Lezingen, sessies & praktijktafels: donderdag 23 maart

Lezing: algemene lezing bedoeld voor een grote groep
Sessie: combinatie van luisteren en/of inbreng geven
Praktijktafels: praktijkgerichte voorbeelden van bedrijven en gemeenten
Beursbezoek: de beurs is doorlopend open, maar je kan dit ook als extra keuzesessie aanduiden

 

Bekijk een grotere versie • Plenum: Sport-talkshow

  10u00-11u15

   

  Moderator Ruben Van Gucht neemt je mee in dynamische gesprekken met enkele unieke gasten.

  • Sihame El Kaouakibi, social entrepeneur en madam met een missie, bekend van Let’s Go Urban.
  • Lieven Annemans, gerenommeerd gezondheidseconoom.
  • Steven Vos, bewegingswetenschapper in Eindhoven die gaat voor ‘Smart solutions for Sports & Physical Activity’.

   

  Via filmpjes, citaten en een boeiende babbel bieden ze een interessant perspectief voor lokaal sportbeleid de komende jaren.

   

  ©Thibault Gregoire/Read My Lips

 • Lezing 3: Arnout Van den Bossche

  Burn-out voor beginners 
  11u25-12u25

   

  De absurditeit van ellenlange mailconversaties terwijl je collega gewoon naast je zit, procedures die worden opgestart wanneer een printer de geest geeft en het haantjesgedrag van managers en politiekers …

   

  Werknemers kunnen zich door deze schijnbaar kleine elementen knettergek laten maken, wat tot burn-outs kan leiden. Ook Arnout heeft twee jaar geleden de slag van de hamer gekregen.

   

  Burn-outs zijn de harde realiteit maar we geloven ook dat bewustmaking veel kan voorkomen. Dat noemen wij … slim omgaan met je eigen medewerkers én met je eigen inzet.

   

  arnoutvandenbossche.be

    

 • Plenum - Lezing 4: Bruno Delepierre

  Happonomy: Roadmap naar Utopia 
  15u20-16u15

   

  'Happonomy' of gelukseconomie. 

   

  Bruno Delepierre brengt naast een messcherpe economische analyse een brede waaier aan prikkelende oplossingen voor de problemen die we vandaag kennen.

   

  Hoe kunnen we wakker worden in een maatschappij waar bedrijven én gemeentebesturen én ons economisch systeem ten dienste staan van onze levenskwaliteit en geluk?

   

  Zijn boek 'Happonomy - Roadmap naar Utopia' is te koop via Politeia

   

  www.happonomy.org 

   

  www.brunodelepierre.be 

   

  @happonomy

    

 • Sessie 22: Kwaliteitsopstap voor buurtsportwerkingen

  11u25-12u25
  Lezing

   

  Of je nu start of ervaren bent, draag kwaliteit steeds zo hoog mogelijk in je buurtsportvaandel.

   

  Onderzoekers van het CATCH-project bieden randvoorwaarden, aandachtspunten en slimme checklists waar ook jij mee aan de slag kan bij de analyse en ontplooiing van jouw laagdrempelig buurtgericht sportaanbod!

   

  I.s.m. met Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent en het Expertisecentrum Buurtsport.

   

   

   

 • Sessie 23: Uitwisseling beheerders sportinfrastructuur

  11u25-12u25
  Uitwisseling

   

  Als beheerder van sportinfrastructuur word je dagelijks geconfronteerd met concrete uitdagingen. Welk advies en mening is hier nuttiger dan die van collega’s? In de sessie lijsten we samen enkele problemen op. We gaan interactief en mét concreet resultaat op zoek naar oplossingen.

   

  moderator David Nassen l directeur ISB | @davidnassen

   

   

   

 • Sessie 24: Een sterk fietsbeleid in Kortrijk: mobiliteit werkt aan gezondheid

  11u25-13u00
  Praktijkspreker & fietstocht

   

  Dit is dezelfde sessie als sessie 34. Voor elke sessie zijn maximaal 20 plaatsen beschikbaar.


  Opgelet: deze sessie duurt tot 13u. Je kan dus niet inschrijven voor een sessie in blok 2.

   

  Gezondheid is een belangrijke drijfveer om te fietsen.

   

  Een begeleide rondrit met elektrische fietsen toont je de gelaagdheid van het Kortrijk Fietsnetwerk: van fietssnelwegen, jaagpaden, fietsstraten tot slimme doorsteken en trage wegen. Het netwerk ontsluit niet alleen de openlucht sportinfrastructuur en groengebieden maar maakt er ook deel van uit.

   

  Sport en mobiliteit werken zo samen aan een fietsactieplan.

   

  door Jeroen Vanhoorne | fietsambtenaar stad Kortrijk

 • Sessie 25: Presenteren kan je leren

  13u00-14u00
  Lezing

   

  Moet je wel eens spreken voor een publiek, voor je inwoners of verenigingen? Zowel als schepen, lokale ambtenaar of als sportraadvoorzitter breng je regelmatig een boodschap naar voor, bijvoorbeeld via een presentatie.

   

  Het houden van een geslaagde presentatie brengt meer met zich mee dan wat informatie op een paar slides zetten. De kracht van je boodschap valt of staat niet alleen met je spreekvaardigheid, maar ook met het optimale gebruik van de didactische middelen.

   

  In deze sessie leer je diverse presentatietechnieken:

  • De opbouw en boodschap van een presentatie
  • Blikvangers bij begin en einde 
  • Een goede voorbereiding
  • Belang van lichaamstaal 
  • Didactische hulpmiddelen en verschillende soorten presentaties

   

  door Joost Van den Abeele | zaakvoerder bvba Advice, specialist in Mensmanagement, persoonlijk coachen, veranderingstrajecten, cultuuranalyses

 • Sessie 26: Doordacht inzetten van schoolsporthallen

  13u00-14u00
  Lezing

   

  Slim omgaan met sportinfrastructuur betekent dat ze amper leegstaat. Schoolsporthallen blijven nog te vaak leeg.


  ISB beschreef naar aanleiding van de projectoproep openstellen van schoolsportinfrastructuur een aantal goede praktijken. Tijdens deze sessie leggen we deze praktijken naast de lijst van drempels en bezwaren.

   

  We bekijken enkele voorbeelden van waar het wel lukt om goed samen te werken. We kijken hoe drempels wegenomen of verlaagd zijn. Kan je met deze oplossingen in jouw gemeente aan de slag?

   

  door Klaas Verstraete | medewerker ISB 

 • Sessie 27: Een inspiratierooster voor de verkiezingen via SWO-ART

  13u00-14u00
  Workshop

   

  Dit is dezelfde sessie als sessie 2.

   

  De SWOT-analyse en confrontatiematrix kent iedereen. Met de SWO-ART breng je ook Aspiraties en gewenste Resultaten in kaart. Deze nieuwe werkwijze laat je positiever en meer naar buiten gericht denken.

   

  Na uitleg van de techniek passen we ze toe op de verkiezingen van 2018 en kom je tot een inspiratierooster als input voor een ambitienota of de verkiezingsprogramma’s voor je gemeente.

   

  Begeleider van deze sessie is David Nassen. Hij bouwt verder op de ervaring en geleerde lessen tijdens de voorbije planningsperiode voor gemeenten en is steeds op zoek naar nieuwe interactieve werkvormen voor beleidsvoering.

   

  door David Nassen directeur ISB

 • Sessie 28: 1+1=3: Slimme netwerksamenwerkingen

  14u15-15u15
  Lezing & uitwisseling

   

  Samenwerken is trendy. Interregionale samenwerking, burensportwerking, intesectorale samenwerking, buurtsport … Is samen met anderen sportpromotie organiseren zoveel effectiever? Wanneer is er eigenlijk sprake van een effectieve samenwerking?

   

  Tijdens deze sessie wordt ingegaan op de factoren die het succes bepalen van samenwerking tussen sportdiensten en haar partners in de promotie en organisatie van sportactiviteiten. Welke rollen zijn er in die samenwerkingen? Hoe worden de samenwerkingen gemanaged en wat zijn de typische valkuilen? Welke positiee kan je als sportfunctionaris innemen en welke vaardigheden zijn daarvoor nodig?

   

  Tijdens de sessie worden voorbeelden gegeven over samenwerking in het kader van Buurtsport en het promoten van fysieke activiteit. Deelnemers kunnen ook hun eigen ervaringen delen over de valkuilen en successen die ze ervaren in hun eigen lokale samenwerkingen.

   

  door prof. dr. Annick Willem | Sportmanagement UGent | @AnnickWillem1

 • Sessie 29: Ik kies voor advies

  14u15-15u15
  Lezing

   

  Een goed beleid heeft een groot draagvlak. De burgers en verenigingen betrekken bij dit beleid is dus de boodschap. Dat kan via de klassieke weg van de sportraad maar intussen bestaan ook nieuwe vormen van burgerparticipatie en inspraakprojecten.

   

  In het eerste deel van deze sessie gaan we hier dieper op in. Hoe kan je op een andere manier kijken naar burgerparticipatie en hoe kan je dit in jouw gemeente toepassen?

  door Wim van Roy | coördinator De Wakkere Burger vzw | @dewakkereburger


  Nadien lichten we de nieuwe online opleiding ‘Ik kies voor advies’ toe. Die tool kan je gebruiken in jouw gemeente met diverse stakeholders om enerzijds te reflecteren en anderzijds jouw adviesverlening extra te activeren. De tool start met de instroom van ideeën van burgers en verenigingen en gaat door tot de verwerking en communicatie van een concreet advies. Ook de samenstelling van de adviseurs komt aan bod. Deze online opleiding is tot stand gekomen dankzij een intensieve samenwerking tussen ISB en De Wakkere Burger en is meteen beschikbaar na het ISB-congres.
  door Kevin Buydts | stafmedewerker ISB | @kbuydts 

 • Sessie 30: Slimme energiemaatregelen in je sportinfrastructuur

  14u15-15u15
  Lezing

   

  Hoe kan je je energiebeleid beter opvolgen? Wat zijn voor sporthallen de meest interessante ingrepen? Is de markt nu echt geswitcht naar ledverlichting

   

  Eandis biedt aan lokale besturen een breed pakket van energiediensten. Deze diensten, gericht op het gebouwenpatrimonium, de vloot of de openbare verlichting van de gemeenten, hebben steeds tot doel de gemeenten te helpen energie te besparen. Ook na de uitvoering van een project voorzien we in nazorg via onderhoudscontracten en monitoring van de verbruiken. In 2016 maakten nagenoeg alle gemeenten in het werkingsgebied van Eandis gebruik van deze diensten.

  door Sander Van Herzeele | senior projectingenieur Energiediensten

   

 • Sessie 31: De jeugd(zorg) sport

  14u15-15u15
  Lezing

   

  Gedurende 2 jaar legden 10 CANO-organisaties (Centra voor Actieve Netwerkontwikkeling- en Omgevingsondersteuning) in de bijzondere jeugdzorg een gezamenlijk sporttraject af, onder begeleiding van ISB en met steun van de Vlaamse overheid.

   

  Welke rol speelden sportdiensten in dit traject? Aan de hand van een concreet voorbeeld zoomen we in op de resultaten van deze reis.

   

  Jeugdzorgorganisatie De Wissel en de (buurt)sportdienst van Leuven vonden elkaar in een lokaal netwerk dat zich inzet om sport en jeugdzorg met elkaar te verbinden: JESnet Leuven.

   

  Verder presenteren we een stappenplan en een online opleiding 'omgaan met opvallend gedrag'. Kunnen deze instrumenten ervoor zorgen dat de sport(dienst) en de jeugdzorg meer en beter met elkaar kunnen samenwerken?

   

  door

  Ken Van Staeyen | Buurtsport Leuven
  Tine Vansteenkiste & Sieg Pauwels | De Wissel / CANO Vlaanderen | www.canovlaanderen.be
  Tom Van Aken | coördinator project 'sport en jeugdzorg' ISB 

 • Sessie 32: Actief met activity trackers

  14u15-15u15
  Lezing

   

  Apps en wearables registreren en sturen onze activiteit. Sporters hebben geen coach of lesgever meer nodig om gezond te bewegen. Of net meer dan ooit?

   

  Charlotte Van Tuyckom werpt een blik op de digitale toekomst, op zoek naar de uitdagingen en opportuniteiten voor de sport- en gezondheidssector.


  Hoe kunnen we als sportdienst betrokken blijven bij deze verzelfstandigde sporters? Ook deze sporters verdienen de aandacht van een sportdienst. Misschien kunnen we op deze manier nog meer mensen in beweging krijgen ...

   

  door Charlotte Van Tuyckom | opleidingscoördinator sport en bewegen Howest

   

 • Sessie 33: Sportcampus Lange Munte

  13u15-15u15
  Bezoek

   

  Sportcampus Lange Munte is de grootste sportsite in Kortrijk met 2 nieuwe kunstgrasvelden en een topsporthal.

   

  Door de jaren heen evolueerde de sporthal naar een combi-sporthal voor topsport en recreatie. Op de kunstgrasvelden voel je die specifieke sensatie tijdens een korte sessie wandelvoetbal.

   

  Verder krijg je een antwoord op al je vragen over cafetaria-uitbating, hoogtechnologische geluidsinstallatie, duurzaamheid in al haar aspecten …

   

  We verplaatsen met de bus.

   

  door

  Dieter Van Hamme | coördinator sportcentra en openluchtinfrastructuur

  Jeroen Debaveye | beheerder Sportcampus Lange Munte, Sportcampus Mimosa en Sportcampus 3 Hofsteden

   

 • Sessie 34: Een sterk fietsbeleid in Kortrijk: mobiliteit werkt aan gezondheid

  13u15-15u15
  Praktijkspreker & fietstocht

   

  Dit is dezelfde sessie als sessie 24. Voor elke sessie zijn maximaal 20 plaatsen beschikbaar.

   

  Gezondheid is een belangrijke drijfveer om te fietsen.

   

  Een begeleide rondrit met elektrische fietsen toont je de gelaagdheid van het Kortrijk Fietsnetwerk: van fietssnelwegen, jaagpaden, fietsstraten tot slimme doorsteken en trage wegen. Het netwerk ontsluit niet alleen de openlucht sportinfrastructuur en groengebieden maar maakt er ook deel van uit.

   

  Sport en mobiliteit werken zo samen aan een fietsactieplan.

   

  door Jeroen Vanhoorne | fietsambtenaar stad Kortrijk

   

 • Praktijktafels 3: Sportpromotie in actie

  11u25-12u25

   

  4 (nieuwe) sporten of activiteiten krijgen een plaatsje in de praktijktafels. Zelf eventjes aan de slag of luisteren en zien hoe anderen het hebben aangepakt.

   

  Tafel 1 Elliptigo: het beste van hardlopen, fietsen en de crosstrainer (actief)

  door Hendrik Maes | Elliptigo België

   

  Tafel 2 Gaming & Sport: Hoe krijgen we de jeugd terug aan het sporten? (actief)

  door Simon Vandenbroucke | Janssen-Fritsen

   

  Tafel 3 Innogames: Een verzameling van nieuwe en innovatieve sporten (actief)

  door Marc Sarens | Sportwerk Vlaanderen

   

  Tafel 4 Bewegen in het bos gaat vanzelf!

  door Krist Vandesompele | sportdienst Ingelmunster

 • Praktijktafels 4: Innovatie in sportinfrastructuur

  14u15-15u15

   

  Blijf op de hoogte van de laatste nieuwigheden voor indoor sportinfrastructuur en kom luisteren naar enkele concrete ideeën die op de markt zijn. Je krijgt de ideeën toegelicht via een doorschuifsysteem.

   

  Tafel 1 Making intelligent LED lighting accessible for everybody

  door Bjorn Van Goethem | Philips Lighting

   

  Tafel 2 Design & Build-project voor Sport Vlaanderen

  door Philippe Wauters | Hahbo NV

   

  Tafel 3 Speed Court: hoe kan je snelheid, reactievermogen en cognitief denken écht trainen en bovendien pure fun maken?

  door Thomas Stuart | Gerflor

   

  Tafel 4 Toekomstvisie (van Bosan) op gebruik van WIFI in de sportzaal

  door Hans Groote Haar| Bosan Sportinstallaties

   

  Tafel 5 Verzelfstandiging van de exploitatie van sportinfrastructuur

  door Menno Stokman | Optisport

 • ShareDelen
 • Afdrukken
 • Mail een vriend

  Doorsturen

  Gegevens verzender