Van 'de 740' naar 4 beleidsvelden sport

24 april 2018
Van 'de 740' naar 4 beleidsvelden sport

Nieuw BBC-besluit vanaf 2020: ontdek de 4 beleidsvelden voor sport.

 

Decreet Lokaal Bestuur

De Vlaamse Regering keurde op 30 maart 2018 het besluit over de beleids- en beheerscyclus definitief goed.

 

Dit besluit geeft uitvoering aan de aangepaste regels over de BBC die zijn opgenomen in het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. Het vertaalt een aantal verbetervoorstellen uit de evaluatie van BBC.

 

4 nieuwe beleidsvelden

Een belangrijke verandering voor sport is de evolutie van 1 beleidsveld 'sport' (740) naar 4 beleidsvelden voor 'sport':

  • 0740 Sportsector en -verenigingsondersteuning
  • 0741 Sportpromotie en -evenementen
  • 0742 Sportinfrastructuur
  • 0749 Overig sportbeleid

Dit besluit treedt in werking vanaf 2020, dus bij de start van het nieuwe meerjarenplan.

 

De beleidsvelden zijn een gesloten lijst, vastgelegd door Vlaanderen. Een lokaal bestuur is vrij de beleidsvelden te verfijnen in beleidsitems en te groeperen in beleidsdomeinen. Bijvoorbeeld:

  • Beleidsdomein = Vrije Tijd
  • Beleidsveld = Sportinfrastructuur
  • Beleidsitem = Zwembad

Ook voor jeugd wijzigt 'de 750' naar 4 gelijkaardige beleidsvelden in 2020.

 

Logisch en relevant

Deze wijziging kwam er op advies van ISB (en VVSG) in 2016 bij de evaluatie van de BBC. Dit om lokaal een gelijksoortige indeling te hebben voor sport zoals er reeds was voor bv. Toerisme en Cultuur en ook gevraagd werd door Jeugd.

 

De aanpassing zorgt ook voor een meer logische beschrijving van de beleidsvelden voor sport dan tot op heden. En deze verfijning zorgt ook dat een relevantere vergelijking over gemeenten heen mogelijk is op Vlaams niveau. Bekijk de analyse van de BBC voor sport door ISB in 2015 en benchmark je gemeente.

 

Noteer dat het lokaal bestuur autonoom bepaalt hoe het de beleidsvelden gebruikt. Gedetailleerde opvolging blijft ook mogelijk via een combinatie van de 'Algemene Rekeningen' en beleidsvelden.

 

Het is de gemeente ook vrij en het zal in de praktijk ook gebeuren dat bepaalde sportactiviteiten ook onder andere, 'niet-sport', beleidsvelden zullen staan. 

 

Meer info vind je bij ABB (Administratie Binnenlands Bestuur) 

 

Géén beleidsprioriteiten

Noteer ook dat dit niets (NIETS!) te maken heeft met de 4 beleidsprioriteiten sport (BPS'n) uit het Decreet Lokaal Sportbeleid van 2012. Deze beleidsprioriteiten verdwenen door het Planlastendecreet in 2016 samen met de inkanteling van de sectorale subsidies voor sport in het Gemeentefonds. De beleidsprioriteiten waren 'labels', verplicht, vanuit de Vlaamse overheid om subsidies van Vlaanderen te oormerken en op te volgen. Daarentegen zijn de 4 beleidsvelden voor sport vanaf 2020 een indeling die een lokaal bestuur intern naar eigen intepretatie en voor eigen opvolging kan gebruiken. 

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken