Centen om in te zetten op de connectie met maatschappelijk kwetsbare kinderen

11 mei 2020
Centen om in te zetten op de connectie met  maatschappelijk kwetsbare kinderen

Projectoproep binnen "Generatie Veerkracht", het actieplan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in tijden van corona. Projecten kunnen ingediend worden tot en met 22 mei 2020.

 

Tijd om 3 tanden bij te steken vanuit de sportsector en nu meer dan ooit iets te betekenen voor kinderen en jongeren die in maatschappelijk kwetsbare situaties opgroeien. Kinderen en jongeren in (kans)armoede, in een kwetsbare thuissituatie, in een traject van hulpverlening/aanpak jeugddelinquentie, in een precaire verblijfssituatie, of kinderen en jongeren die een moeilijk of geen schooltraject doorlopen. Al deze kwetsbare kinderen en jongeren hebben onvoldoende mogelijkheden en kansen om tijdens de huidige crisis hun vrije tijd gepast, zinvol of veilig te kunnen invullen. 

 

Ondanks de extra inspanningen van heel wat organisaties en diensten, worden er signalen opgevangen dat diezelfde organisaties en diensten de voeling, het contact en het vertrouwen met een deel van deze kinderen en jongeren, verliezen.


Tijd voor extra actie, hou de connectie met deze kinderen en jongeren. Per project wordt maximaal 100.000 euro toegekend.


Hulp nodig bij deze projectoproep: Ga gerust in gesprek met het Expertisecentrum Buurtsport. Mail ons, en krijg via die weg de link naar ons digitaal groepsoverleg op donderdag 14/5/2020 in de namiddag via Microsoft Teams.

 

Welke ideen kan je verder uitwerken:

  • Uitbouwen van een digitaal vrijetijdsaanbod, ter beschikking stellen van digitaal materiaal, leren gebruiken van dit materiaal, leren opzoeken van juiste informatie
  • Cultuureducatieve of sportieve uitdagingen door middel van online challenges
  • Inzetten op stoepgesprekken of wandelingen met individuele jongeren
  • Buddywerking – online, telefonisch of in beperkte mate fysiek – met het oog op een luisterend oor, alfabetisering en taalstimulering, toeleiding naar een vrijetijdsaanbod, motiveren en opvolgen bij de opstart van de school
  • Stapsgewijs uitbouwen van zogenaamde safe spaces voor prioritaire groepen
  • Opzetten van een (extra) vakantieaanbod voor maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren.

Opgelet! Fysieke activiteiten, met persoonlijk contact, kunnen enkel op voorwaarde dat de op dat moment geldende COVID-19-maatregelen gerespecteerd worden.

De activiteiten kunnen plaatsvinden tussen 1 mei 2020 en 31 december 2020. Er wordt een totaalbudget voorzien van 2.125.000 euro. Per project wordt maximaal 100.000 euro toegekend.

 

 

  •  ShareDelen
  • Afdrukken