Bevragingsronde lokale vrijetijdsmonitor uitgesteld

12 oktober 2020

De driejaarlijkse bevraging voor de lokale vrijetijdsmonitor schuift een jaartje op. 

 

Het coronavirus heeft ook op de vrijetijdssectoren een ingrijpende impact. Daarom is de tweede bevragingsronde, die voorzien was voor 2021 over het werkjaar 2020, uitgesteld tot het jaar 2022. Deze zal gaan over de gegevens van het werkjaar 2021. Want ook voor het lokale vrijetijdsgebeuren is 2020 geen representatief jaar waardoor de cijfers over dat werkjaar een vertekend beeld zouden geven. Het team van de lokale vrijetijdsmonitor grijpt dit uitstel aan om de (digitale) toepassingsmogelijkheden van de monitor te optimaliseren en zo de gebruikerservaring te verbeteren.

 

De lokale vrijetijdsmonitor is een initiatief van de Vlaamse overheid en verzamelt tal van gegevens over vrijetijdsaanbod en -participatie binnen en het vrijetijdsbeleid van de Vlaamse gemeenten. De lokale vrijetijdsmonitor bundelt tal van informatiebronnen en maakt deze beschikbaar voor snelle en eenvoudige analyses. Daarnaast geeft het ook een beeld van het lokale vrijetijdsbeleid in Vlaanderen. Om de vraaglast bij de gemeenten in te perken, wordt telkens om de drie jaar een bevraging uitgevoerd. Deze is telkens een momentopname van het jaar voordien. Door te kiezen voor een driejaarlijkse bevraging wordt telkens aan het einde/begin en in het midden van de legislatuur een opname gemaakt om op lange termijn interessante evoluties in kaart te kunnen brengen.

 

Meer informatie over de lokale vrijdtijdsmonitor: www.vrijetijdsmonitorvlaanderen.be 

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken