Sport en jeugdzorg: stappenplan + online opleiding omgaan met opvallend gedrag

09 mei 2017
Sport en jeugdzorg: stappenplan + online opleiding omgaan met opvallend gedrag

Het CANO-traject is afgerond. Ga aan de slag met de resultaten!

 

De voorbije 2 jaar legden 10 organisaties van CANO Vlaanderen in de bijzondere jeugdzorg een gezamenlijk sporttraject af, onder begeleiding van ISB en met steun van de Vlaamse overheid en minister Muyters.

 

De infografiek en fiches met goede praktijken, het flankerend onderzoek en de online opleiding 'Omgaan met opvallend gedrag' zijn resultaten van dit traject.

 

Infografiek met goede praktijken

De infografiek vormt een stappenplan dat helpt om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een sport- en beweegaanbod binnen de bijzondere jeugdzorg in jouw gemeente.

 

Bij de verschillende onderdelen van de infografiek horen infofiches en goede praktijken.

 

Daarnaast werd ook een eindrapport opgemaakt van het flankerende onderzoek met de ervaringen van de jongeren.

 

Online cursus omgaan met opvallend gedrag

Om ook de vermaatschappelijking van de sport een duw in de rug te geven, werd een gratis laagdrempelige online introductiecursus ontwikkeld rond het thema 'Omgaan met opvallend gedrag'.

 

Daarmee kunnen buurtsportmedewerkers, sportpromotoren, trainers en sportlesgevers kennismaken met 'opvallend gedrag' zoals autismespectrumstoornissen, ADHD en gedragsproblemen.

 

Neem een kijkje op www.isbvzw.be/sportenjeugdzorg.

 

Bedankt Tom!

Vanuit ISB danken we projectcoördinator Tom Van Aken die de voorbij 2 jaar aan de slag was bij ISB. We wensen hem veel succes in de toekomst.

 

Heb je nog vragen over dit project of wil je er zelf mee aan de slag? Dan kan je terecht op het ISB-secretariaat of bij Piet.

  •  ShareDelen
  • Afdrukken
  • Mail een vriend

    Doorsturen

    Gegevens verzender