BE Inclusive award en Europese pilootprojecten

04 mei 2020

Treed jij in de voetsporen van Zedelgems Lions en de Vlaamse Atletiek Liga?

 

Op dit ogenblik lopen er verschillende calls bij de EU waarbij je als Vlaamse sportorganisatie kan meedingen naar Europese subsidies.

 

BEInclusive award

Jaarlijks reikt de Europese Commissie de BEINclusive awards uit. Die award gaat naar organisaties die zich inzetten voor een inclusief beleid. De jury zal 9 kandidaten selecteren die meedingen naar de hoofdprijs van 10.000 euro. Vorig jaar werd basketbalclub Zedelgems Lions genomineerd. Ze ging naar huis met een mooie cheque van 2500 euro.

 

Project indienen kan tot 30 juni 2020.

Alle info en kandideren kan via deze link.

 

 

Sport as a tool for integration and social inclusion of refugees

Dit project beoogt de huidige voorbereidende actie sportprojecten te steunen die gericht zijn op de integratie van vluchtelingen. Aan de hand van concrete acties die gericht zijn op de integratie van vluchtelingen via sport, zal deze voorbereidende actie onder andere de volgende resultaten opleveren:

  • bevordering van de rechtstreekse participatie van vluchtelingen en hun gastgemeenschappen
  • bevordering van een Europawijde aanpak waarmee gastgemeenschappen de succesvolle participatie en integratie van vluchtelingen via sport kunnen bevorderen.

De verwachte outputs zijn:

  • organisatie van sportactiviteiten voor vluchtelingen
  • bevordering van sportbeoefening en lichaamsbeweging bij vluchtelingen;
  • bevordering van de samenwerking tussen vluchtelingen en gastgemeenschappen bij de organisatie van sportactiviteiten.

Project indienen kan tot 1 juni 2020. Klik hier voor meer info.

 

 

Exchanges and mobility in sport

Deze actie wil de leermobiliteit van sportorganisaties ondersteunen. Het uitwisselen van mensen, ideeën en goede praktijken kan nuttig zijn voor de individuen, voor hun organisaties en voor de sport als geheel. Met leermobiliteit bedoelt men: personen die naar een ander land gaan om een opleiding of andere leermodaliteiten te volgen, zoals stages, niet-formeel leren, onderwijs, maar ook deelnemen aan transnationale activiteiten die te maken hebben met beroepsontwikkeling in het gebied van sport.

 

De algemene doelstelling van deze actie is medewerkers van sportorganisaties (de entourage van de sporters) de mogelijkheid te bieden hun kwalificaties en competenties te verbeteren en via leermobiliteit nieuwe vaardigheden te verwerven door een periode in het buitenland te verblijven (in of buiten de EU). Leermobiliteit moet worden gezien als een investering in menselijk kapitaal en een bijdrage aan de capaciteitsopbouw van verschillende sportorganisaties.

 

Een project indienen doe je met minstens vier organisaties (drie partners uit drie verschillende EU landen en één partner uit een doelgroep regio (de Westelijke Balkan, het Oostelijk Partnerschap, Azië, Latijns-Amerika en Afrika).

 

Projecten indienen kan tot 11 juni 2020 via deze link.

 

 

 

Deze Europese subsidiemogelijkheden, maar ook andere vind je in deze overzichtelijke folder.
Nood aan inspiratie over pilootprojecten? De EU publiceerde dit compendium met alle piloot- en andere voorbereiden projecten van 2016 tot 2019.

 

Vleva (het Vlaams-Europees verbindingsagentschap) maakte deze leuke video ‘Europese subsidies voor dummies’.  EU Sport Link is een Vlaams contactpunt bij Vleva voor Europese sportprojecten.

  •  ShareDelen
  • Afdrukken