Sporten in tijden van crisis

19 mei 2020
Sporten in tijden van crisis

Rapport over de invloed van corona op sporters en sportevenementen.

 

De onderzoekers van het Onderzoeksplatform Sport voerden op eigen initiatief een kortlopend onderzoek naar de impact van corona en de lockdown maatregelen op het beweeggedrag van de deelnemers aan sportevenementen.


Coronasportstudie 1.0

In een eerste fase wilden ze meer te weten komen over het sportgedrag voor en tijdens de coronacrisis, de sportvoorkeur en de sociale kenmerken van de sportactieven en sport-inactieven. 


De resultaten van het onderzoek zijn opmerkelijk. 58% van de mensen die niet-sportief actief waren voor corona, geven aan nu meer te sporten. 66% van de laagopgeleiden die voor de lockdown niet sportten, bewegen nu ook meer.

 

Toch zijn de resultaten niet overwegend positief. 55% van de kinderen sport of beweegt minder sinds de lockdown. 75% van de sporters mist zijn of haar oorspronkelijk sportgedrag, met als voornaamste redenen het sociaal contact, de manier waarop er gesport kan worden, en de gezelligheid. De helft van de ‘sportactieven’ voelt zich ook verhinderd om te sporten omdat de sportinfrastructuur gesloten is.


Coronasportstudie 2.0

In een tweede fase wilden de onderzoekers nagaan wat evenementensporters doen om het gemis aan hun evenement op te vangen. Blijft men op een of andere manier actief, neemt men deel aan virtuele challenges en digitale evenementen of hoopt men dat het evenement later op het jaar alsnog georganiseerd zal worden?


Uit het onderzoek blijkt dat het samen sporten met anderen erg gemist wordt. Vrouwen missen vooral het sociale contact, terwijl mannen en jongvolwassenen het competitieve aspect missen. Dat wordt ondanks de coronamaatregelen toch voor een deel opgevangen. 30% van de eventsporters geeft namelijk aan dat ze tijdens de coronaperiode deelnamen aan een virtueel sportevenement.

 

Meer weten over de studie en de resultaten? 

https://www.sport.vlaanderen/onderzoeksplatform-sport/corona/

 

https://kics.sport.vlaanderen/wetenschappelijkonderzoek/Documents/200411_onderzoek_Coronasporter.pdf

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken