Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het hoogste orgaan van de vereniging en staat in voor de strategiebepaling, het toezicht op de werking, de beleidsvoering bij strategische dossiers en projecten en is een breed klankbord van ledenvertegenwoordigers. Er wordt 2-maandelijks vergaderd. Via deze werkwijze garandeert ISB vzw een koersbepaling van de werking door de leden en een permanente afstemming van dossiers en projecten met het werkveld.

 

De Raad van Bestuur bestaat uit max. 15 bestuurders, waarvan 6 rechtstreeks verkozen door de Algemene Vergadering (in 2020 voor 3 jaar), 6 jaarlijks aangeduid door de provinciale afdelingen en de VIR en max. 3 bestuurders voorgedragen door commissies/werkgroepen.

 

Benoeming bestuurders


6 landelijke bestuurders

6 afgevaardigden afdelingen

Commissies / afdelingen

Vanuit het ISB-team wordt de vergadering bijgewoond door Jeroen Vanderputte (directeur ISB) en de stafmedewerkers (Lien Van Belle en Marjolein van Poppel).

 

Naast de Raad van Bestuur is er een Dagelijks Bestuur dat maandelijks vergadert als kernbestuur met het oog op beleidsvoering van projecten, activiteiten en dossiers en bestuurlijk toezicht op de dagelijkse werking. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit Cindy Winters als voorzitter, Stijn Werbrouck en Joris Lambrechts als ondervoorzitter, Sam Janssens als secretaris en Katrijn Titeca als penningmeester.

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken