Word jij vraagverkenner bij Clubgrade?

20 mei 2019

Er zijn 5 plaatsen vrij voor het opleidingstraject.

 

Vanaf september 2019 begeleidt Clubgrade opnieuw 20 pilootclubs. Sinds vorig jaar werden mensen uit gemeenten en sportfederaties opgeleid, net als anderen met een passie voor sport. Clubgrade vult die pool van vraagverkenners nu aan met vijf nieuwe mensen.

 

Een vraagverkenner?

In de eerste plaats hebben de vraagverkenners een afgebakende rol. Ze begeleiden in duo twee momenten in de club zelf: een vraagverkennend gesprek en een casetafel. Ze kunnen later ook een inhoudelijke rol opnemen in het clubproject.

 

Aan de hand van een template en een draaiboek leiden ze een vraagverkennend gesprek. Dat vertrekt vanuit een uitdaging die het clubbestuur vooraf formuleert. In het gesprek wordt ook geluisterd naar andere perspectieven zoals dat van de trainers, leden, ouders of vrijwilligers.

 

Vraagverkenners helpen Vlaamse sportclubs dus vooruit door een gesprek aan te gaan met verschillende profielen binnen de club. Ze stellen de juiste vragen en komen samen met de club tot een analyse en actiepunten. Het is niet de bedoeling dat vraagverkenners in dat gesprek oplossingen aanreiken aan de club, maar ze luisteren, verbinden en brengen verschillende standpunten naar boven met respect voor elkaar.

 

Vanuit hun rol binnen Clubgrade krijgen vraagverkenners ook een uniek overzicht op boeiende en uiteenlopende sportclubpraktijken over heel Vlaanderen. Bovendien krijgen ze per moment dat ze begeleiden een vergoeding van 125 euro

 

Meer weten?

Klik hier voor meer info over het opleidingstraject voor vraagverkenners of mail naar clubgrade@vlaamsesportfederatie.be.

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken