Telex Raad van Bestuur: maart

27 maart 2017
Telex Raad van Bestuur: maart

Een kort overzicht van de dossiers en projecten besproken op ISB-bestuursniveau.

 

 • De Raad van Bestuur bereidde de Algemene Vergadering van ISB vzw op het ISB-Congres voor (o.a. de verkiezing van 6 landelijke bestuurders). Er werden ook afspraken gemaakt omtrent de nieuwe voordracht van bestuurders vanuit de 5 provinciale afdelingen en de VIR en eventueel uit de commissies en werkgroepen. De nieuwe samenstelling van het bestuur is vanaf juni (na de AV in mei) voorzien.
 • Er werd een denkoefening gedaan omtrent ondersteuning van de leden voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018, zowel op inhoudelijk als op vlak van beleidsproces.
 • Er werd gerapporteerd over de ISB-Sportverzekering voor het werkjaar 2016.
 • Het samenwerkingsakkoord en een jaaractieplan voor samenwerking ISB en VIGez werd besproken.
 • De Raad van Bestuur volgde het project Lokale Monitoring van de Vlaamse Overheid op.
 • Er wordt een oproep gedaan naar sportclubbestuurders voor een focusgroep omtrent administratieve lasten van gemeenten naar verenigingen in vrijetijd.
 • Het dossier Semi-Agorale Arbeid - Vrijetijdswerk werd opgevolgd incl. de communicatie die ISB deed via de ISBzine.
 • Het dossier 'rubberinfill en kunstgras' werd opgevolgd incl. de communicatie die ISB deed via de ISBzine.
 • In juni zal de AV plaatsvinden van EU Sport Link vzw. In mei zal er een bestuursvergadering zijn waar o.a. de toekomst van EU Sport Link wordt besproken.
 • Er werd gerapporteerd over de 2 begeleidingstrajecten Buurtsport die momenteel gestart zijn en de oproep voor het begeleidingstraject rond Sport en Ruimte.

Telex?

Om je als lid van onze ledenvereniging op de hoogte te houden van de dossiers en projecten waar ISB op bestuursvlak mee bezig is, geven we regelmatig via de ISBzine een kort 'telex-overzicht' van de items besproken op de ISB-bestuursorganen. 

 

Uitgebreide toelichting en duiding vind je uiteraard in aparte en specifieke berichten in de ISBzine per dossier of project.

 

Wanneer concrete informatie beschikbaar en relevant is, wordt zoals gewoonlijk specifiek over de betreffende dossiers gecommuniceerd naar de leden. In het telexbericht geven we enkel puntsgewijs een overzicht.

 

Indien je meer wil weten over een punt, neem gerust contact op met een van de bestuursleden of het ISB-team.

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken
 • Mail een vriend

  Doorsturen

  Gegevens verzender