Word lid van de Vlaamse Sportraad

23 mei 2016
Word lid van de Vlaamse Sportraad

Adviseer vanop de eerste lijn het Vlaamse sportbeleid. Stel je kandidaat tegen 12 juni.

 

SARC?

De SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in de Algemene Raad of in een van de 4 sectorraden in overleg met elkaar over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord.

 

De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement. Specifiek voor sport is er dus de sectorraad Sport of de 'Vlaamse Sportraad'.

 

Deze vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en onafhankelijke deskundigen worden telkens voor een periode van 4 jaar benoemd als lid van de raad. Na de oprichting in 2008 en een eerste vernieuwing in 2012 is het nu tijd voor een volgende hersamenstelling waarmee de 3de termijn van 4 jaar ingaat.

 

Gezocht: vertegenwoordigers voor ISB en onafhankelijke deskindigen

De vertegenwoordigers van het middenveld worden geselecteerd op voordracht van de representatieve belangenorganisaties in hun sector. Deze organisaties worden door de bevoegde minister aangeschreven met deze opdracht. Voor sport krijgt ISB zo de vraag om kandidaten voor te dragen. De onafhankelijke deskundige leden worden gezocht via een open oproep, zoals deze.

 

Op www.sarc.be/oproep2016 vind je alle informatie met betrekking tot de open oproep en over de vertegenwoordiging vanuit het middenveld. De kandidaturen moeten uiterlijk op 12 juni 2016 binnen zijn.

 

Stel je kandidaat!

  • Wil je als onafhankelijke kandidaat in de Vlaamse Sportraad zetelen? Stel je kandidaat uiterlijk op 12 juni.
  • Wil je door ISB voorgedragen worden? Neem dan snel contact met ISB (zeker voor 10 juni)

Voor meer informatie over de strategische adviesraad of over de oproep kan je terecht bij hanne.schuermans@cjsm.vlaanderen.be of op T 02/553.41.71. Je kan natuurlijk ook terecht bij ISB.

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken
  • Mail een vriend

    Doorsturen

    Gegevens verzender