Hoe volgt Vlaanderen het toekomstig lokaal sportbeleid op?

09 november 2015
Hoe volgt Vlaanderen het toekomstig lokaal sportbeleid op?

Jouw mening gevraagd op 7 december over monitoring, en het waarom van MijnSportindicatoren.be.

 

Monitoren vervangt concreet aansturen

Vanaf 2016 verdwijnt het Decreet Lokaal Sportbeleid in de huidige vorm. De Vlaamse sportsubsidies gaan dan naar de gemeenten via het gemeentefonds samen met subsidies voor cultuur, jeugd, integratie ...

 

Samen met het inkantelen van deze middelen in het gemeentefonds, verdwijnen ook de beleidsprioriteiten en bestedingspercentages waarmee Vlaanderen richting gaf aan het lokaal sportbeleid. Gemeenten krijgen zo autonomie over het invullen van hun volwassen geworden lokaal sportbeleid.

 

De Vlaamse overheid zal lokaal sportbeleid echter niet loslaten. In haar nieuwe rol zal zij dit in de toekomst monitoren.

 

Jouw mening over monitoring door Vlaanderen

Vanuit een samenwerking tussen de Vlaamse en Brusselse gemeenten, de cultuur-, jeugd- en sportsector en de Vlaamse overheid wordt de toekomstige monitoring van het lokale vrijetijdsbeleid uitgetekend.


Op 7 december 2015 geven het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Bloso en VVSG het startschot voor dit project. Je kan je dan informeren over het verloop van dit project én al een eerste input leveren over wat je graag wil weten over het lokale cultuur-, jeugd- en sportveld.


Interesse? Noteer dan alvast 7 december (11u - Brussel) in je agenda! Alle sportdiensten ontvingen hieromtrent ook een mailtje van Bloso. De uitnodiging volgt binnenkort.


MijnSportindicatoren.be als tool voor jouw gemeente

ISB en haar leden anticipeerden reeds enkele jaren terug op dit gegeven. Bij de opmaak van het gemeentelijk meerjarenplan in 2013-2014 ontwikkelde ISB de tool www.mijnsportindicatoren.be. Met deze tool kunnen gemeenten hun indicatoren omtrent lokaal sportbeleid heel gemakkelijk opvolgen. De tool laat ook toe te benchmarken met andere gemeenten.


De tool kwam er op vraag van gemeenten om een keuzemenu te hebben van enkele standaardindicatoren en om te kunnen vergelijken met gelijkaardige gemeenten. ISB ontwikkelde de tool ook om vanuit het werkveld bij te dragen aan het toekomstig monitoringsbeleid van de Vlaamse overheid.


Ook het Cijferboek is een tool en voorbeeld van monitoring door de Vlaamse overheid waar ISB aan meewerkte in het verleden. Ook Bloso verzamelde de voorbije jaren heel wat materiaal bij de opvolging van de beleidsplannen, jaarverslagen, e.d.

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken
  • Mail een vriend

    Doorsturen

    Gegevens verzender