Rapport kengetallen overheidszwembaden

20 september 2016
Rapport kengetallen overheidszwembaden

Het nieuwe (5de) rapport ‘Kengetallen overheidszwembaden’ is beschikbaar!


In dit rapport worden evoluties in kaart gebracht over een tijdspanne van 10 jaar en voor bepaalde gegevens zelfs 20 jaar. Verder biedt dit rapport ook een situatieschets van 2013, 2014 en 2015.


Een grote dank aan alle trouwe invullers van de enquête, zij kregen het rapport reeds toegestuurd via mail.

 

Lees het samenvattende artikel:'Evoluties in de zwembadsector'  


Koop het volledige rapport via de webshop

 

Veel lees-, cijfer- en interpreteerplezier!


  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken
  • Mail een vriend

    Doorsturen

    Gegevens verzender