Groen licht voor chloorarm zwemmen

26 augustus 2019
Groen licht voor chloorarm zwemmen

Zwembaden moeten wel voldoen aan enkele voorwaarden. 

 

Na een proefproject in Dilbeek en Leuven concludeerde het Agentschap

Zorg en Gezondheid dat het procedé voor waterbehandeling waarbij koperionisatie, zuurstofoxidatie en UV-bestraling gecombineerd

worden, voldoende garanties biedt op een goede waterkwaliteit. In zwembaden die dat alternatieve systeem toepassen, mag het vrij

beschikbaar chloor 0,2 mg/l bedragen in plaats van de ondergrens van

0,5 mg/l die in VLAREM vermeld wordt.

 

Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden

  • evaluatierapporten overmaken tijdens de eerste twee jaar dat het systeem in gebruik is
  • tijdens de eerste twee jaar een specifiek schema volgen van monsternames en analyses
  • extra waterkwaliteitsvereisten: grenswaarden voor koper, E.coli en intestinale enterkokken en een richtwaarde voor chloraat
  • ...

Een aantal zwembaden gaf al aan interesse te hebben in deze manier van chloorarme waterbehandeling.

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken