87 miljoen euro voor lokaal cultuur-, jeugd- en sportbeleid

15 juni 2020
87 miljoen euro voor lokaal cultuur-, jeugd- en sportbeleid

Vlaanderen richt een coronanoodfonds op ter ondersteuning van de vele verenigingen die het moeilijk hebben.

 

Ook onze Vlaamse cultuur-, jeugd- en sportverenigingen krijgen het hard te verduren tijdens de coronacrisis. Daarom maakt Vlaanderen 87 miljoen euro vrij in een noodfonds om hen te ondersteunen. Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) wordt verdeeld over de lokale besturen op basis van de verdeling van de sectorale middelen voor die drie sectoren (cultuur, jeugd en sport) bij de inkanteling ervan in het gemeentefonds in 2018. De rest gaat naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie en naar specifieke subsidies voor enkele randgemeenten rond Brussel. Je kan de verdeling van de middelen per gemeente hier terugvinden.

Hoe schrijf ik de subsidie voor jeugd, sport en cultuur uit het Vlaamse noodfonds in?

De gemeenten die vanuit het Vlaamse noodfonds voor de compensatie van de coronaschade een tussenkomst van de Vlaamse overheid voor jeugd, sport en cultuur ontvangen, schrijven die subsidie in op:
  • de algemene rekening 7401/4 (andere algemene werkingssubsidies) en het beleidsveld 0010 (algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus)
  • de economischesectorcode is 300 (Vlaamse overheid).

Ga voor een gericht sportclubondersteuningsbeleid

Er zijn geen voorwaarden of criteria voor de aanwending van de middelen. Gemeenten kunnen dus zelf beslissen hoe ze de middelen besteden. Vanuit ISB willen we onze leden oproepen om geen Sinterklaas te spelen, maar de middelen in te zetten op een doordachte en doelbewuste manier. 2 maanden geleden gaven we reeds enkele suggesties mee: Ideale tijd om jouw sportclubondersteuning een boost te geven.  En op donderdag 18, vrijdag 19 en maandag 22 juni houden we digitale uitwisselingsmomenten in groepjes van 10 personen. Meer info kan je hier vinden.
  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken