Een werkbaar pesticidenvrij beheer van jouw sportterrein?

09 augustus 2013

Ga mee aan tafel voor een werkbaar praktijkvoorstel.

 

Sportgrasvelden

Op terreinen groter dan 200 m² en private sport- en recreatiedomeinen mag je nog slechts een minimum aan pesticiden gebruiken. Het nieuwe decreet ‘Duurzaam pesticidengebruik’ bepaalt dat pesticidengebruik moet vermeden worden om de volksgezondheid en het leefmilieu beter te beschermen.

 

In september plant ISB een overleg met betrokken partners, zoals de voetbalbond, sportdiensten, groendiensten, en bedrijven uit de sector. Zo kunnen we een praktijkgericht voorstel doen met draagkracht uit alle hoeken.

 

Het opzet van dit overleg is om een praktijkboekje te maken, samen met de Vlaamse Milieumaatschappij. Het moeten haalbare, realistische voorstellen worden die de gemeenten niet op onnoemelijk hoge kosten jagen of grotere personeelsinzet vergen.

 

Concreet: we zoeken dus 3 mensen uit sportdiensten die zelf mee instaan of betrokken zijn bij het groenbeheer van de sportterreinen. Interesse om dit overleg bij te wonen? Neem contact op met Lien.

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken
  • Mail een vriend

    Doorsturen

    Gegevens verzender