Bestel je sorteermateriaal

21 oktober 2019
Bestel je sorteermateriaal

Nog tot 31 oktober.

 

De nieuwe bestelperiode voor sorteermateriaal loopt stilaan op zijn einde. Nog tot 31 oktober (levering half december) kan je een bestelling plaatsen. Zowel bestelling als facturatie zijn voor 2019. Aangezien we werken via een groepsaankoop hebben we het sorteermateriaal niet permanent ter beschikking. Dus er wordt pas besteld na de einddatum waarop je kan bestellen.

 

Bijna het volledige aanbod blijft, zowel wat betreft de afvalbakken als het communicatiemateriaal. Alleen de grote houten A1-panelen zitten er niet meer bij, want tegen eind 2020 moeten alle gemeenten overgeschakeld zijn op de nieuwe sorteerregels. De outdoor zeildoeken voor aan herashekkens zijn nog altijd gratis beschikbaar, uiteraard op voorwaarde dat er ook effectief gesorteerd wordt op het domein.

 

Bestel via de webshop

Klik hier om de folder te bekijken.

 

Let op!

Door het stapsgewijs invoeren van de Nieuwe Blauwe Zak zitten we momenteel in een overgangsperiode. 

Dat wil zeggen dat gemeenten die in het verleden bestelden, in oktober of november aangepaste affiches met sorteerinstructies en stickers krijgen voor op de rolcontainers. Gemeenten die nu bestellen (en waar de Nieuwe Blauwe Zak al van toepassing is) ontvangen meteen aangepaste sorteerinstructies en gepaste bestickerde bakken. 

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken