Inkanteling van het decreet sport in het gemeentefonds goedgekeurd

06 juli 2015

Herlees het politieke debat voorafgaand aan de goedkeuring van het ontwerp van decreet.

 

Welk bedrag krijgt jouw gemeente?

Op 30 juni keurde het Vlaams parlement het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen (volledig parlementair dossier) en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds  plenair goed.

 

Raadpleeg het ontwerp van decreet, mét vermelding van de bedragen die elke gemeente krijgt na inkanteling voor alle domeinen samen.

 

Lees meer info, waaronder een verslag van de bespreking in het Vlaams Parlement.

 

Parlementair debat en duiding door ISB 

Op 4 juni 2015 had de Commissie Cultuur - Jeugd - Sport - Media sectorale vertegenwoordigers uitgenodigd op vraag van de beweging Hart boven Hard.

 

De Vlaamse Jeugdraad, FOV, VVBAD en VVC, de Kinderrechtencommissaris, het Netwerk tegen Armoede, en ISB vzw kregen spreektijd. Vanuit de academische wereld werd Prof. Filip De Rynck, hoogleraar Bestuurskunde en Publiek Management UGent gevraagd om zijn visie toe te lichten.

 

Lees het integrale verslag na.

Bekijk ook de presentatie en duiding van ISB.

 

Dit decreet zal in werking treden vanaf 1 januari 2016

 

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken
  • Mail een vriend

    Doorsturen

    Gegevens verzender