Update rond Subsidiëring Bovenlokale sportinfrastructuur

12 oktober 2020

Vanaf nu zijn er 2 indiendata voor projecten bovenlokale sportinfrastructuur

 

De oproep rond Subsidiëring van Bovenlokale sportinfrastructuur is een onderdeel van het Vlaams Sportinfrastructuurplan en blijft jaarlijks weerkeren. Lokale besturen, sportclubs, federaties en privé-initiatieven krijgen zo de kans om subsidiëring te krijgen van de Vlaamse Overheid voor het realiseren van bovenlokale sportinfrastructuur. 

 

Recent besliste de Vlaamse Regering dat er, afhankelijk van de beschikbare budgetten, twee oproepen per jaar kunnen georganiseerd worden. Eens in het voorjaar, eens in het najaar. En dit vanaf 2021.

 

ISB zal opnieuw begeleiding voorzien, en dit enkel in het kader van de oproep in het voorjaar 2021. 

Volgende indiendatum is 31 maart 2021. 

  •  ShareDelen
  • Afdrukken