ISB volgt plannen monitoring door Vlaanderen op

18 januari 2016

Raad van Bestuur bereidde deelname van ISB voor aan de werkgroep monitoring lokaal sportbeleid.

 

Van startmoment naar werkgroepen

Begin december 2015 was er het startmoment van het Project Lokale Monitoring Cultuur-, Jeugd- en Sportbeleid. Het doel van de Vlaamse overheid is om een beperkte set gedragen indicatoren samen te stellen. Die gegevens zullen zowel voor het Vlaamse niveau (beleid - inzicht in evoluties) als het lokale niveau (data based werken, benchmarking) als de burger beschikbaar zijn.

 

Tijdens het startmoment werd een eerste inventarisatie gemaakt van allerlei mogelijke indicatoren voor cultuur, jeugd en sport. Bekijk hier de presentaties. We konden een grote aanwezigheid van lokale sportverantwoordelijken vaststellen.

 

Werkgroepen voor cultuur, jeugd en sport gaan nu aan de slag. Bedoeling is zowel inhoudelijk als naar werkwijze te landen eind juni met een voorstel vanuit de werkgroepen, zodat in het najaar 2016 de Vlaamse overheid dit kan concretiseren.

 

De Departementen Cultuur en Jeugd, Sport.Vlaanderen, de administratie binnenlands bestuur, stedenbeleid en de studiedienst van de Vlaamse overheid zijn initiatiefnemer. VVSG is nauw betrokken namens de lokale besturen. VVSG vaardigde in samenspraak met ISB enkele sportambtenaren, een schepen van sport en vrijetijdscoördinator af in de werkgroep sport. Ook de ISB-medewerkers zijn betrokken.

 

Lokale autonomie en haalbaarheid

De Raad van Bestuur van ISB bereidde in januari de deelname van ISB aan deze werkgroep voor. Belangrijk is vooral dat er door Vlaanderen scherp wordt gesteld wat de bedoeling effectief is van de monitoring en wie wat met de beoogde data wil kunnen doen. Uitgangspunt moet autonomie en vrijwilligheid zijn voor de gemeenten en steden en de set indicatoren moet haalbaar zijn om vanuit een intrinsieke motivatie mee aan de slag te gaan.

 

Als ISB hebben we de voorbije jaren sterk vanuit de sector ingezet op monitoring en data-based werken om pro-actief in te spelen op deze tendens. Denk maar aan de Cijferboeken, Kengetallen, de tool MijnSportindicatoren en de Benchmark BuurtSport ... Als ISB blijven we actief inzetten op deze tools ter ondersteuning van het werkveld. ISB staat open voor samenwerking met de andere overheden en een beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking.

 

Heb je suggesties of aandachtspunten hierbij dan zijn die zeker welkom.

 

 

 

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken
  • Mail een vriend

    Doorsturen

    Gegevens verzender