Telex Raad van Bestuur: januari

16 januari 2017
Telex Raad van Bestuur: januari

Een kort overzicht van de dossiers en projecten besproken op ISB-bestuursniveau.

 

 • De Raad van Bestuur maakte met het ISB-team het Jaaractieplan 2017 op. De speerpunten van dit actieplan zullen toegelicht worden tijdens de voorjaarsvergaderingen van de ISB-afdelingen de komende weken.
 • In 2017 zijn er nieuwe bestuursverkiezingen bij ISB (tijdens het ISB-Congres). Het bestuur besprak de werkwijze en aanpak. Eind januari/begin februari zal hierover de nodige communicatie gebeuren naar alle leden.
 • De Raad van Bestuur keurde de begroting 2017 goed. Deze zal op een komende AV worden toegelicht en voorgelegd.
 • ISB besprak de motivatie van ISB om een actieve rol op te nemen in een project omtrent sportclubondersteuning in Vlaanderen, dat recent werd gepubliceerd. De mogelijke samenwerkingen naar inhoud, uitrol en onderzoek werden besproken.
 • Voor de ISB-Congreslocatie 2018 zal binnenkort een oproep verschijnen naar geïnteresseerde gemeenten en lokaties in Vlaams-Brabant, Brussel of Antwerpen.
 • De Raad van Bestuur kreeg een rapportering over de cijfers van ISB als kenniscentrum in 2017.
 • De Raad van Bestuur besprak de recente stand van zaken het dossier 'Semi-Agorale Arbeid' of het statuut van de trainer/lesgever.
 • De administratieve last voor de vrijstelling onroerende voorheffing is verschillend tussen de jeugd- en de sportsector. ISB zal dit met Sport Vlaanderen en op ISOC bespreken.
 • De Raad van Bestuur kreeg een toelichting bij het eindrapport van de begeleiding die ISB deed in het najaar 2016 omtrent de Vlaamse subsidies voor zwembaden.
 • Speelom VZW wordt stopgezet, maar zal overgaan in een samenwerkingsverband getrokken door Kind&Samenleving met ISB/VIR, VVJ en de sector van speeltoestellen. Het aanbod van opleidingen wordt verder gezet.
 • Het programma van de keuzessessie op het ISB-Congres werd aan het bestuur als klankbord voorgelegd.
 • ISB had overleg met Hockey Vlaanderen omtrent kennisdeling en uitwisseling gemeenten en hockey-clubs.
 • ISB plant binnenkort een overleg met VIGez omtrent de samenwerking in het algemeen en specifieke projecten.
 • ISB heeft binnenkort overleg met RedFed, VTS en de opleidingsinstituten omtrent de toekomstige organisatie bijscholing en opleiding redders.
 • Het project ondersteuning openstellen schoolsportinfrastructuur werd opgevolgd.
 • Er werd een evaluatie voorgelegd van de Trefdag Sportparticipatie

 

Telex?

Om je als lid van onze ledenvereniging op de hoogte te houden van de dossiers en projecten waar ISB op bestuursvlak mee bezig is, geven we regelmatig via de ISBzine een kort 'telex-overzicht' van de items besproken op de ISB-bestuursorganen. 

 

Uitgebreide toelichting en duiding vind je uiteraard in aparte en specifieke berichten in de ISBzine per dossier of project.

 

Wanneer concrete informatie beschikbaar en relevant is, wordt zoals gewoonlijk specifiek over de betreffende dossiers gecommuniceerd naar de leden. In het telexbericht geven we enkel puntsgewijs een overzicht.

 

Indien je meer wil weten over een punt, neem gerust contact op met een van de bestuursleden of het ISB-team.

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken
 • Mail een vriend

  Doorsturen

  Gegevens verzender