Deadline voor het UBO-register nadert

05 september 2019
Deadline voor het UBO-register nadert

Je hebt nog tot 30 september.

 

Zijn jouw sportverenigingen vzw’s, stichtingen of ondernemingen? Breng hen dan zeker op de hoogte van de deadline, want ten laatste op 30 september 2019 moeten ze voor het eerst het UBO-register hebben ingevuld.

 

Dat is een centraal register van de FOD Financiën waarin alle ondernemingen de identiteit van hun uiteindelijke begunstigden moeten vastleggen. Ook vzw’s en stichtingen zijn daartoe verplicht. Met het UBO-register wil de overheid voorkomen dat mensen met slechte bedoelingen zich verschuilen achter een rechtspersoon om bijvoorbeeld geld wit te wassen of terrorisme te financieren.

 

Over wie moet je informatie bezorgen?

Via MyFinFin.be moet je de informatie over je uiteindelijke begunstigden naar het UBO-register sturen. Concreet gaat om de volgende categorieën:

  1. Leden van raad van bestuur
  2. Personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen
  3. Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging of stichting
  4. Stichters van een stichting
  5. Natuurlijke personen of, als die personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wiens hoofdzakelijk belang de vzw of stichting werd opgericht of werkzaam is
    > Die categorie mag volgens de overheid op een algemene manier omschreven worden (bv. de leden van een sportclub)
  6. Elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap uitoefent over de vereniging of stichting

Welke gegevens moet je meedelen?

Naam en voornaam, geboortedatum, nationaliteit(en), volledig verblijfadres, de datum waarop hij/zij begunstigde werd, rijksregisternummer en de categorie(ën) van begunstigde waartoe hij/zij behoort.

 

Hoe doe je de aangifte?

De FOD Financiën stelde een gebruikershandleiding op voor de UBO-applicatie. Klik hier om die te raadplegen.

 

Het Dynamo Project maakte een handig filmpje waarin stap voor stap uitgelegd wordt hoe je het UBO-register invult:

 

 

Boete

Je hebt nog tot 30 september 2019 de tijd om de UBO-aangifte te doen. Doe je dat niet? Dan kan je een boete krijgen van 250 tot 50.000 euro.

 

Vragen of meer info voor sportclubs?

www.dynamoproject.be 

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken