Bekijk de presentatie van ISB in de hoorzitting van het Vlaams Parlement

04 juni 2015

Op 4 juni was ISB aan het woord over de inkanteling van het decreet sport in het gemeentefonds.


Werkveld werd gehoord in commissie Vlaams Parlement

Donderdag 4 juni hield de commissie cultuur, jeugd, sport en media van het Vlaams Parlement een hoorzitting n.a.v. het ontwerp van decreet dat de inkanteling van de sectordecreten in het gemeentefonds regelt. 

 

Deze hoorzitting kwam er o.a. naar aanleiding van een petitie van de beweging 'Hart boven Hard', waar vanuit de socio-culturele sector en diverse middenveldsorganisatie gepleit werd voor een debat hieromtrent. 

 

Naast het Netwerk van Verenigingen waar Armen het Woord nemen, VVBAD (bibliotheken), Kinderrechten Commissariaat, FOV (Sociaal-Cultuur Werk) ... was ook ISB uitgenodigd namens de lokale sportsector om te vertellen wat in de sector leeft naar aanleiding van dit decreet en wat onze houding hier tegenover is.

 

Via de webpagina van de commissie cultuur - jeugd - sport - media vind je de volledige agenda van de hoorzitting en een ontwerp van het voorliggende decreet.

 

Bekijk de presentatie van ISB

ISB-voorzitter Dany Punie gaf een toelichting namens de lokale sportsector. Onze toelichting was gebaseerd op een brief met onze houding die we recent bezorgden aan de kabinetten van Muyters en Homans (Bestuurszaken).

 

ISB stelde dat de integratie een logische stap is in het volwassen worden van deelsectoren en in de visie van de huidige Vlaamse regering. ISB is uiteraard waakzaam wat middelen voor lokaal sportbeleid betreft (in hoofdzaak in de context van de lokale BBC) en betreurt de Vlaamse besparingsoperatie die hiermee gepaard gaat. De vraag naar een indexeringsperspectief van de ingekantelde bedragen is daarom gepast.

 

Bovenal benadrukt ISB dat dit een bestuurskundig debat is (veel meer dan het uiten van de bezorgdheid of gemeenten nog wel aandacht zullen hebben voor sport, jeugd, cultuur ...).

 

Binnen dit bestuurskundige element wil ISB blijven inzetten op het ondersteunen en intrinsiek versterken van gemeenten en steden op vlak van lokaal sportbeleid en willen we meedenken in de hernieuwde relatie Vlaanderen en lokale besturen (ook op vlak van samenwerking tussen gemeenten).

 

De boodschap van ISB in 4 punten:

 1. Logische evolutie
 2. Gelijke spelregels voor alle sectoren
 3. Te betreuren besparing en vraag naar indexeringsperspectief
 4. Behoefte aan ondersteuning en versterken bestuurskracht

 

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken
 • Mail een vriend

  Doorsturen

  Gegevens verzender