Lezingen, sessies & praktijktafels: woensdag 22 maart

Lezing: algemene lezing bedoeld voor een grote groep
Sessie: combinatie van luisteren en/of inbreng geven
Praktijktafels: praktijkgerichte voorbeelden van bedrijven en gemeenten
Beursbezoek: de beurs is doorlopend open, maar je kan dit ook als extra keuzesessie aanduiden

 

Bekijk een grotere versie • Lezing 1: Herman Konings

  Trendwatcher
  10u20-11u20

   

  Herman Konings is een onvervalste verhalenverteller.

   

  In een meeslepend parcours weet hij je te begeesteren voor de wondere wereld van passies en interesses, van trends en toekomstverwachtingen, van wat is en wat zal zijn.

   

  Opdat slim het nieuwe sterk zal zijn …

   

  www.nxt.be | @soeproza

   

    

 • Lezing 2: Linda Boudry

  Sterk ruimtebeleid, slim gezien 
  11u30-12u30

   

  In Vlaanderen verdwijnt elke dag 5 tot 6 hectare aan open ruimte. Meer dan een kwart van de ruimte is er bebouwd of verhard. Een zorgwekkend Europees record.

   

  Ook onze vrijetijdsinfrastructuur neemt veel ruimte in beslag. Zowel in de dorpen als in de steden wordt gestreefd naar een optimaal sportpartimonium, indoor en outdoor. Dat gebeurt niet altijd met een blik op de toekomst.


  Hoe kunnen we in Vlaanderen anders nadenken over het gebruik en de inplanting van onze sportaccommodaties? Clusteren, centraliseren, herbestemmen, medegebruik …

   

  Linda Boudry startte in 2000 als projectleider binnen de Vlaamse overheid het stedenbeleid op. Ze stond mee aan de basis van de oprichting van het Kenniscentrum Vlaamse steden.

   

  Vanuit die expertise geeft ze tal van lezingen over slim ruimtegebruik in Vlaanderen. Ze vertrekt vanuit de urgentie in de steden, maar met een vertaalslag naar de gemeenten waar even goed actie moet ondernomen worden.

  Een boeiende lezing met tal van praktijkvoorbeelden toont je hoe het ruimtegebruik beter, slimmer zou kunnen.

   

    

 • Sessie 1: Slimmeriken denken na over hun sportkampen

  11u30-12u30
  Uitwisseling

   

  In aanloop naar het congres komt de sportkamptool online. Dit is een online tool met als doel gemeentes te ondersteunen bij het nog verder verbeteren van hun sportkampen.


  Klaas geeft je een rondleiding. Hij toont je de structuur van de website zodat je er snel de weg in vindt. Daarna gaan we meteen met de tool aan de slag. Je krijgt de kans om met andere promotoren uit te wisselen rond een element van je sportkamp, met de online tool als leidraad.

   

  door Klaas Verstraete | medewerker ISB

 • Sessie 2: Een inspiratierooster voor de verkiezingen via SWO-ART

  11u30-12u30
  Workshop

   

  Dit is dezelfde sessie als sessie 27.

   

  De SWOT-analyse en confrontatiematrix kent iedereen. Met de SWO-ART breng je ook Aspiraties en gewenste Resultaten in kaart. Deze nieuwe werkwijze laat je positiever en meer naar buiten gericht denken.

   

  Na uitleg van de techniek passen we ze toe op de verkiezingen van 2018 en kom je tot een inspiratierooster als input voor een ambitienota of de verkiezingsprogramma’s voor je gemeente.

   

  Begeleider van deze sessie is David Nassen. Hij bouwt verder op de ervaring en geleerde lessen tijdens de voorbije planningsperiode voor gemeenten en is steeds op zoek naar nieuwe interactieve werkvormen voor beleidsvoering.

   

  door David Nassen directeur ISB

 • Sessie 3: Energiezuinige aanpak in nieuw zwembad in Kortrijk

  11u30-12u30
  Praktijkspreker

   

  Bij de bouw van het nieuwe zwembad in Kortrijk springt de aandacht voor duurzaamheid in zijn geheel en de nieuwste toepassingen qua energiebeheer specifiek in het oog. Warmteoverschotten van het zwembad voeden het warmtenet voor andere gebouwen maar er is veel meer.

   

  Alle aspecten van milieuvriendelijke en energiezuinige aanpak passeren de revue.

   

  door Sebastien Lefebvre | verantwoordelijke aankoop en technologie stad Kortrijk

 • Sessie 4: Een draagvlak creëren in 10 stappen

  13u15-14u15
  Lezing

   

  Een breed draagvlak (publieke steun) is meer dan ooit een kernvoorwaarde om een beleid, project of idee duurzaam vorm te geven. Burgers, medewerkers en klanten eisen terecht en steeds nadrukkelijker hun plek op bij beslissingsprocessen van overheden, organisaties en ondernemingen.

   

  Inspraak en participatie zijn absoluut noodzakelijk maar niet voldoende. Draagvlakcreatie is een delicate evenwichtsoefening in strategische communicatie met belanghebbenden en vergt naast uitzonderlijke communicatievaardigheden ook uitstekend people management.

   

  Bart Derwael geeft de belangrijkste inzichten voor succesvolle draagvlakcreatie in een logisch en helder 10-stappenplan: het MISSION-PIE model.


  Bart Derwael leidde voor de Vlaamse overheid al meerdere (participatie)projecten in goede banen. Met Panenka communication organiseert hij ook workshops voor organisaties, overheden en wakkere burgers die aan de slag willen met participatie.


  door Bart Derwael | zaakvoerder Panenka communication, opiniemaker (o.a. op Knack.be), publicist | @panenka_bart

 • Sessie 5: LEAN denken in gemeenten

  13u15-14u15
  Lezing

   

  Dit is dezelfde sessie als sessie 14.

   

  Het meest bekende aspect van LEAN is het hertekenen van processen door deze uit te tekenen, knelpunten aan te duiden, en processtappen die geen waarde toevoegen voor de klant of burger tot een minimum te beperken. Zo zorgt het LEAN denken voor efficiëntere processen en minder verspilling van middelen.


  LEAN management gaat echter verder. Het is een filosofie die, wanneer ze ingang gevonden heeft in een organisatie, er voor zorgt dat er problemen of verspillingen gemakkelijker zichtbaar worden en op een efficiënte manier worden aangepakt.

   

  Gemeenten tonen steeds meer interesse in deze methode. Ga aan de slag in je eigen dienst, sportcentrum of zwembad met enkele tips en tricks!

   

  door Inge Vromant | consultant strategie en organisatieontwikkeling, vormings- en expertisecentrum Vonk

   

  Vonk is een nieuwe organisatie waarbij SBR en WIVO samen komen met dezelfde drijfveer: openbare besturen ondersteunen om het beste uit hun mensen te halen. Inge geeft er opleidingen rond LEAN management en begeleidt lokale besturen bij het invoeren van het LEAN denken in de organisatie. 

 • Sessie 6: Minder stress in een kwartier

  13u15-14u15
  Lezing

   

  Voortdurend bereikbaar zijn, een takenlijst die blijft groeien en krappe deadlines. Herkenbaar voor velen en dit zorgt uiteraard voor stress.

   

  Dokter Paul Koeck ontwikkelde in samenwerking met een aantal topwetenschappers een psychologisch zelfhulpprogramma om stress preventief en curatief te behandelen door mensen een kwartier per dag online te begeleiden via het zelfhulpprogramma MijnKwartier.be.

   

  De resultaten toonden een halvering van de stressscores binnen de 21 dagen, gepaard aan een stijging van de levenstevredenheid met 40% in dezelfde periode, waardoor de meeste mensen reeds klachtenvrij waren in 21 dagen.

   

  In deze sessie verklapt Paul je de ‘best practices’ en meest succesvolle technieken die uit zijn onderzoek komen, zodat jij meteen zelf aan de slag kan gaan om je eigen leven met minder stress aan te pakken.

   

  Paul Koeck is als trainer, coach en consultant gespecialiseerd in het begeleiden van veranderingsprocessen bij bedrijven, organisaties, teams en individuen.


  door Paul Koeck | algemeen directeur en oprichter COACHTEAM & Centrum voor Stressbegeleiding  | @paulkoeck

 • Sessie 7: Slimme concessies

  14u30-15u30
  Lezing

   

  Een goede concessie afsluiten lukt niet meer zo vlot als vroeger. Advocaat Wim Rasschaert geeft je 10 tips en valkuilen voor een goede hedendaagse concessie, gekoppeld aan voorbeelden. We bespreken ook kort de wijzigingen in de wetgeving.

   

  Rasschaert advocaten is een kantoor dat sedert meer dan 15 jaar uitsluitend werkt voor lokale besturen in Vlaanderen. Op een zeer laagdrempelige wijze helpen ze besturen bij hun dagelijkse beslommeringen maar ook bij het realiseren van complexere projecten en uitdagende ambities, zoals sporthallen, zwembaden, atletiekpistes en kunstgrasvelden.


  Het compacte team staat onder leiding van Wim Rasschaert, die optreedt als advocaat en als juridisch adviseur van lokale besturen over gans Vlaanderen. Door zijn expertise en nauwe betrokkenheid bij de vrijetijdssector is hij de geknipte persoon om de juridische elementen van een concessie te koppelen aan een pragmatische aanpak voor een goed beheer.

   

  door Wim Rasschaert | Rasschaert advocaten en Alinea advocaten

   

 • Sessie 8: Sportclubs besturen met een visie

  14u30-15u30
  Lezing

   

  Sportclubs worstelen met heel wat vraagstukken: hoe krijg ik voldoende vrijwilligers? Hoe stop ik de terugloop in ledentaantal? Waar ga ik voldoende financiële middelen halen? Hoe stop ik de agressie langs de lijn? Wie volgt nu wat op binnen de club? Hoe zorg ik voor goede trainers? 


  ‘Besturen met een visie’ is een inspirerende lezing door Daniel Klijn en waar de pijlen gericht zijn naar sportclubs. Hij bekijkt de groei en ontwikkeling van amateursportclubs. De grondgedachte is dat professionele ontwikkeling en groei van bestuurders leidt tot krachtigere verenigingen.

   

  Besturen betekent richting geven aan de club, een koers uitzetten en op basis van deze koers beslissingen nemen om uiteindelijk zo dicht mogelijk bij een vooraf bepaalde stip op de horizon te komen. Dit klinkt logisch, maar blijkt in de praktijk lastig zijn.

   

  Heel wat lokale besturen zijn op zoek naar verschillende manieren om hun sportclubs te helpen en te ondersteunen. Soms is dat een interessante spreker op een algemene vergadering van de sportraad of soms ook via intensievere trajecten. Deze lezing van Daniel is een absolute aanrader om mee te nemen naar jouw gemeente indien je clubs wil aanzetten tot nadenken over hun toekomstvisie.

   

  Daniel Klijn is de grondlegger van Besturen met een visie. Hij werkt sinds 2003 als verenigingsadviseur, in het begin alleen in Utrecht en Rotterdam en nu in heel Nederland en ook al in Vlaanderen. Hij heeft inmiddels honderden verenigingen ondersteund.


  door Daniel Klijn | verenigingsadviseur | @brug_8

 • Sessie 9: Sporteconomie voor schepenen van Sport

  14u30-15u30
  Lezing

   

  Sporteconoom Stefan Kesenne kijkt met een economische bril naar het recreatiesportbeleid op gemeenschaps- en lokaal niveau - van grote sportevenementen tot het inzetten van kansenpassen. Wat is slim en wat is sterk om op in te zetten in je toekomstig sportbeleid?

   

  Als professor emeritus sporteconomie aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven analyseert Stefan Kesenne de sportwereld en haar rol in onze samenleving op economisch gebied. Daarbij komt hij vaak tot controversiële conclusies.

   

  Via VVSG krijg je ook kort het meest actuele nieuws.

   

  door prof. em. Stefan Kesenne | sporteconoom

  moderator Chris Peeters | stafmedewerker sport VVSG

 • Sessie 10: Nieuwe jobprofielen, betere dienstverlening

  14u30-15u30
  Praktijksprekers

   

  Denken in functie van de burger en een integrale aanpak is de rode draad van de voorbije jaren. Zorgt een multidisciplinaire baliemedewerker vrijetijd voor een betere service en welke meerwaarde zit er in alternatieve diensten of samenwerkingen?

   

  We bespreken 3 praktijken, waar sport telkens op een andere manier in het beleid past.

   

  De West-Vlaamse stad Roeselare (60.900 inwoners) heeft sinds kort geen'autonome' sportdienst meer. De vroegere departementen zijn nu geclusterd in 3 grote directies: mens, ruimte en ondersteuning. Sport valt voornamelijk onder de cluster 'mens'. Voor eerstelijns dienstverlening is er een vrijetijdsloket met een gecentraliseerde balie.
  door Ann-Sophie Van Hoecke | sportbeleidsmedewerker stad Roeselare

   

  In Lier (34.800 inwoners) is er een alternatieve indeling waarbij een klein team op sportvlak met veel andere teams samenwerkt. Thema sport is daar vooral de bevoegdheid van het team: verhuur infrastructuur en sport. Evenementen worden georganiseerd i.s.m. team cultuur en evenementen, seniorensport met de dienstencentra en buurtsport samen met straathoek en jeugdwelzijn.
  door Michel Deherdt | teamleider verhuur infra & sport stad Lier

   

  Ook Hasselt (77.000 inwoners) vindt een integrale aanpak belangrijk. Jeugd, sport, cultuur en bibliotheek vallen hier onder dezelfde koepel. We bekijken vooral jeugd en sport. Voordelen als een gemeenschappelijke activiteitenbrochure, groter bereik van het doelpubliek, aansturing van jeugd- en sportmonitoren samen … komen naar voor.

  door Inge Proesmans | diensthoofd sportpromotie Hasselt

 • Sessie 11: Zwembaden: doordachte onderhoudscontracten

  14u30-15u30
  Lezing

   

  Ook al besteed je het beheer en onderhoud van de technische installaties uit: je moet als zwembadbeheerder alert blijven.

   

  Hoe volg je de werkzaamheden van het externe bedrijf op? Duidelijke afspraken gericht op wat er echt toe doet zijn het beginpunt. Praktische tips helpen je op weg naar een doordacht onderhoudscontract.

   

  Tijdens deze sessie staan we stil bij de voor- en nadelen van de soorten contracten die er zijn. Eens die keuze gemaakt is, komt het er op aan de verwachtingen zo te omschrijven dat ze voor de betrokken partijen duidelijk en opvolgbaar zijn. Hier gaan we dieper op in.

   

  Ook het opvolgen van dergelijke contracten en aandachtspunten bij het vernieuwen ervan komen aan bod.

   

  Geert Verhelst is Business Unit Manager commissioning & maintencance bij Ingenium. Vanuit zijn ervaring geeft hij voor diverse organisaties opleidingen over o.a. onderhoudscontracten. Zijn sessie voor het ISB-congres stemt hij af op de vragen die leven in de zwembadsector.

   

  door Geert Verhelst | Ingenium

 • Sessie 12: Tijdelijk gebruik van ruimte

  14u30-15u30
  Praktijksprekers

   

  Een plek dient niet langer waarvoor ze gemaakt was, en krijgt voorlopig nog geen nieuw doel. Op dit moment leent deze locatie zich voor tijdelijk gebruik.

   

  Rond dit thema verzamelde De Ambrassade heel wat kennis. Raf Verbruggen komt deze graag met ons delen. Hij geeft ons achtergrond voor tijdelijk gebruik. Welke drempels zijn er en op welke manier kan je dit als gemeente inzetten?

  door Raf Verbruggen | De Ambrassade

   

  Uit Izegem komt het praktijkverhaal van de freerunners die onderdak vonden in een oud fabrieksgebouw. Dit gebouw werd door het stadsbestuur gekocht om groenzone van te maken. De afgelopen 2 jaar bleef de loods onaangeraakt staan, en kreeg de jeugddienst de kans om tijdelijk gebruik te maken van deze site. 
  door Kenny Rogiers | Jeugdwelzijnswerker jeugddienst Izegem

   

 • Sessie 13: Slim inrichten van je sport- en vrijetijdsdienst

  15u45-16u45
  Lezing

   

  Een goede inrichting van een kantoorruimte kan wonderen doen voor je dagelijkse beleving op het werk. Anton Maes richtte de sport- en vrijetijdsdienst van Ternat opnieuw in en zorgde zo voor een aangename werkplek.

   

  En wat denk je van staand werken en vergaderen? Meer bewegen tijdens de kantooruren? Slim inrichten is hier de boodschap.

   

  Anton Maes is een organisatiepsycholoog en expert in veranderingsmanagement en strategische werkplekontwikkeling: het ontwikkelen van werkomgevingen op maat van de gewenste cultuur en strategie van een organisatie.

   

  Hij heeft een achtergrond als communicatiespecialist en ontwikkelde de afgelopen jaren werkplekconcepten op maat voor zowel grote ondernemingen als voor de overheid. Ook in de sportwereld heeft hij een aantal veranderingsprocessen begeleid. 

   

  door Anton Maes | organisatiepsycholoog 

  www.brainmove.be | @ntnmaes


 • Sessie 14: LEAN denken in gemeenten

  15u45-16u45
  Lezing

   

  Dit is dezelfde sessie als sessie 5.

   

  Het meest bekende aspect van LEAN is het hertekenen van processen door deze uit te tekenen, knelpunten aan te duiden, en processtappen die geen waarde toevoegen voor de klant of burger tot een minimum te beperken. Zo zorgt het LEAN denken voor efficiëntere processen en minder verspilling van middelen.


  LEAN management gaat echter verder. Het is een filosofie die, wanneer ze ingang gevonden heeft in een organisatie, er voor zorgt dat er problemen of verspillingen gemakkelijker zichtbaar worden en op een efficiënte manier worden aangepakt.

   

  Gemeenten tonen steeds meer interesse in deze methode. Ga aan de slag in je eigen dienst, sportcentrum of zwembad met enkele tips en tricks!

   

  door Inge Vromant | consultant strategie en organisatieontwikkeling, vormings- en expertisecentrum Vonk

   

  Vonk is een nieuwe organisatie waarbij SBR en WIVO samen komen met dezelfde drijfveer: openbare besturen ondersteunen om het beste uit hun mensen te halen. Inge geeft er opleidingen rond LEAN management en begeleidt lokale besturen bij het invoeren van het LEAN denken in de organisatie. 

 • Sessie 15: Slimme clubs werken samen

  15u45-16u45
  Praktijkspreker & uitwisseling

   

  Om middelen van een sportclub zoals infrastructuur, vrijwilligers of materiaal op een slimmere manier in te zetten, wordt er vanuit de gemeente regelmatig aangespoord om samen te werken met andere clubs of partners (scholen, bedrijven …). Maar hoe pak jij dit nu aan vanuit de gemeente?

   

  In 2015 organiseerde ISB een traject met 10 gemeenten om dit topic aan te snijden. Ontdek in deze sessie de tips uit dit traject om zelf als facilitator aan de slag te gaan en samenwerking tussen clubs te faciliteren. Aan de hand van theorie, praktijkverhalen en oefeningen geven we de belangrijkste principes mee.

  door Kevin Buydts | stafmedewerker ISB | @KBuydts 

  Naar aanleiding van de mogelijke bouw van een turnhal voor de 2 grote turnclubs in de gemeente Puurs, ging sportfunctionaris Eveline Van Passel aan de slag om beide clubs te laten samenwerken. Er dienden namelijk duidelijke afspraken gemaakt te worden over de bezetting en daarvoor was een samenwerking nodig. Met de tips uit het traject plande ze diverse overlegmomenten in, met positief resultaat.

  door Eveline Van Passel | sportfunctionaris Puurs | @evanpassel


 • Sessie 16: Sportpromotor in de leefwereld van kansarmoede

  15u45-16u45
  Praktijkspreker & uitwisseling

   

  In deze sessie vertrekken we vanuit een reportage over de leefwereld van mensen in kansarmoede. Daarnaast hoor je het verhaal van kansrijke en kansarme buddy’s. Zie jij ook de overeenkomst met vaardigheden die sportbegeleiders elke dag inzetten?

   

  Samen met Pierre, die ervaring heeft in het werken met kansengroepen en het begeleiden van coaches, bekijken we enkele vaardigheden die eigen zijn aan sportcoaches. Hoe zetten we deze vaardigheden specifiek in voor de doelgroep? Op en naast het veld, zodat er niet alleen sportief maar ook sociaal gewonnen kan worden?

   

  door

  Klaas Verstraete | medewerker ISB 
  Pierre Van der Veken | Voetbal in de stad, communitywerking KAA Gent - coördinatie sportieve, sociaal-emancipatorische projecten

  www.voetbalindestad.be | @voetbalindestad 

   

 • Sessie 17: Slimme sporthallen, minder personeel?

  15u45-16u45
  Praktijkspreker & uitwisseling

   

  Een vergaande toegangscontrole en camerabewaking hebben een impact op je samenwerking met sportclubs en op de taakinvulling van de zaalwachters.

   

  We gaan eerst dieper in op de mogelijkheden van techniek in de praktijkvoorbeelden, en wisselen nadien uit over hoe en waarom dit een impact kan hebben op zaalbezetting, uurroosters en taakinvullingen van zaalwachters.

   

  Het sportcomplex Schotte in Aalst opende slechts 2 maanden geleden de deuren. Door de nodige aandacht te besteden aan techniek en automatisatie, werd Schotte een mooi voorbeeld van een slimme sporthal.

  door Sven Van Keymeulen | beheerder sportinfrastructuur SportAG Aalst

 • Sessie 18: Werkervaring opdoen bij een sportdienst in het buitenland

  15u45-16u45
  Praktijkspreker & lezing

   

  Het ‘Europees Vrijwilligerswerk’ (EVS) biedt aan Vlaamse jongeren tot 30 jaar de kans om van 2 tot 12 maanden actief te zijn in het buitenland. Het is een onderdeel van het Youth in Action programma van Erasmus+. EVS is geen stage, maar vrijwilligerswerk met kostenvergoeding en zakgeld.

   

  Als lokaal bestuur kan je zendorganisatie zijn voor jouw jonge medewerker, maar ook voor andere jongeren in jouw gemeente, die tijdelijk in een buitenlandse omgeving een werkervaring willen opdoen.

   

  Je kan als lokaal bestuur ook buitenlandse jongeren de kans geven om in jouw gemeente vrijwilligerswerk te komen doen door gastorganisatie te worden of door lokale organisaties te stimuleren om dat te doen.

   

  Guido Cools is een Vlaming die reeds vele jaren werkt rond sport, jongeren en Europa op de sportdienst van Brandenburg (Duistland). Zijn sportdienst was reeds meer dan 100 keer zendorganisatie en ook meer dan 50 keer gastorganisatie voor Europese EVS-jongeren.

  door Guido Cools | sportdienst Brandenburg (Duitsland)

   

  JINT vzw implementeert het EVS-programma in Vlaanderen. Van hen krijg je een uur lang concrete voorbeelden, praktische tips, kennis en ervaring over EVS. Aan hen kan je ook al jouw vragen stellen.

  door Roosje Lowette | stafmedewerker JINT 

   

  moderator Philippe De Witte | EU Sport Link - ISB


 • Sessie 19: Social media voor de sportdienst

  15u45-16u45
  Lezing

   

  De sportdienst van Kortrijk zet Facebook strategisch in om het eigen aanbod budgetvriendelijk te promoten.

   

  Isabelle Soete van Social Lemon geeft je een vrije inkijk in haar aanpak om van de sporters in Kortrijk een echte community te maken. Met tips en tricks, do’s en don’ts helpt ze je op weg om zelf nog performanter aan de slag te gaan met Facebook.

   

  Social Lemon, gespecialiseerd in social media contentplanning, begeleidt bedrijven en organisaties in hun online traject. We leggen de focus op 'social' en zorgen dat klanten/fans meer betrokken raken bij de activiteit van het bedrijf of organisatie.

   

  door Isabelle Soete | zaakvoerster Social Lemon - social media manager / marketeer bij stad Kortrijk

  www.sociallemon.be | @isasoe

 • Sessie 20: Cross borders & get smarter

  13u45-15u30
  Praktijksprekers & uitwisseling

   

  Collega's uit ’s Hertogenbosch (120.000 inwoners) en Rijsel (230.000 inwoners) delen hun visie op sport- en beweegbeleid. Waar staan ze nu, waar willen ze in 2030 staan, hoe werken ze daar naartoe, wie betrekken ze daarbij?

   

  Wat is een city trainer? Hoe bieden bedrijven steun aan het oplossen van sportgerelateerde vraagstukken in de stad? Wat is een stadsgrensoverschrijdende sportmetropool?

   

  Waarom zet de stad in op de ontwikkeling van nieuwe technologieën op vlak van sport in samenwerking met andere steden in Europa? Welke troeven worden uitgespeeld om topsportevenementen naar hun stad te halen? Welke tendensen voorzien en hoe willen ze daarop voorbereid zijn?

  Tijdens deze sessie worden de aangehaalde thema’s ook aangegrepen om uit te wisselen met elkaar.

   

  's Hertogenbosch werd verkozen tot de beste sportstad van Nederland in 2010, Europese Sportstad in 2012, en het won de titel van het beste sportinitiatief in Nederland in 2012-2013. 

  door Corniel Groenen | directeur Sport 's Hertogenbosch (Nederland)

   

  Rijsel heeft een gelaagde organisatie van de sport, waar de diverse diensten zich toeleggen op hun sterktes en met elkaar in interactie gaan, om zo de burgers en haar economische ontwikkeling ruime kansen te bieden. Simultaan vertaling is voorzien.

  door Ludovic Saulnier | directeur Sport Rijsel (Frankrijk)

 • Sessie 21: Recreatiedomein de Gavers en duiktank Transfo Zwevegem

  13u45-15u30
  Bezoek

   

  De Gavers is een natuurgebied in Harelbeke en Deerlijk. De provinciale sportdienst licht je graag toe hoe het groendomein een aangenaam sportersdomein wordt.

   

  Daarna rijden we door naar de duiktank van Transfo Zwevegem. De hele site van Transfo Zwevegem is een uniek herbestemmingsproject. Een oude stookolietank werd omgevormd tot een unieke duiktank van 15 meter diep. Beslist de moeite!

   

  door Ruth Deseyn | coördinator De Gavers

   

 • Praktijktafels 1: Ideeën uit Kortrijk voor jouw sportpromotie

  14u30-15u30

   

  Tafel 1 Trajectbegeleiding meisjessport

  Leslie Ramboer geeft toelichting bij haar opdracht de sportparticipatie te verhogen bij kwetsbare doelgroepen. Absoluut prioritair hierbij is het slaan van een brug tussen mensen en de sport(club). Een specifiek project is het sporttraject voor meisjes dat de vraag en mogelijks aanbod in kaart brengt. Doel is om binnen een redelijke termijn een toegankelijk regulier aanbod uit te werken dat aansluit op de specifieke noden.

  door Leslie Ramboer | buursportcoördinator, sportdienst Kortrijk & community manager KV-Kortrijk

   

  Tafel 2 Move for dementia

  Hoe kunnen sportdiensten een aanbod creëren dat inspeelt op de noden van mensen met dementie? Sarah Desmedt vertelt over het stadsbrede project 'Move for dementia'. Ze schetst hoe een sportdienst d.m.v. transversale samenwerking kan bijdragen tot de levenskwaliteit van mensen met dementie. Uitgangspunt is dementerende mensen uit hun isolement halen door hen te sensibiliseren voor sport en bewegen. Welke methodiek en concrete acties leiden tot een positievere beeldvorming? 

  door Sarah Desmedt | coördinator laagdrempelig bewegen, sportdienst Kortrijk

   

  Tafel 3 Lopen in Kortrijk

  Een verhaal van co-creatie waar de sportdienst de bindende factor is tussen organisatoren van loopwedstrijden. Martine vertelt haar streven naar een coherente aanpak met een voortraject voor iedereen die wil leren lopen, de uitdagingen voor de getrainde lopers en een natraject voor de diehards waardoor het Lopen In Kortrijk het jaar door in de aandacht blijft. Het is een inspirerend voorbeeld dat zich vlot concreet laat vertalen naar een eigen aanpak.

  door Martine Lietaer | programmator vzw Sportplus, sportdienst Kortrijk

   

  Tafel 4 Buiten Bewegen-events

  Sportdienst Kortrijk promoot het laagdrempelig sporten in de parken, pleinen en publieke ruimte door events te organiseren onder de campagnetitel 'Buiten Bewegen'. Dit gebeurt vaak in samenwerking met clubs en/of externe sportieve partners. 2 methodieken krijgen in deze praktijktafel aandacht. Enerzijds zijn er de vooraf voorbereide events onder strakke regie en anderzijds is er de aanpak van de snelle pop-ups

  door Robrecht Vanwynsberghe | coördinator sportevents, sportdienst Kortrijk • Praktijktafels 2: Buiteninfrastructuur, inspiratie voor de toekomst

  15u45-16u45

   

  Ook de buitenruimte krijgt meer en meer onze aandacht. Van atletiekpiste tot Finse piste, van beweegruimte tot pleintjes. Vernieuwende en goede praktijken vanuit gemeenten of vanuit bedrijfspartners kunnen inspiratie bieden, zowel voor promotoren als voor beheerders.

   

  Tafel 1 Speelweefselplan voor meer beweging en sport in je wijk

  door Wim Seghers | Stad Antwerpen

   

  Tafel 2 Pitch & Putt, golfsport voor iedereen

  door Ronny Lambrechts | Groenservice bvba

   

  Tafel 3 Padelcourts in het juiste daglicht geplaatst

  door Jan Bonnarens | Padel Vlaanderen vzw

   

  Tafel 4 Maatschappelijke thema’s bij sportverenigingen en in de wijken

  door Suzan Aalders | Yalp


  Tafel 5 Nieuwe FIFA-normen, wat betekent dit in de praktijk?

  door Maarten Balcaen | Lano Sports

 • ShareDelen
 • Afdrukken
 • Mail een vriend

  Doorsturen

  Gegevens verzender