Ecosportieve pilootprojecten

Infrastructuurscan

- In Harelbeke werd, samen met Bruno van Ecolife, een sporthal gescand. Zo werd de sporthal gescand op basis van verbruikswaarden van water, gas en electriciteit, maar werd ook de parking gescreend, de fietsenstallingen bekeken, de investeringen op vlak van energiebesparende maatregelen bekeken. Harelbeke krijgt nu concrete tips voor het verbeteren van zijn ecologische voetafdruk die nu een waarde heeft van xxx (nog aan te vullen)

 

- De infrastructuurscan van Izegem gebeurde in een zwembad en sporthal geïntegreerd in 1 gebouw. Zelfs voor zo'n complexe infrastructuur kan de eenvoudige infrastructuurscan ineens een beeld geven van de meest milieubelastende elementen. Zo weet Izegem nu dat  .... en ... de eerste elemementen zijn die ze moeten aanpakken. De ecologische voetafdruk van sportcentrum De Krekel is ....

 

 

Fiche rond afvalbeheer

- Gemeenten Bonheiden gaat aan de slag met de fiche omtrent 'Beter afval beheren in en rond sportcentra'. ze stelden intussen een vijfpuntenplan op, waarbij ze in 2015 zullen werken aan drie acties, en in 2016 de andere twee.

- Ook in Haacht willen ze het afvalbeleid in en rond de sportcentra verbeteren. Sorteren doen ze al indoor, maar nu leggen ze de focus op outdoor.

 

 

Groeneventscan

- Het WK BMW in Heusden-Zolder in juli 2015 wil een duurzaam evenement worden. Daarvoor zullen ze met de werkgroep de groeneventscan invullen en kijken welke acties ze zullen opzetten om de mobiliteit naar het evenement te verbeteren, de catering te verduurzamen en ook het afvalbeleid bewust aan te pakken. We spreken hier over 3000 piloten (BMX-ers) uit 28 verschillende landen. De trip  met het vliegtuig is voor sommigen onvermijdelijk, maar we streven naar een minimumbelasting voor het milieu eens ze in Vlaanderen komen.

 

- De jaarlijkse stratenloop in Brecht vindt plaats in juni voor 1500 deelnemers, georganiseerd door de sportdienst. De sportdienst engageert zich nu om de groenevenstcan in te vullen en te kijken welke mogelijkheden de sportdienst heeft om hun ecologische voetafdruk van de stratenloop te verkleinen.

 

 

 

LED-verlichting

- In Veurne werd LED- verlichting geïnstalleerd aan het voetbalveld. Op basis daarvan kunnen we starten met de opmaak van een dossier omtrent LED-verlichting.

- In Bonheiden werd al LED-verlichting geïnstalleerd in de cafetaria.  Nu wordt verder onderzocht of de LED-verlichting ook interessant is in de indoorsportzalen, maar eventueel ook in het cultureel centrum. Samen met ISB bekijken ze voor- en nadelen, kostprijzen en maken ze de afweging of de installatie op dit moment al interessant is.

 

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken