Word lid van ISB

 

ISB is als kenniscentrum en koepelorganisatie van de (lokale) sportsector georganiseerd als een ledenvereniging. Naast een algemene ondersteuning van de sector, bieden we een uitgebreide dienstverlening aan onze leden. ISB is bovendien een uniek forum voor informatieuitwisseling en overleg met collega's uit de lokale sportsector.

Van welke voordelen geniet je als lid?

Al meer dan 290 gemeenten en steden, een 100-tal sportcentra (privé, onderwijs ...) en recreatiedomeinen en diverse organisaties en personen zijn lid van ISB. Ontdek hieronder de verschillende formules.

 

Voor bedrijven actief in de sport- en recreatiesector bieden wij een uniek Bedrijfspartnership aan.  • Gemeenten en steden

  Volgende personen en instanties genieten van de ISB-dienstverlening wanneer je gemeente of stad lid wordt van ISB en kunnen gebruik maken van onze diensten, ontvangen het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer, krijgen alle uitnodigingen voor activiteiten, bestellen publicaties aan ledenprijs ... :

  • Schepenen (van Sport)
  • Diensthoofden sport
  • Sportfunctionarissen
  • Sportpromotoren
  • Beheerders van sportcentra
  • Zwembaden of recreatiedomeinen in gemeentelijk beheer
  • Sportraden

   

  Als aangesloten gemeente ben je effectief stemgerechtigd. Je betaalt jaarlijks volgende bijdrage (werkjaar 2016):

   

   Gemeenten tot 10.000 inwoners € 192
   Gemeenten van 10.001 tot 20.000 inwoners € 299
   Gemeenten van 20.001 tot  50.000 inwoners € 423
   Gemeenten van 50.001 tot 100.000 inwoners € 490
   Gemeenten van 100.001 tot 150.000 inwoners € 573
   Gemeenten van 150.001 tot 300.000 inwoners € 723
   Gemeenten met méér dan 300.000 inwoners € 1.120


  Word lid als gemeente

 • Provinciale sportdiensten en sportcentra

  ISB ondersteunt ook de werking van provinciale sportdiensten, sportcentra en recreatiedomeinen. Provinciale sportambtenaren, sportfuntionarissen, beheerders en gedeputeerden van sport kunnen zo gebruik maken van de ISB-dienstverlening: Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer, uitnodiging activiteiten, publicaties aan ledenprijs ... 

   

  Provinciale sportdiensten of sportcentra kunnen stemgerechtigd lid worden van ISB wanneer zij € 192 (2016) per jaar betalen. 

   

  Word lid als provinciale sportdienst of sportcentrum

 • Sportcentra, zwembaden of recreatiedomeinen

  Private sportinfrastructuren of verzelfstandigde overheidssportcentra (vzw's, AGB's, Blosocentra ...) kunnen lid worden van ISB. Gemeentelijke en provinciale sportcentra zijn vaak lid via hun bestuur, het is echter ook mogelijk apart lid te worden en als beheerder of directeur van uw sportcentrum uit de eerste hand alle lidmaatschapsvoordelen van ISB te krijgen. Ook private zwembaden, sportcentra en recreatiedomeinen kunnen lid worden.

   

  Sportcentra, zwembaden of recreatiedomeinen kunnen zich aansluiten als stemgerechtigd lid voor € 192 (2016) per jaar.

   

  Word lid als sportcentrum, zwembad of recreatiedomein

 • Onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten

  Beheerders van schoolsportinfrastructuur (bv. schoolzwembaden), hogescholen of universiteiten met opleidingen in LO, Bewegingswetenschappen, Sportmanagement ...) kunnen genieten van de lidmaatschapsvoordelen (Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer, uitnodigingen activiteiten, publicaties aan ledenprijs ...) en de dienstverlening van ISB.

   

  Onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten betalen € 192 (2016) per jaar.

   

  Word lid als onderwijsinstellingen of opleidingsinstituut

 • Sportfederaties, sportbonden en andere instanties

  Sportfederaties, sportbonden of andere instanties uit het werkveld worden effectief stemgerechtigde leden wanneer zij € 192 (2016) per jaar betalen.

   

  Word lid als Sportfederatie, sportbond of andere instantie

 • Individueel lidmaatschap

  Elke persoon actief in de sportsector kan individueel lid worden van ISB. U ontvangt het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer, wordt uitgenodigd op alle ISB-activiteiten en kan publicaties bestellen aan ledenprijs.

   

  Een individueel lidmaatschap bedraagt € 106 (2016) per jaar. Individuele leden zijn niet-stemgerechtigd.

   

  Word individueel lid

 • ShareDelen
 • Afdrukken
 • Mail een vriend

  Doorsturen

  Gegevens verzender