Begeleidingstraject Ouderen in Actie

 

Een senior boom waait over het sportlandschap.

Beeld ISB begeleidingstraject Ouderen in ActieOnze samenleving vergrijst en dat heeft een invloed op het aanbod en beleid van sport en beweging. 55-plussers zullen sport- en bewegingsaanbieders niet alleen confronteren met hun getalsterkte, maar ook met hun uiteenlopende voorkeuren en specifieke behoeften.

 

De nieuwe generatie van ouderen wil de vrijgekomen tijd immers zo zinvol mogelijk invullen. Sport en beweging nemen daarbij een steeds prominentere plaats in.

 

Differentieer je sportbeleid

Tegelijk is duidelijk dat nog te weinig oudere senioren voldoende fysiek actief zijn om gezondheids- en welzijnsbevorderende effecten te ervaren. Bovendien worden ouderen nog te gemakkelijk als een homogene groep benaderd.

 

Differentiatie is nodig, niet alleen naar leeftijd, maar ook op basis van het geslacht, socio-economische status, voorkeuren enz. Een aangepast lokaal sportbeleid is dan ook aangewezen om op een efficiënte manier aan die uitdagingen tegemoet te komen.

 

Volg 8 innovatieve lokale projecten via de projectblog 

ISB volgt sinds oktober 2014 gedurende 1 jaar 8 gemeenten in het begeleidingstraject 'Ouderen in Actie'. We begeleiden hen bij de implementatie van een innovatief lokaal project om een bepaald type ‘senior’ aan het bewegen of sporten te krijgen. In elk van de 8 projecten staan de meest gangbare en recente wetenschappelijke inzichten rond sport en bewegen bij senioren centraal. ISB vertaalt deze inzichten, samen met Vlaamse experts en lokale ervaringsdeskundigen, naar de lokale praktijk en deelt ze met iedereen.

 

Via de projectblog kan je een of meerdere van deze projecten op de voet volgen aan de hand van verslagen, foto’s en filmpjes. Experts en ervaringsdeskundigen werken tools, methodieken en stappenplannen uit waarmee je onmiddellijk zelf aan de slag kan gaan in jouw gemeente.

 

Neem een kijkje op www.oudereninactie.be

 

Meer info, tips en publicaties over sport voor senioren

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken
  • Mail een vriend

    Doorsturen

    Gegevens verzender