Nieuw ISB-project: buurtsport, empoweren van jongeren, armoede en ruimte

02 januari 2017
Nieuw ISB-project: buurtsport, empoweren van jongeren, armoede en ruimte

Begeleiding, coaching én 4.000 euro voor projecten rond sport en minder kansrijke kinderen en jongeren en meer ...

 

Eind december kreeg ISB van Vlaams minister van Sport Muyters de opdracht invulling te geven aan een nieuw project in 2017 onder de titel ‘Faciliteren van laagdrempelig bewegen en sport op lokaal niveau voor minder kansrijke kinderen en jongeren’.

 

Samengevat gaat het project over participatie van minder kansrijke kinderen en jongeren aan en door buurtsport in een sport- en beweegvriendelijke publieke ruimte en open sportinfrastructuur voor iedereen.

 

Het project bestaat uit 3 onderdelen:

 

2 x 7 gemeenten of buurtsportwerkingen in een begeleidingstraject

Er zullen 2 begeleidingstrajecten opgezet worden in 2017 met telkens 7 gemeenten of buurtsportwerkingen. In het traject dat in 2017 loopt zullen deze werkingen 5 à 6 keer samengebracht worden in intervisies, met experten en in coachingssessies. Doel is het eigen lokaal project uit te bouwen, te verbeteren of verdiepen via intensieve medewerking aan het traject. 

 

In traject 1 zullen een 7-tal gemeenten of buurtsportwerkingen kunnen instappen die willen inzetten op het toeleiding van minder kansrijke kinderen en jongeren naar en via buurtsport met het oog op sportparticipatie.

 

In traject 2 zullen eveneens een 7-tal gemeenten of buurtsportwerkingen kunnen instappen, om in te zetten op het empoweren van (minder kansrijke) jongeren in en door (buurt)sport door deze jongeren te betrekken in de organisatie van het aanbod als begeleider, vrijwilliger, lesgever ...

 

Gemeenten die deelnemen aan dit 2de traject worden verwacht de jongeren en begeleiders op te volgen via een competentietool en actief te participeren in een traject om te proberen instappen in een Europees uitwisselingsproject voor jonge vrijwilligers.

 

In beide trajecten krijgen de deelnemende werkingen naast ondersteuning elk een budget tot 4.000 euro.


De komende weken zal ISB de formaliteiten bekend maken om je kandidaat te stellen voor deze trajecten.

 

Meer info via piet.vandersypt@isbvzw.be en roel.noukens@isbvzw.be (vanaf 9 januari)

 

Opleidingsinstrument sport en armoede

Binnen het project zal vorm gegeven worden aan een opleidingsinstrument rond sport en armoede. Dit instrument zal uitgewerkt worden met de relevante partners in het sportveld en met expertise rond armoede. 

 

Publieke ruimte meer sportief, sportieve ruimte meer publiek

De 3de pijler in het project focust op de fysieke ruimte om te sporten. Dit kadert ook in het infrastructuurbeleid van minster Muyters. 

 

Er zullen 5 gemeenten of steden begeleid worden door ISB en experten rond ruimte en ruimtelijke planning. Het doel is een realisatieklaar plan ontwikkelen voor:

  • Of een nieuwe sportieve of beweegvriendelijke inrichting van een dorps-, wijk- of buurtplein
  • Of het meer publiek maken van de omgeving van een sportcentrum met publieke sportterreinen, actieve verbindingsassen ...

De begeleiding loopt in 2017 via 5 à 6 bijeenkomsten voor intervisie, interactie met experten ... steeds met een multidisciplinair team van medewerkers.

 

De komende weken zal ISB de formaliteiten bekend maken om je kandidaat te stellen voor dit traject. Inspiratie vind je alvast in de ISB-Publicatie rond (Buurt)Sport en Ruimte

 

Meer info: piet.vandersypt@isbvzw.be of lien.vanbelle@isbvzw.be 

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken
  • Mail een vriend

    Doorsturen

    Gegevens verzender