Mogelijk tijd tot 28 februari om meerjarenplan in te dienen

16 december 2013
Mogelijk tijd tot 28 februari om meerjarenplan in te dienen

Een deel van de besturen zal 15 januari 2014 niet halen. Daarom is er een voorstel van decreet in voorbereiding om de einddatum voor indienen van het meerjarenplan te verschuiven naar eind februari.

 

 

Er is een akkoord binnen de Vlaamse regering om een amendement op het programmadecreet in te dienen. Daarmee zal de uiterste datum voor indiening van het meerjarenplan 28 februari worden. Dat liet minister Bourgeois vorige week in de Commissie voor Binnenlands Bestuur weten. "Over de bekendmaking van de toekenningen heeft de minister echter niets gezegd. Willen ze die datum wijzigen, dan zal dat alleszins ook via decreet moeten gebeuren", aldus VVSG.

 

Alle Vlaamse gemeenten en OCMW's leggen momenteel de laatste hand aan hun meerjarenplan 2014-2019 en hun budget 2014. In zeer moeilijke financiële omstandigheden moeten ze die planning ook vertalen in het totaal nieuwe instrumentarium van de beleids- en beheerscyclus. "Ondanks die verzwarende omstandigheden, zou ongeveer 90% van de gemeenten tijdig (nvdr: dus voor eind 2013) het meerjarenplan en het budget aan de raad kunnen voorleggen", aldus minister Bourgeois aan de leden van de Commissie Binnenland. Dat aantal ligt zelfs hoger dan het aantal besturen dat de voorbije jaren op tijd zijn budget op de raad bracht.

 

Het planlastdecreet van juli 2011 bepaalt dat de aanvraag van een reeks subsidies (bv. voor sport, cultuur, jeugd, stedenbeleid, integratie ...) gebeurt door het digitaal indienen van het meerjarenplan, met als einddatum 15 januari 2014. Omdat een deel van de besturen die limiet niet zal halen, is er een voorstel van decreet in voorbereiding om de einddatum te verschuiven naar eind februari. Of dat ook betekent dat de gemeenten pas later zullen weten wanneer ze subsidies zullen krijgen (momenteel 30 april), weten we niet.

 

Bron: VVSG

 

Indien de beslissing definitief is, laten wij dit weten. 

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken