Statuut vrijetijdswerk stap vooruit voor lokale sport

28 februari 2017
Statuut vrijetijdswerk stap vooruit voor lokale sport

De Vlaamse regering keurde een visienota goed over het statuut semi-agorale arbeid/vrijetijdswerk.

 

Hiermee is een concrete formele stap gezet. De Vlaamse minister van Sport heeft nu een mandaat van de Vlaamse Regering om de visienota voor te leggen aan de federale regering en om in overleg te treden met de bevoegde federale ministers.

 

Dit alles met het oog op de realisatie van het statuut vrijetijdswerk in de sportsector.

 

Statuut vrijetijdswerk in de sportsector

De bedoeling van het statuut vrijetijdswerk (vroeger: semi-agorale arbeid) wil de grijze zone tussen het vrijwilligerswerk en de reguliere arbeid op een consistente manier invullen zodat er een logisch juridisch continuüm komt van zuiver vrijwilligerswerk over vrijetijdswerk tot reguliere arbeid.

 

Het statuut vrijetijdswerk creëert een kader op het vlak van fiscaliteit, sociale zekerheid en arbeidsrecht. Aan de hand van 2 onderzoeksopdrachten werd een praktisch implementeerbaar kader uitgewerkt.

 

Een samenvatting van het voorstel staat in de visienota die de Vlaamse Regering op 24 februari goedkeurde.

 

Belangrijke stap vooruit

Deze visienota van minister Muyters kwam tot stand in overleg met Sportwerk Vlaanderen, VSF en ISB. Het is volgens ISB een belangrijke en goede stap vooruit voor de lokale sportsector.

 

Het statuut biedt perspectief voor een reeds jarenlange vraag uit de sector. We rekenen op een concrete dialoog tussen de Vlaamse overheid en de bevoegde federale overheid, zodat sportprofessionals correct aan de slag kunnen bij sportclubs én bij de begeleiding van een diverse andersgeorganiseerde sportaanbod (gemeenten, buurtsport ...). 

 

Binnen een integraal beleid en met het oog op een breed draagvlak is de openheid naar andere sectoren en het gebruik van het begrip vrijetijdswerk positief te noemen. Vanuit ISB vragen we wel stap voor stap aan de slag te gaan in andere sectoren, zonder te remmen voor de sportsector. Uiteraard moet het ook duidelijk zijn dat dit alles complementair is met een sterk vrijwilligersbeleid en onmisbare rol van vrijwilligers.  

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken
  • Mail een vriend

    Doorsturen

    Gegevens verzender