Digiboek 'Sport in Vlaanderen onderzocht: resultaten en aanbevelingen voor beleid en praktijk'

30 oktober 2016
Digiboek 'Sport in Vlaanderen onderzocht: resultaten en aanbevelingen voor beleid en praktijk'

Lees gratis het boek met praktische aanbevelingen voor sportbeleid en -praktijk.

 

Met 'Sport in Vlaanderen onderzocht' richten de auteurs zich tot onderzoekers, beleidsmakers en actoren uit het brede sportveld. Sport in Vlaanderen onderzocht biedt hen recente én door Vlaamse sportwetenschappers onderbouwde informatie over diverse thema’s uit het Sport voor Allen- en topsportbeleid. 

 

Onderwerpen als (sport)participatie, vrijwilligerswerk door kansengroepen, fysieke activiteit en fitheid bij jongeren, volwassenen en senioren, lichte organisatievormen in sport, het belang van schoolsport, samenwerking in buurtsport, carrièretransities en talentdetectie bij topsportatleten, sport en tewerkstelling, het belang van sportevents … komen aan bod.

 

De verschillende bijdragen zijn echter meer dan louter wetenschappelijk onderzoek. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de vertaling naar praktische aanbevelingen en concrete tips voor het sportveld en beleid.

 

Deze publicatie is het resultaat van onderzoek van het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport, een samenwerkingsverband tussen toonaangevende sportonderzoekers van de universiteiten van Brussel, Gent en Leuven. Zij voerden met steun van de Vlaamse overheid onderzoek rond verschillende sportbeleidsthema’s in de periode van 2012-2016. Zowel kortlopend ad-hoconderzoek als vierjarige projecten werden uitgevoerd.


De gebundelde resultaten kan je gratis downloaden als pdf of als ebook 'Sport in Vlaanderen onderzocht: resultaten en aanbevelingen voor beleid en praktijk.

 

 

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken
  • Mail een vriend

    Doorsturen

    Gegevens verzender