"Als sportfunctionaris kunnen we het gaan uitleggen..."

07 juli 2014

Lees reacties op de onder voorbehoud goedgekeurde meerjarenplannen en verdere ondersteuning door ISB.

 

Eind mei ontvingen gemeenten de goedkeuring van hun meerjarenplan in het kader van het Decreet Lokaal Sportbeleid. Eindelijk een belangrijke en concrete mijlpaal in het BBC- en planlastenverminderingsverhaal dat nu toch al enkele jaren bezig is.

 

Iedereen krijgt zijn subsidies van Vlaanderen en alle plannen voor de uitvoering van het decreet zijn aanvaard, weliswaar onder voorbehoud. En dat is zonder meer positief. De kinderziektes van de BBC en IT-bugs blijken de grote boosdoeners. De correcte communicatie en ondersteuning vanuit Bloso wordt gewaardeerd.

 

Reacties op de goedkeuring

"Maar… Ja, er is zeker een ‘maar’ voor ISB, als spreekbuis voor onze leden. Heel wat sportfunctionarissen en gemeenten hebben - terecht - diep gezucht of gevloekt toen de ‘goedkeuring onder voorbehoud’ in de bus viel. Al sinds 2011 verdiepen we ons in de BBC omdat we de trein niet wilden missen. Als sportsector waren we (samen met jeugd en cultuur) bij de meest ervaren ‘beleidsplanners’, er werd massaal advies gevraagd bij Bloso over de ontwerpplannen … En dan blijkt er uiteindelijk toch nog een hele reeks opmerkingen en kan men het als sportfunctionaris gaan uitleggen bij de secretaris of het MAT. Leuk is dit allerminst …", stelt ISB-voorzitter Dany Punie in zijn Woord van de Voorzitter in het recentste ISB-tijdschrift.

 

Het gevoel dat leeft bij de sportverantwoordelijken in de gemeenten en de ISB-leden, wordt ook geïllustreerd door de reacties van andere instanties zoals VVSG in haar Vrijetijdsnieuwsbrief Cadans en in berichtgeving van het ECG, het ExpertiseCentrum van Gemeentesecretarissen.

 

Ondersteuning van ISB 

Met vragen of voor ondersteuning bij de opmerkingen die je kreeg, kan je via telefoon of mail ook bij het ISB-team terecht. In het najaar voorzien we ook uitwisselings- en begeleidingsmomenten voor zij die dit wensen. ISB plant de komende maanden overleg met Bloso.

 

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken