Nieuwe subsidieoproep openstellen schoolsportinfrastructuur

08 november 2017
Nieuwe subsidieoproep openstellen schoolsportinfrastructuur

6 miljoen euro vanuit Muyters en Crevits. Dien in tegen 27 februari!


Op 27 oktober 2017 keurde de Vlaamse Regering de 2de projectoproep 'naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur' goed.

 

Gezien het overweldigend succes van de eerste projectoproep (159 ingediende dossiers) willen de Vlaamse minister bevoegd voor sport, Philippe Muyters, en de Vlaams minister bevoegd voor onderwijs, Hilde Crevits, opnieuw samen scholen een duw in de rug te geven om hun bestaande schoolsportinfrastructuur naschools open te stellen en kwaliteitsvoller te maken.

 

6.000.000 euro voor infrastructuur en exploitatie

De projectoproep richt zich naar scholen die na schooltijd, tijdens het weekend en in schoolvakanties hun sportinfrastructuur willen openstellen voor sportclubs, sportdiensten en andere gebruikers.

 

De financiële ondersteuning geldt zowel voor infrastructuurwerken als voor exploitatiekosten. In totaal is er voor deze projectoproep 6.000.000 euro beschikbaar bij de beleidsdomeinen sport en onderwijs samen.

 

Nu ook hogescholen, universiteiten en schoolzwembaden

Nieuw ten opzichte van de eerste oproep is dat nu ook hogescholen en universiteiten in aanmerkingen komen en ook schoolzwembaden.

 

Er wordt ook extra belang gehecht aan de samenwerking met het gemeentebestuur. Dit gebeurt o.a. via een gevraagde nota van het College van Burgemeester en Schepenen rond de samenwerking en een advies van de adviesraad bevoegd voor sport, zodat alle mogelijke gebruikers in de gemeente gehoord worden.

 

Een belangrijke focus ligt ook op de invulling van de zalen vlak na schooltijd door naschools sportaanbod. 

 

Scholen kunnen indienen tot 27 februari

Scholen hebben tot 27 februari 2018 om een aanvraag in te dienen.

 

Bij Sport Vlaanderen vind je hier alle subsidievoorwaarden en formulieren.

 

Voor de praktische ondersteuning van scholen (en gemeenten) werd een begeleidingsfunctie toegekend aan ISB. Projecten zullen vooral begeleid worden bij het voorbereiden van het project en het indienen van een aanvraagdossier. Eind november/begin december zullen enkele infosessies gepland worden.


Nood aan ondersteuning? Bekijk zeker het ISB-dossier rond openstellen schoolsportinfrastructuur.

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken
  • Mail een vriend

    Doorsturen

    Gegevens verzender