Nieuw sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen

24 oktober 2016
Nieuw sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen

Een langetermijnbeleidskader met jaarlijks 5 miljoen euro en in 2017 30 miljoen euro extra. 

 

Jaarlijks 5 miljoen euro voor bovenlokale sportinfrastructuur

Voortaan wil Vlaanderen jaarlijks een budget van 5 miljoen euro uittrekken voor het bouwen of grondig renoveren van sportinfrastructuur via een oproepsysteem.

 

Alle mogelijke initiatiefnemers zoals lokale besturen, scholen, federaties, clubs … kunnen hierop intekenen, waarbij tot 30% van het investeringsbedrag gesubsidieerd wordt, met een maximaal subsidiebedrag van 1 miljoen euro per project.

 

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: Vroeger wist je niet of, hoe en wanneer Vlaanderen zou gaan investeren in een bepaald type van sportinfrastructuur. Die onzekerheid is verleden tijd. Iedereen weet nu dat we jaarlijks een budget van 5 miljoen euro willen vrijmaken waarop iedereen kan intekenen, of dat nu voor een zwembad, sportcentrum of hockeyterrein is.” 


Projecten uit alle sportdisciplines maken kans op de subsidie, op voorwaarde dat ze een voldoende bovenlokaal karakter hebben. Het bovenlokale karakter wordt bepaald aan de hand van bereik, innovatief gehalte, samenwerking, draagvlak ... Dit toetsingskader voor bovenlokaal karakter werd opgesteld in overleg met de sector (o.a. ook met ISB).

 

Om stevig in te zetten op een sportvriendelijke leefomgeving en voldoende en kwalitatieve sportinfrastructuur in Vlaanderen, wordt in 2017 bovenop de vooropgestelde 5 miljoen euro structurele steun, maar liefst 30 miljoen euro extra investeringsbudget voorzien.

 

Topsportinfrastructuur, lokale infrastructuur en beweegvriendelijke open ruimte

Ook in trainingsinfrastructuur voor onze topsporters blijft Vlaanderen investeren.

 

De topsportcentra in de driehoek Gent-Antwerpen-Leuven worden volgens het campusmodel verder uitgebouwd met aandacht voor hoogtechnologische uitrusting en de juiste wetenschappelijke omkadering. In het topsportactieplan IV dat de Olympiade 2017-2020 van Tokio voorbereidt, wordt dan ook 10 miljoen euro voorzien voor topsportinfrastructuur.

 

Wat ondersteuning in de realisatie van lokale sportinfrastructuur betreft, voorziet Vlaanderen geen rechtstreekse middelen, maar wel ondersteuning. Sport Vlaanderen kan helpen bij de financiering van projecten, via toeleiding naar het waarborgfonds van PMV of door te helpen bij het opstellen van een professioneel investeringsdossier bij financiële instellingen.

 

En Vlaanderen zal lokale besturen bijstaan met expertise en kennis om lokale projecten projecten sneller en tegen een betere prijs-kwaliteitsverhouding te realiseren of kwalitatief beter te maken.

 

Wat met bestaande infrastructuur?

Tenslotte wil men ook bestaande accommodatie optimaal blijven benutten. Deze zomer werd bijvoorbeeld al een belangrijke stap gezet naar het naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur, maar ook bij andere accommodatie liggen er nog kansen om breder open te stellen en het gebruik te verhogen.

 

Bovendien kan ook een goed ingerichte openbare ruimte helpen en zelfs uitdagen om actief te bewegen. Het buurtsportproject (Handboek Buurtsport en Ruimte in Beweging) helpt lokale besturen dan ook om samen te werken en een sportieve reflex te hanteren bij het inplannen van de openbare ruimte.

 

Sportinfrastructuurplan

Dit nieuwe sportinfrastructuurplan is gebaseerd op basis van diverse onderzoeken die de voorbij maanden liepen. Zo was er een onderzoek van WES - KU Leuven omtrent behoeftebepaling (o.a. op basis van een bevraging die liep bij gemeenten en steden) en een onderzoek naar alternatieve financieringsmechanismen.

 

Omtrent de operationalisering van dit decreet en de concrete start is momenteel nog geen informatie beschikbaar.

 

Bron: Persbericht Philippe Muyters 21.10.16

 

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken
  • Mail een vriend

    Doorsturen

    Gegevens verzender