afgelast !!!

 

De Buitenspeeldag is het hoogtepunt van een campagne die enerzijds kinderen en jongeren aanzet om buiten te sporten en spelen in hun onmiddellijke woonomgeving, en anderzijds openbare besturen en ouders stimuleert om kinderen en jongeren buiten te laten spelen en sporten in die onmiddellijke woonomgeving.

 

Dit hoogtepunt is een blijvende oproep om het buiten spelen en sporten aan te moedigen en op een positieve manier aandacht te vragen voor de specifieke noden van kinderen en jongeren in de publieke ruimte.

 

Registreer je binnenkort voor voor Buitenspeeldag'2021 als gemeente of organisatie! • Buitenspeeldag 2020 afgelast


  Het zijn bijzondere tijden, ook voor het lokale jeugdwerk en jeugdbeleid. Gezien de omstandigheden nam minister van Jeugd Dalle samen met alle Buitenspeel-partners de moeilijke maar enige juiste beslissing om de Buitenspeeldag op woensdag 22 april 2020 te annuleren.

   

  Drie dagen na de paasvakantie 2020 lijkt ons te vroeg om kinderen op te roepen om massaal buiten te gaan ravotten, zeker als de kans groot is dat de huidige maatregelen nog verlengd zullen worden.

  We hopen dat jullie eventueel gemaakte kosten nog (deels) kunnen recupereren of materialen later voor andere initiatieven kunnen gebruiken. We willen jullie ook vragen om de aangemaakte evenementen in de UiT-databank te annuleren net als die op Facebook of op andere (sociale) mediakanalen en websites.

   

  De Buitenspeeldag-partners en de minister danken de lokale besturen alvast voor de creativiteit die jullie nu al aan de dag leggen: noodopvang voor kinderen ook tijdens de paasvakantie, digitale alternatieven om spelletjes en uitdagingen te delen met kinderen thuis … Want (buiten) spelen en sporten blijft essentieel voor het welzijn van kinderen. En dat zowel voor, tijdens als na de coronacrisis.

   

  We willen zelf ook de bestaande digitale initiatieven op Vlaams niveau met jullie delen en ook de kinderzenders beraden zich hoe ze speeltips op hun kanalen kunnen verspreiden. Hou zeker ook de Facebookpagina’s van Buitenspeeldag 2020, Bataljong, ISB en Goe Gespeeld! in het oog voor belangrijke en interessante updates.

   

  Alle partners bundelen hun krachten richting editie 2021. Lokale besturen kunnen steeds beslissen om het thema buitenspelen in de kijker te plaatsen door het aanbieden van een lokale Buitenspeeldag later in 2020 op meerdere locaties tegelijk. Gebruik hiervoor gerust het beschikbare promotie- en beeldmateriaal.

  Evengoeie vrienden als er in 2020 geen andere lokale editie komt. We willen namelijk geen extra druk leggen op onze lokale besturen. Het najaar zal sowieso hectisch worden doordat heel wat zaken verplaatst worden. We staan voor een ratrace in het kwadraat. Dat raden we af. Buiten spelen is bovendien iets van elke dag in het jaar.

   

  Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking. We kijken alvast uit naar een spetterende editie van de Buitenspeeldag op woensdag 21 april 2021!

   

  Blijf welgezind en welgezond!

   

  De Buitenspeeldag-partners

  ISB, Bataljong, Goe Gespeeld!
  Nickelodeon, Ketnet, VTM Kids, Studio 100 TV
  de Vlaamse overheid

 • Promotiemateriaal

   

  Gemeenten en verenigingen die deelnemen aan en zich registreren voor de Buitenspeeldag:

 • Deelnemen

   

  Hoe neem je als gemeenten of organisatie deel aan de Buitenspeeldag?

  • Snel en eenvoudig registreren voor editie 2021 via het online registratieformulier, dit komt later online.

  Twijfel? Vooraleer je je kandidaat stelt als gemeente of als organisatie, raden we je aan om eerst de deelnamevoorwaarden door te lezen. Check ook of je voldoende volk op de been kan brengen en hoe ver je budgettair kan springen want vanuit de Buitenspeeldag worden er geen subsidies ter beschikking gesteld en we verwachten dat deelname aan de Buitenspeeldag gratis is.

   

  Twijfel je of je in aanmerking komt om als organsiatie of als gemeente om deel te nemen, contacteer ons via mail info@buitenspeeldag.be.

   

  Gemeenten

  Registeer je via het digitale inschrijfformulier en bezorg ons het akkoord van je College:

  Om als gemeente deel te nemen aan de Buitenspeeldag moet het College van Burgmeester en Schepenen van jouw gemeente zich principieel akkoord verklaren om deel te nemen aan de Buitenspeeldag. Je moet ons een kopie bezorgen van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen waaruit duidelijk blijkt dat het College van Burgemeester en Schepenen zich akkoord verklaart om deel te nemen, en zich akkoord verklaart met de deelnamevoorwaarden:

  • De gemeente organiseert op de Buitenspeeldag (21 april 2021) tussen 13u00 en 17u00 actieve speel-en/of sportactiviteiten in de openbare ruimte en in de onmiddellijke woonomgeving van kinderen en jongeren
  • De Buitenspeeldag is opvallend en nadrukkelijk aanwezig in de gemeente/stad via een lokale communicatie- en promotiecampagne
  • De gemeente gebruikt in alle communicatie het centrale logo en de beeldvorming van de Buitenspeeldag
  • De deelnemers aan de Buitenspeeldagactiviteiten zijn verzekerd via de hiervoor gebruikelijke gemeentelijke polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

  Je stuurt de kopie van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen met als bestandnaam postcode_BSD naar info@buitenspeeldag.be.

  Liever per post, pen dan deze coördinaten neer: Buitenspeeldag 2021, Bataljong, Ossenmarkt 3, 2000 Antwerpen

   

  Wanneer het College van Burgemeester en Schepenen haar goedkeuring geeft om als gemeente deel te nemen aan de Buitenspeeldag, zijn er drie mogelijkheden.

  • De organisatie gebeurt door de eigen gemeentelijke diensten

  Het College van Burgemeester en Schepenen geeft opdracht aan de jeugddienst, de sportdienst en/of andere gemeentelijke diensten om op de Buitenspeeldag 1 of meerdere spel- en/of sportactiviteiten te organiseren in het kader van de Buitenspeeldag.

  Deelnemers aan de activiteiten worden verzekerd via de hiervoor gebruikelijke gemeentelijke polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

  • De organisatie gebeurt door niet-gemeentelijke diensten

  Het College van Burgemeester en Schepenen geeft opdracht of toestemming aan een niet-gemeentelijke dienst of organisaties (wijkcomite, oudervereniging, ...) om op de Buitenspeeldag 1 of meerdere open spel- en/of sportactiviteiten te organiseren in het kader van de Buitenspeeldag.
  Deelnemers aan de activiteiten moeten verzekerd worden via een polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. De organisatie gaat na of ze kunnen vallen onder de gemeentelijke polis, danwel of ze een eigen polis dienen af te sluiten.

  • De organisatie gebeurt door de eigen gemeentelijke diensten in samenwerking met niet-gemeentelijke diensten

  Het College van Burgemeester en Schepenen geeft opdracht aan de jeugddienst, de sportdienst en/of andere gemeentelijke diensten om op de Buitenspeeldag één of meerdere spel- en/of sportactiviteiten in samenwerking met 1 of meerdere niet-gemeentelijke diensten en/of organisaties te organiseren in het kader van de Buitenspeeldag. Deelnemers aan de activiteiten worden verzekerd via de hiervoor gebruikelijke gemeentelijke polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

   

  Verenigingen en/of organisaties

  Neem eerst even contact op met je jeugddienst om te kijken of er vanuit de gemeente een Buitenspeeldag georganiseerd wordt. Als het College van Burgemeester en Schepenen geen goedkeuring geeft aan de deelname aan de Buitenspeeldag, kunnen niet-gemeentelijke organisaties en/of verenigingen toch deelnemen aan de Buitenspeeldag op voorwaarde dat:

  • De vereniging en/of organisatie organiseert op de Buitenspeeldag tussen 13u00 en 17u00 actieve speel-en/of sportactiviteiten in de openbare ruimte en in de onmiddellijke woonomgeving van kinderen en jongeren
  • De Buitenspeeldag is opvallend en nadrukkelijk aanwezig in de gemeente/stad via een lokale communicatie- en promotiecampagne
  • De vereniging en/of organisatie gebruikt in alle communicatie het centrale logo en de beeldvorming van de Buitenspeeldag.
  • De vereniging en/of organisatie beschikt over de nodige toelatingen om gebruik te maken van de openbare ruimte
  • De vereniging en/of organisatie verzekert de deelnemers aan de Buitenspeeldag via de hiervoor gebruikelijke eigen polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
  • De vereniging en/of organisatie brengt de gemeente officieel op de hoogte van haar deelname aan de Buitenspeeldag
  • De vereniging en/of organisatie respecteert de algemene deelnamevoorwaarden van de Buitenspeeldag.

  Registeer je via het digitale inschrijfformulier en bezorg ons de ingevulde principeverklaring.

  Verenigingen en/of organisaties gebruiken hiervoor het model principeverklaring

  Vraag het formulier op via info@buitenspeeldag.be.

   

  Je stuurt de ingevulde principeverklaring nadien door naar info@buitenspeeldag.be.

  Liever per post, pen dan deze coördinaten neer: Buitenspeeldag 2021, Bataljong, Ossenmarkt 3, 2000 Antwerpen

 • Activiteiten invoeren

   

  Voor het invoeren van jullie buitenspeelactiviteiten werken we samen met de UITdatabank. Dit betekent dat je je Buitenspeeldagactiviteiten moet invoeren op www.uitdatabank.be. Vraag na bij je gemeente of organisatie wie activiteiten invoert op de Uitdatabank vooraleer je zelf een account aanmaakt.

   

  Voer je activiteit zo snel mogelijk in. Een paar tips om de zichtbaarheid van je invoer te vergroten:

  • Vermeld in de titel 'Buitenspeeldag' samen met de naam van je gemeente en/of organisatie.
  • Voeg in het veld 'tags' zeker de term 'Buitenspeeldag' in
  • Start je omschrijving met een titel van max. 144 tekens die concreet zegt wat er te beleven valt. Bv. Avontuurlijk hindernissenparcours in het speelbos (6 tot 12j) of Grote speelstraat voor kleuters en kinderen tot 12j (stoeptekenen, springkastelen, grimmage... Onder de titel is dan nog ruimte voldoende om meer in detail te treden via een wervend tekstje.

  Levert het invoeren problemen op, contacteer dan de helpdesk op vragen@uitdatabank.be of bel 02 551 07 30.

   

  De ingevoerde activiteiten verschijnen dan niet enkel op de Buitenspeeldagwebsite maar ook op talloze andere sites en kalenders, waaronder UITinVlaanderen.be, UITmetVlieg.be, Nieuwsblad.be, jouw gemeentelijke website, etc.

 • Inspiratie

   

  algemeen

  • Gratis: alle activiteiten georganiseerd in het kader van de Buitenspeeldag zijn gratis toegankelijk.
  • Regen: Ook als het regent, vind de Buitenspeeldag plaats. Trouwens water is ook fijn om mee te spelen.
  • Mobiliteit: Spoor kinderen, jongeren en begeleiders aan om zich op de Buitenspeeldag zo veel mogelijk met de fiets of te voet te verplaatsen.

  Activiteiten:

  • Focus op activiteiten in de onmiddellijke woonomgeving van kinderen en jongeren.
  • Probeer zoveel mogelijk het verenigingsleven bij het opzetten en begeleiden van de activiteiten te betrekken. Ook jeugd-, sport- en andere raden in je gemeente kunnen mee als motor fungeren om de Buitenspeeldag tot een plezant feest te maken.
  • Vergewis je bij elke activiteit die je opzet, welke regelgeving er van toepassing is. Vraag waar nodig tijdig de nodige vergunningen aan.
  • Zoek het niet altijd te groot, klein maar fijn mag en kan ook.
  • Alle activiteiten die georganiseerd worden in het kader van de Buitenspeeldag vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waar de activiteit plaatsvindt.
  • Zorg voor voldoende toezicht bij de activiteiten die je organiseert.
  • Maak bij de activiteiten die je opzet van de gelegenheid gebruik om kinderen en/of ouders te informeren over je zomeraanbod.

  Promotie

  • Vermeld op alle Buitenspeeldag-drukwerk de verantwoordelijke uitgever (vu).
  • Gebruik zeker het juiste logo en de specifieke Buitenspeeldag affiches.
  • Beeldmateriaal: Verzamel zo veel mogelijk beeldmateriaal (foto-video) van jouw activiteit(en) op de Buitenspeeldag en bezorg hiervan een kopie aan het Buitenspeeldagsecretariaat.

  Buitenspeelactiviteiten

  • Spreid je aanbod en activiteiten over meer dan 1 locatie. Kies voor de lokale aanpak in de wijken en buurten, ga voor nabijheid en vele kleintjes in plaats van 1 groot event.
  • Denk er over na om ook op andere momenten een 'mini-Buitenspeeldag' aan te bieden. Of een degelijk aangepakte en originele binnenspeeldag in de winter?
  • Denk inclusief, werk samen met organisaties dies werken met kinderen beperkingen, penitentiaire instellingen, asielcentra…
  • Verkoop je zomerse Speelstraten op de Buitenspeeldag, ideale kickoff!
  • Laat heel je vrijetijdsdienst hieraan meewerken
  • Betrek jouw technische dienst, groendienst, kringloopwinkel... bij de meeste gekke activiteiten
  • Durf opslipsen in -12/+12jaar activiteiten
  • Spartacusrun op maat van kinderne in het park/bos...
  • Een (omheind en afgesloten) kleuterdorp
  • Waarom ook eens niet enkele sportclubs betrekken bij het uitwerken van het aanbod?
  • Ouders en grootouders bewust mee betrekken in de Buitenspeeldag
  • Zet een samenwerkingsverband op met LO & sportrichtingen om jouw Buitenspeeldag mee vorm te geven en uit te bouwen.
  • Speelstraat voor 1 dag: Doe een oproep via het gemeentelijk infoblad om een speelstraat voor 1 dag te organiseren. Besteed in je oproep voldoende aandacht aan de spelregels voor het aanvragen van een speelstraat. De reeds bestaande permanente speelstraten kunnen op de Buitenspeeldag al even worden opengesteld. Wie meer informatie zoekt over het organiseren van een speelstraat kan terecht op de website van Bataljong en in de ISB Kennisbank. 
  • Ontruim straten, pleinen en parkings:  Waar we ook om ons heen kijken, koning auto is alom aanwezig in ons straatbeeld. Vreemd echter is het feit dat alhoewel veel mensen over een garage of een oprit beschikken deze weinig of niet gebruiken en de auto liever voor de deur laten staan en hierdoor beschikbare publieke, bespeelbare ruimte in beslag nemen. De Buitenspeeldag is een geschikt moment om de inwoners van je gemeente te vragen om op die dag hun auto in de garage of op de oprit te zetten. Zo kunnen ze zelf aan de lijve ervaren hoe hun straat of plein er uit ziet zonder geparkeerde wagens. Draag ook als gemeente je steentje bij en maak op de Buitenspeeldag het markt- en/of dorpsplein wagenvrij. Indien je over een speelmobiel of ander mobiel spelmateriaal beschikt, stel dit ter beschikking.
  • Te huur: speelterrein: Beschik je als gemeente nog over woonuitbreidingsgebied en/of onbebouwde kavels, stel dan op de Buitenspeeldag deze ruimte ter beschikking van spelende kinderen. Sluit een 0 euro huurovereenkomst met de nabijgelegen buurt of het buurt/wijkcomité af waarin je afspreekt dat de kinderen er alvast op de Buitenspeeldag vrij mogen spelen. Of zie het ruimer en laat de huurovereenkomst starten op de Buitenspeeldag met als afspraak dat de huurovereenkomst afloopt als de bouwwerken beginnen.
  • Ontdek je plekje deel 1: Zet op de Buitenspeeldag verloren hoekjes en niet voor de hand liggende speelplekken in de publieke ruimte in de kijker. Zijn er plekjes die het verdienen om toegankelijk te worden gemaakt voor spelen of sporten?
  • Kom naar buiten met je vereniging: Vlaanderen staat bekend om haar verenigingsleven. Initiatieven als de Buitenspeeldag lenen zich zeer goed om dit verenigingsleven te betrekken bij de organisatie ervan. Jeugdverenigingen, sportclubs, buurtcomites kunnen zeker hun steentje bijdragen om van de Buitenspeeldag een plezante dag te maken. Pols de verschillende adviesraden. Daag verenigingen uit om de publieke ruimte creatief te gebruiken. Deelnemen aan de Buitenspeeldag betekent bovendien een extra kans voor verenigingen om zich in de kijker te zetten.
  • Ontdek je plekje deel 2:  Laat kinderen hun verhaal doen over hun favoriete speelplekje, waar ze spelen, wat ze spelen. Daag de kinderen in je gemeente uit om van hun speelplek de tofste speelplek van de gemeente te maken. Niet vergeten te belonen en zeker een kiekje van de winnaar met de Schepen van Jeugd maken. Leuk is als dit een plaats kan krijgen in het gemeentelijk infoblad en waarom dan er ook maar niet meteen een vaste rubriek van maken. Vragen kost niks.
  • Zet je tuin op straat: Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men tuinen met speelhuisjes en zwembadjes tegen. De Buitenspeeldag is een uitgelezen moment om de inwoners van je gemeente op te roepen om dit speelmateriaal uit de tuin te halen en het op straat te zetten. Om mee te spelen, natuurlijk.
  • Bespeelbare kunst: Beschik je als gemeente over stevige standbeelden, fonteinen en aanverwanten? Laat op de Buitenspeeldag het jonge volkje er op los. Maak wel goede afspraken over wat wel en niet kan!
  • De Fanfare van Spel en sport:  Roep de kinderen uit je gemeente op om, als ze een instrument bespelen met hun eigen instrument, of als ze geen instrument hebben er 1 te maken en deel te nemen aan de Fanfare van Spel en Sport. Stippel een traject uit waar de kinderen met hun fanfare door de straten kunnen trekken. Misschien krijg je wel de lokale fanfare, inclusief dansmariekes, zo gek om de Fanfare van Spel en Sport vooraf te gaan.
  • Knikkeren op de petanquebaan: Intergenerationeel spelen, why not? Wedden dat die kranige oudjes nog altijd een ferm stukje kunnen knikkeren?
  • Kick-off voor de vakantiewerking: De Buitenspeeldag leent zich uitstekend als teaser voor je op stapel staande vakantieaanbod in de gemeente. Een buitenkans om late beslissers en twijfelaars over de streep te halen.
  • Verkeerspark: Maak van het centrum of een wijk een levensgroot verkeerspark. Vraag de politie niet alleen om toestemming maar ook om een handje te helpen.
  • Garagesale: Doe een oproep via de gemeentelijke infokrant om op de Buitenspeeldag het speelgoed waar niet meer mee gespeeld wordt, te koop aan te bieden op straat.
  • de Buitenspeelafdruk: Laat kinderen met weerbestendige verf hun voetafdruk zetten op de straat waar ze wonen en spelen. Een plezante manier om het recht op spelen en sporten in de publieke ruimte letterlijk te onderstrepen.
  • Uitleendienst op straat: Stel als gemeente het materiaal van de uitleendienst gratis ter beschikking op de Buitenspeeldag. Laat zien wat je hebt.
  • Kampen bouwen: Wat is er leuker dan een kamp bouwen? Twee kampen bouwen. Vraag aan de technische dienst of ze tot aan de buitenspeeldag alle paletten en afvalhout bijhouden en stel ter beschikking om een namiddag te bouwen. Laat kinderen eerst een bouwvergunning met de spelregels - afhalen op de jeugddienst of voorzie op zijn minst een aanmeldpunt ter plaatse. Voorzie voldoende toezicht en vergeet achteraf niet op te ruimen.
  • Zeepkistenrace: Daag zowel het jeugdwerk, de verenigingen als individuele kinderen en jongeren uit voor een zeepkistenrace op de Buitenspeeldag.
  • Zeep baan: Strobalen, stevige plastiek, veel, veel bruine zeep die niet prikt in de ogen en water en het feest op het dorpsplein kan beginnen. Wie glijdt het verst? Hou het evenwel wat veilig.
  • Pimp your bike: Roep alle kinderen uit je gemeente op om hun fiets te pimpen en organiseer op de Buitenspeeldag een fietsparade in de gemeente. Eventueel te combineren met alles wat op wieltjes loopt.
  • Mega- op straat Kussengevecht: Nodig alle kinderen uit om op de Buitenspeeldag een megakussengevecht te houden in hun straat. Ambiance verzekerd!
  • Zandbak: Maak van de straat een reuzenzandbak. Schopjes en emmertjes verplicht!
  • Schuimparty: Zet de straat onder schuim, eventueel in samenwerking met de brandweer. Een muzikale ondersteuning mag hier zeker niet ontbreken. Vergeet hierbij wel niet Sabam aan te vragen.
  • Autospeeldag: Maak van de straat een grote autobaan en nodig alle kinderen met hun speelgoedautos uit.
  • War of water: Organiseer een mega watergewerengevecht. Voorzie voldoende bijvulpunten.
  • Hinkelpad: Maak een groot hinkelpad of veel kleine hinkelpaden op straat of op de stoep.
  • Neem verlof en speel mee: Doe een vriendelijke oproep via uw geijkte kanalen om ouders aan te zetten om op de Buitenspeeldag verlof te nemen en vraag ze om mee te spelen, te begeleiden.
  • Mister en Miss Dirty wedstrijd: Wie maakt zich het vuilst op de Buitenspeeldag? Keuring en jurering ter hoogte van het stadhuis. Het vettigste paar krijgt een doos waspoeder cadeau.
  • Verander alle straatnamen in speelstraatnamen: De Schommelstraat, Knikkerstraat, Tolstraat, Gameboystraat, Zandbakstraat... Let wel, zorg dat de orginele straatnaam nog zichtbaar blijft!
  • De speelclub: Doe een oproep via de kanalen die je ter beschikking hebt om speelclubs op te richten. Vraag dat de speelclubs zich registeren en bezorg ze op de Buitenspeeldag wat spelmateriaal.
  • Sporten op straat: Alle sporten, bekende en minder bekende, die een straat of pleingehalte hebben en weinig infrastructuur nodig hebben, kunnen op straat of op een plein worden beoefend: (panna)voetbal, volleybal, fietsen. Neem echter voldoende voorzorgsmaatregelen bij sporten die een risico inhouden zoals bijvoorbeeld boogschieten. Voorzie altijd begeleiding.
  • Nieuwe sporten: De Buitenspeeldag is een ideale gelegenheid om nieuwe sporten zoals Speedminton, Urban Cricket, Urban Golf of perronsprinten uit te proberen.
  • Springen: Ropeskipping, trampolinespringen, airtrack, jumpen, tecktonik springen tot je er bij neervalt.
  • Fietsen: Ook met de fiets kan je tal van kanten uit: surplacen, hindernisparcours afleggen, dirt-track, Tour de France, BMX
  • Haal het strand naar je gemeente: Zorg als eerste voor het echte vakantiegevoel: beachvolley, beachtennis, kiten… op het dorpsplein en/of sportveldjes in de gemeente.

   

 • Veel gestelde vragen

  • Is er een overkoepelende verzekering afgesloten voor de deelnemers van de Buitenspeeldag?

  Er is geen globale verzekering afgesloten voor de deelnemers aan de Buitenspeeldag vanuit de Vlaamse Overheid.
  Wanneer de gemeente de initiatiefnemer is, vallen de buitenspeeldagactiviteiten onder de reguliere verzekering die de gemeente normaal heeft voor het organiseren van activiteiten. Indien je twijfelt, contacteer de verantwoordelijke binnen je gemeente die de verzekeringen opvolgt.
  Is de initiatiefnemer een niet-gemeentelijke organisatie, dan moeten de deelnemers verzekerd worden via de polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van die organisatie. 

  • Vindt de Buitenspeeldag plaats als het regent?

  Ja, want ook in de regen kan je plezante spelletjes spelen. De kans bestaat evenwel dat je geplande activiteiten letterlijk in het water vallen, voorzie dus een regenalternatief.

  • Mijn gemeente neemt niet deel, maar ik wil als organisatie toch deelnemen. Wat kan ik doen?

  Je kan dan toch deelnemen, maar dan dien je je als organisatieakkoord te verklaren met de specifieke deelnamevoorwaarden.

  • Moet ik Sabam betalen op de Buitenspeeldag?

  Zodra je in het openbaar muziek laat weerklinken, ben je verplicht om hiervoor toestemming te vragen aan Sabam en zal je hiervoor moeten betalen.
  Organiseer je op verschillende locaties activiteiten in het kader van de Buitenspeeldag, dan doe je hiervoor een aanvraag waarop je de verschillende locaties vermeldt. Geef duidelijk aan dat het op de verschillende locaties over spelactiviteiten gaat in het kader van de Buitenspeeldag.
  Naast Sabam ben je ook de Billijke Vergoeding verschuldigd, als het niet om live-muziek gaat. Meer informatie over de Billijke Vergoeding vind je op www.bvergoed.be.

  • Moet ik deelnemende kinderen registreren?

  Veel Buitenspeeldagactiviteiten hebben een open karakter en geven de indruk dat kinderen vrij in en uit kunnen lopen. Zolang hier de ouders mee een oogje in het zeil houden is er geen vuiltje aan de lucht, maar de realiteit is helaas anders.

   • Communiceer in eerste instantie duidelijk dat de Buitenspeeldag geen kinderopvanginitiatief is.
   • Hanteer zeker bij centrale activiteiten een eenvoudig registratiesysteem waarbij je naam, voornaam en een gsm-nummer noteert en vooral of het kind al dan niet alleen naar huis mag gaan. Een handig hulpmiddel hierbij zijn de papieren toegangsbandjes waarop je het gsm-nummer kan noteren en de kleur uitwijst of het kind al dan niet alleen naar huis mag.
   • Communiceer je manier van werken duidelijk naar de begeleid(st)ers van je activiteiten.
   • Een bijkomend voordeel van registratie is dat je achteraf exact weet hoeveel kinderen er deelgenomen hebben aan je activiteiten.

   

 • Wie

   

  De Buitenspeeldag is een initiatief van Nickelodeon en de Vlaamse Overheid en op woensdag 21 april 2021 wordt die alweer voor de dertiende keer georganiseerd.

  Naast Nickelodeon promoten ook Ketnet, Ketnet Junior, Studio100 TV, VTM kids, VTM kids Jr. en Nick Jr. die dag het buitenspelen. Op die dag staken de TV-zenders tussen 13u en 17u hun programma’s en gaan de schermen helemaal op zwart.

   

  Het Expertisecentrum Buurtsport, ISB (Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid) en Bataljong staan samen in voor het secretariaat van de Buitenspeeldag 2021 en de ondersteuning van de deelnemende gemeenten en/of organisaties. Je kan het Buitenspeeldagsecretariaat contacteren via info@buitenspeeldag.be.

Contact

Van der Sypt

Piet Van der Sypt
medewerker Buurtsport
T 03/780.91.08

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken