ISB-afdelingen

In elke Vlaamse provincie is een ISB-afdeling actief. Zij organiseren vormingen, activiteiten en overlegmomenten binnen de provincie. Het is bovendien evident dat er ook een wederzijdse ondersteuning en medewerking is tussen de landelijke dienstverlening en de provinciale werking.

 

Een specifieke organisatie binnen ISB is Vlaanderen Is Recreatie (VIR). De VIR overkoepelt de recreatiedomeinen in Vlaanderen en heeft als doel deze sector te vertegenwoordigen en te ondersteunen. Ook de VIR heeft binnen deze webstek zijn eigen pagina's.

  •  ShareDelen
  • Afdrukken