Telex Raad van Bestuur: februari

13 februari 2017
Telex Raad van Bestuur: februari

Een kort overzicht van de dossiers en projecten besproken op ISB-bestuursniveau.

 

 • De Raad van Bestuur deed een update van alle vertegenwoordigingen die ISB heeft in diverse overlegplatformen en samenwerkingsverbanden.
 • De agenda van de Algemene Vergadering (AV) op het komende ISB-Congres in Kortrijk werd vastgelegd. Het enige agendapunt zijn de bestuursverkiezingen. Op 23 mei is er een 2de AV waar o.a. de Jaarrekening en het Jaarverslag van 2016 worden voorgelegd.
 • ISB diende op 1 februari een offerte in op de openbare aanbesteding van Sport Vlaanderen omtrent een project voor het ontwikkelen van toepassen van een sportverenigingsondersteuningsmodel voor de sportverenigingen in Vlaanderen. Eind maart wordt hierover meer nieuws verwacht. Op het Dagelijks Bestuur van januari werd het offertevoorstel, opgemaakt door het ISB-team met een consortium van partners concreet besproken.
 • Er werd gerapporteerd over de ondersteuning die ISB bood in het najaar rond de openstelling van schoolsportinfrastructuur. ISB gaf via de beoordelingscommissie, waar het adviserend lid van was, ook enkele aanbevelingen voor de toekomst mee.
 • In overleg met en op vraag van de recreatiedomeinen zal een dossier worden opgemaakt en initiatief worden genomen naar de bevoegde minister omtrent veiligheid in de recreatiedomeinen.
 • De Raad van Bestuur besprak de stand van zaken omtrent het beleid van de provincies en Sport Vlaanderen naar de regiowerking en burensportdiensten.
 • De Raad van Bestuur deed een uitwisseling over de voorjaarsvergaderingen van de provinciale ISB-Afdelingen.
 • ISB had overleg met RedFed en de Vlaamse Trainersschool omtrent het toekomstig overlegplatform redden (opleidingen hoger redder, bijscholingen, ...)
 • ISB had overleg met VIGEZ omtrent het project Gezonde Publieke Ruimte.
 • De Raad van Bestuur volgt de oproep naar kandidaten voor de 2 begeleidingstrajecten Buurtsport op. De jury wordt samengesteld.
 • ISB deed een 1-meting (0-meting in 2014) naar Buurtsport. Enerzijds met het oog op effectmeting van de rol van ISB als expertisecentrum en anderzijds met het oog op verzamelen van benchmark-materiaal voor buurtsportwerkingen.
 • ISB werd geïnformeerd over het project Lokale Monitoring van de Vlaamse overheid. Verdere stappen zijn onduidelijk.

 

Telex?

Om je als lid van onze ledenvereniging op de hoogte te houden van de dossiers en projecten waar ISB op bestuursvlak mee bezig is, geven we regelmatig via de ISBzine een kort 'telex-overzicht' van de items besproken op de ISB-bestuursorganen. 

 

Uitgebreide toelichting en duiding vind je uiteraard in aparte en specifieke berichten in de ISBzine per dossier of project.

 

Wanneer concrete informatie beschikbaar en relevant is, wordt zoals gewoonlijk specifiek over de betreffende dossiers gecommuniceerd naar de leden. In het telexbericht geven we enkel puntsgewijs een overzicht.

 

Indien je meer wil weten over een punt, neem gerust contact op met een van de bestuursleden of het ISB-team.

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken
 • Mail een vriend

  Doorsturen

  Gegevens verzender