Nieuwe ISB-bestuursploeg van start!

01 september 2020
Nieuwe ISB-bestuursploeg van start!

Donderdag 25 augustus kwam de Raad van Bestuur van ISB voor de eerste keer samen in haar vernieuwde samenstelling. 

 

Na een warm welkom en een korte toelichting over de manier van werken, werd het Dagelijks Bestuur verkozen dat in de schoot van de Raad van Bestuur zal werken. Cindy Winters zal ook de volgende periode de rol van voorzitter met veel enthousiasme waarnemen. Er werd voor het eerst sinds maart gedeeltelijk ‘fysiek’ vergaderd, gecombineerd met een groot aantal 'digitale' aanwezigen. 

 

Hieronder een overzicht van de zaken die werden besproken:

 • Verkiezing Dagelijks Bestuur. Uit de Bestuursploeg werd een aantal functies verkozen die samen het Dagelijks Bestuur zullen vormen
  • Voorzitter: Cindy Winters
  • Ondervoorzitter: Stijn Werbrouck
  • Ondervoorzitter: Joris Lambrechts
  • Secretaris: Sam Janssens
  • Penningmeester: Katrijn Titeca

 • De Raad van Bestuur wordt vervolledigd met
  • Laure Aerts
  • Wendy Mortelmans
  • Tom Baerts
  • Helena Van Remoortel
  • Erik Blondeel
  • Lieven Elst
  • Rika Rits
  • Bart Van Dijck
  • Chris Peeters (raadgevend lid)

 • ISB laat zich sinds enige tijd adviseren voor een vernieuwde online aanwezigheid. Na een voorbereidende fase waarbij het ISB-team, het Bestuur en de leden bevraagd werden, kwamen nu uitgewerkte analyses, voorstellen en adviezen op tafel.
 • Het ISB-congres 2020 was één van de eerste grote events die geannuleerd werden. Het Bestuur keek vooruit naar het ISB-congres in 2021, dacht na over mogelijkheden die ‘coronaproof’ zijn en brainstormde over een thema.
 • Het bestuur is akkoord dat we voor de vormingen dit najaar kiezen voor een mix van online vormingen en fysieke bijeenkomsten
 • Het Bestuur kreeg een toelichting over Buurtsport als begin van een beleidsoefening. Waar staan we en waar willen we naar toe?
 • Bespreking actualiteit, sporten in tijden van corona. De belangrijkste vragen en onduidelijkheden werden opgelijst en vervolgens meegenomen naar de klankbordgroep sport waar ISB vertegenwoordigd is.
 • De stand van zaken rond het dossier ‘verenigingswerk
 • Verlenging van het Europees project ‘Active Local Europe

Voor meer toelichting kunnen jullie uiteraard terecht bij het ISB-team of 1 van de leden van de Raad van Bestuur.

Contact

Vanderputte

Jeroen Vanderputte
Directeur ISB
T 03/780.91.05

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken