Word lid van ISB

 

ISB is als kenniscentrum en koepelorganisatie van de (lokale) sportsector georganiseerd als een ledenvereniging. Naast een algemene ondersteuning van de sector, bieden we een uitgebreide dienstverlening aan onze leden. ISB is bovendien een uniek forum voor informatieuitwisseling en overleg met collega's uit de lokale sportsector.

Van welke voordelen geniet je als lid?

Al meer dan 290 gemeenten en steden, een 100-tal sportcentra (privé, onderwijs ...) en recreatiedomeinen en diverse organisaties en personen zijn lid van ISB. Ontdek hieronder de verschillende formules.

 

Voor bedrijven actief in de sport- en recreatiesector bieden wij een uniek Bedrijfspartnership aan. 

 

Interesse?

 

Gelieve dan kontakt op te nemen met het ISB-secretariaat waarvan de gegevens hieronder zijn terug te vinden. • Gemeenten en steden

  Volgende personen en instanties genieten van de ISB-dienstverlening wanneer je gemeente of stad lid wordt van ISB en kunnen gebruik maken van onze diensten, ontvangen het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer, krijgen alle uitnodigingen voor activiteiten, bestellen publicaties aan ledenprijs ... :

  • Schepenen (van Sport)
  • Diensthoofden sport
  • Sportfunctionarissen
  • Sportpromotoren
  • Beheerders van sportcentra
  • Zwembaden of recreatiedomeinen in gemeentelijk beheer
  • Sportraden

   

  Als aangesloten gemeente ben je effectief stemgerechtigd. Je betaalt jaarlijks volgende bijdrage (werkjaar 2018):

   

   Gemeenten tot 10.000 inwoners € 200
   Gemeenten van 10.001 tot 20.000 inwoners € 311
   Gemeenten van 20.001 tot  50.000 inwoners € 440
   Gemeenten van 50.001 tot 100.000 inwoners € 510
   Gemeenten van 100.001 tot 150.000 inwoners € 596
   Gemeenten van 150.001 tot 300.000 inwoners € 753
   Gemeenten met méér dan 300.000 inwoners € 1165


   

 • Provinciale sportdiensten en sportcentra

  ISB ondersteunt ook de werking van provinciale sportdiensten, sportcentra en recreatiedomeinen. Provinciale sportambtenaren, sportfuntionarissen, beheerders en gedeputeerden van sport kunnen zo gebruik maken van de ISB-dienstverlening: Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer, uitnodiging activiteiten, publicaties aan ledenprijs ... 

   

  Provinciale sportdiensten of sportcentra kunnen stemgerechtigd lid worden van ISB wanneer zij € 200 (2018) per jaar betalen. 

   

   

 • Sportcentra, zwembaden of recreatiedomeinen

  Private sportinfrastructuren of verzelfstandigde overheidssportcentra (vzw's, AGB's, Blosocentra ...) kunnen lid worden van ISB. Gemeentelijke en provinciale sportcentra zijn vaak lid via hun bestuur, het is echter ook mogelijk apart lid te worden en als beheerder of directeur van uw sportcentrum uit de eerste hand alle lidmaatschapsvoordelen van ISB te krijgen. Ook private zwembaden, sportcentra en recreatiedomeinen kunnen lid worden.

   

  Sportcentra, zwembaden of recreatiedomeinen kunnen zich aansluiten als stemgerechtigd lid voor € 200 (2018) per jaar.

   

   

 • Onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten

  Beheerders van schoolsportinfrastructuur (bv. schoolzwembaden), hogescholen of universiteiten met opleidingen in LO, Bewegingswetenschappen, Sportmanagement ...) kunnen genieten van de lidmaatschapsvoordelen (Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer, uitnodigingen activiteiten, publicaties aan ledenprijs ...) en de dienstverlening van ISB.

   

  Onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten betalen € 200 (2018) per jaar.

   

   

 • Sportfederaties, sportbonden en andere instanties

  Sportfederaties, sportbonden of andere instanties uit het werkveld worden effectief stemgerechtigde leden wanneer zij € 200 (2018) per jaar betalen.

   

   

 • Individueel lidmaatschap

  Elke persoon actief in de sportsector kan individueel lid worden van ISB. U ontvangt het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer, wordt uitgenodigd op alle ISB-activiteiten en kan publicaties bestellen aan ledenprijs.

   

  Een individueel lidmaatschap bedraagt € 110 (2018) per jaar. Individuele leden zijn niet-stemgerechtigd.

   

   

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken
 • Mail een vriend

  Doorsturen

  Gegevens verzender