Factsheets voor een onderbouwd sportbeleid

17 mei 2018
Factsheets voor een onderbouwd sportbeleid

Zet sport op de lokale beleidsagenda met dit cijfermateriaal!

 

Na de '5 bouwstenen voor een sterk lokaal sportbeleid' en '9 tendensen in lokaal sportbeleid', lanceren we nu de factsheets ‘Sport op de lokale agenda. Facts and figures voor een onderbouwd lokaal sportbeleid’.

 

Deze factsheets bieden je hapklaar materiaal aan dat je kan gebruiken in je omgevingsanalyse in functie van sportelementen in het bestuursakkoord en/of het gemeentelijk meerjarenplan.

 

Wat mag je van deze e-publicatie verwachten?

De factsheets geven een selectie van gegevens weer die voor het lokaal sportbeleid relevant zijn.


Met de handige hyperlinks kan je makkelijk vooruit en achteruit bladeren naar de onderwerpen die je interesseren.


De gegevens geven de situatie weer zoals ze is en helpen je om je eigen situatie in te schatten. Pik er die elementen uit die voor jouw context relevant zijn en je kunnen helpen bij het kaderen van bepaalde (te maken) beleidskeuzes op het vlak van sport in jouw stad of gemeente.

 

De facts & figures zijn opgedeeld in 3 hoofdstukken waarbinnen telkens 2 of 3 thema’s behandeld worden:

 • Sport: participatie, infrastructuur en opleiding
 • Maatschappelijke thema’s: (good) governance en innovatie en diversiteit
 • Extra thema’s: financiën en samenwerking

Elk hoofdstuk is op zijn beurt (waar mogelijk) opgedeeld in

 • Vraag (bv. sportdeelname, -frequentie en –voorkeur, verplaatsingsbereidheid)
 • Aanbod (bv. clubsport, vrijwilligers, type infrastructuur, trainers)
 • Beleid (bv. sportdiensten, adviesraden, sportaccommodatie, beleidsthema’s)

  Download de e-publicatie ‘Sport op de lokale agenda. Facts and figures voor een onderbouwd lokaal sportbeleid’

   

  Deze e-publicatie kwam tot stand in samenwerking met de onderzoeksgroep Sport- en Bewegingsbeleid van de KU Leuven. Zij bundelden hun beschikbaar materiaal in deze overzichtelijke en praktische tool.

   

  Dit ondersteuningsmateriaal werd gerealiseerd door ISB en het Expertisecentrum Buurtsport met steun van Sport Vlaanderen.

   

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken