Lezingen, sessies en praktijktafels: woensdag 18 maart

Bekijk de volledige dagindeling


Lezing: een topspreker op maat van de lokale sportsector, in de plenumzaal.
Sessie: combinatie van luisteren en/of inbreng geven.
Praktijktafels: aan tafel bij praktijkvoorbeelden van bedrijven en gemeenten.
Beursbezoek: doorlopend, maar kan je bij inschrijving ook in de plaats van een keuzesessie aanduiden. • Plenum: Ctrl Shift | Inspinazie

  10u-11u15

   

  Verandering in je gemeente, verandering in je dienst, verandering in visies en veranderingen in financiële middelen. Inspinazie leeft zich in in wat jou tegenwoordig misschien te veel bezig houdt op het werk. Met hun combinatie van theater en theorie brengen ze inzicht in de uitdagingen voor de toekomst en de manier om hier mee om te gaan.

   

  www.inspinazie.com | @inspinazie

   

 • Lezing 1: Nieuwe burgers - nieuwe organisatiemodellen: nieuwe sporters l Krist Pauwels

  11u25-12u30

   

  De transities die de samenleving doormaakt, worden gestuwd door een zeer lokale veranderingsdynamiek. Nieuwe maatschappelijke en organisatievormen ontstaan door verbinding tussen individuen, medewerkers of burgers. Hoe kan je deze nieuwe samenlevingscultuur hanteren en faciliteren als lokale overheid? Krist Pauwels, communicatiestrateeg en ondernemer, vertelt wat er gebeurt en wat de uitdagingen zijn. En je krijgt handvaten om dit morgen uit te proberen in je eigen situatie.

   

  www.menseneconomie.be | @kristpauwels

   

   

 • Sessie 1: Jouw sportinfrastructuur ecosportief

  11u25-12u30

   

  Het project ‘Ecosportief, Sporten doe je spoorloos’ zit op de rails. Het is duidelijk dat sport heel wat impact heeft op het milieu, zowel wat onze sportaccommodatie betreft als onze activiteiten zelf. In deze sessie focussen we op wat jouw gemeente kan doen om de sportinfrastructuur, en de omgeving, milieuvriendelijker te maken.

   

  We werkten stappenplannen en praktijkfiches uit. Wat is de sportinfrastructuurscan? Wat is de stand van zaken van LED-verlichting? Hoe kan je de mobiliteit rond je infrastructuur aanpakken?

   

  door Ans Rossy | Ecolife vzw

   

  www.ecosportief.be 

   

   

 • Sessie 2: Vastgeroest gedrag? Zet iedereen in beweging

  11u25-12u30

   

  Om gedragsverandering 'in beweging' te zetten is er meer nodig dan enkel informatie. We voelen ons allemaal zeker in vaste gewoontes of in hetzelfde doen als de anderen rond ons. Of we geloven er weinig in dat we iets kunnen volhouden.

   

  Een sessie waarin we achterhalen welke determinanten we kunnen beïnvloeden om een gezonder en sportiever gedrag uit te lokken én vol te laten houden. Deze sessie is voor iedereen, niet enkel voor de sportieve happy few!

   

  door dr. Ragnar Van Acker | stafmedewerker Beweging, VIGeZ vzw 

 • Sessie 3 & 10: Apps in de sportsector

  11u25-12u30
  14u30-15u30

   

  Er ontstaan steeds nieuwe manieren om de bevolking in je stad of gemeente aan het sporten te krijgen. Ook onze gsm, die we de hele dag door gebruiken, kan een heel goede trigger zijn. We stellen een aantal apps voor die jouw gemeente of stad kunnen helpen om mensen aan het bewegen te krijgen. 

   

  We app to move

  Dit project is een samenwerking tussen Howest Devine, Howest Sport en bewegen, OCMW en Buurtsport Brugge. Met deze app kunnen kwetsbare jongeren op een smartphone zelf aan de slag om sportieve activiteiten te organiseren en elkaar motiveren om hieraan deel te nemen.

  door Charlotte Van Tuyckom | Howest

   

  Strava 
  De app Strava is een vaste waarde bij wielertoeristen in Vlaanderen. De app onthoudt via GPS-signalen het afgelegde traject en registreert daarbij
  ook de tijd. Op die manier kan je je ook meten met vrienden in jouw gemeente.

  door Bart Mullie | sportdienst Hoeilaart

   

  Fitbit

  Fitbit is de stappenteller voor de moderne sporter. De app meet ook energieverbruik en volgt je slaapgedrag. Daarnaast kan je ook je voeding ingeven en een beweegprogramma laten voorleggen.

  door Frank Malisse | sportdienst Harelbeke

   

  MTB WEST
  Via deze app krijg je een overzicht van alle MTB-tochten in West-Vlaanderen, verzameld door de sportdienst West-Vlaanderen. De app laat toe om bij elke gereden rit je kilometers bij te houden en de kwaliteit te beoordelen van de rit. 

  door Frank Malisse | sportdienst Harelbeke

 • Sessie 4 & 19: Gemeenten zullen samenwerken!

  13u15-14u15
  15u45-16u45

   

  Welke vormen kan samenwerking tussen gemeenten kan aannemen? Samen bouwen: het gebeurt maar het is niet zo evident. Misschien kan je eerst een samenwerking opzetten op andere vlakken?


  Dit zijn vragen die de sportfunctionarissen uit het Pajottenland zich om verschillende redenen ook stelden. Dit leidde voor de verschillende werkdomeinen van sport (infrastructuur, promotie, administratie, subsidies …) tot een concreet actieplan voor samenwerking.

  door Kris Bruylandt | sportfunctionaris Ternat

   

  Daarnaast tonen kleinschaligere voorbeelden aan dat samenwerking op verschillende niveaus mogelijk is. Lede ging samen met 3 buurgemeenten de uitdaging aan om samen een vrijetijdspas aan te bieden. Het verhaal werkt en toont hoe samenwerking ook bij projecten met beperkte omvang een meerwaarde kan zijn.
  door Geert Uyttenhove | sportdienst Lede

   

 • Sessie 5 & 8: Een nieuwe start voor overheidscommunicatie

  13u15-14u15
  14u30-15u30

   

  Communicatie staat onder druk: het budget slinkt en maatschappelijke trends maken het vak uitdagend. Burgers verwachten een nieuwe aanpak, van minder zenden naar meer luisteren en praten. Converseren is de communicatiestijl van vandaag én morgen. 


  Marc Van Daele is mede-auteur van het boek ‘De Converserende Overheid’ en ondervoorzitter van Kortom, de vereniging van communicatie-ambtenaren. In zijn dagelijkse job is hij communicatiecoördinator bij gemeente en OCMW Zwijndrecht. Een voordracht recht uit de praktijk voor de praktijk.

   

  door Marc Van Daele | communicatiecoördinator gemeente en OCMW Zwijndrecht | @marcvandaele

   

  www.kortom.be | @kortomvzw

   

 • Sessie 6: Ethiek als basiscriterium voor een sportief kwaliteitslabel

  13u15-14u15

   

  In deze sessie maak je kennis met ethische criteria die ze in hun subsidiereglement kunnen integreren en misschien als onderdeel van een kwaliteitslabel willen opeisen.


  De stad Antwerpen licht concreet toe hoe zij denken over ethiek in de club, en daaraan worden nog enkele andere praktijkvoorbeelden gekoppeld.

  door Walter Dingemans | sportverenigingsondersteuning Stad Antwerpen 

   

  Nu de Vlaamse overheid ICES erkent als kenniscentrum voor ethiek, is duidelijk dat de richting naar een ethische ‘sportwereld’ kan verder gezet worden. Dat ook de medewerking van sportdiensten hierin belangrijk is, is één van de uitdagingen van ICES.

  door Lore Van de Vivere | projectcoördinator Ethisch Verantwoord Sporten, ICES vzw | @ICESvzw

   

 • Sessie 7: Een veilige toekomst voor de sportclub

  14u30-15u30

   

  Veiligheid is tegenwoordig een thema dat in vele beleidsdomeinen terugkomt. Ook de sportverenigingen ontsnappen er niet aan. Veiligheid is meer dan een veilige sportinfrastructuur en veilig sportmateriaal. Ook het veilig besturen, de sociale veiligheid en het medisch en ethisch handelen valt onder dit thema.


  Om sportverenigingen te sensibiliseren en te ondersteunen bij het werken aan een veilige sportomgeving heeft Sporting A een veiligheidsscan ontwikkeld, met daaraan gekoppeld een engagementsverklaring. Sporting A is hier een jaar mee aan de slag en wil haar ervaringen bij het afnemen van de veiligheidsscan delen.

   

  door Walter Dingemans & Jamal Toualla | sportverenigingsondersteuning stad Antwerpen 

   

 • Sessie 9: De Vlaamse sportdiensten in beeld

  14u30-15u30

   

  Een quickscan van de resultaten van een diepgaande bevraging van sportdiensten door de KU Leuven in samenwerking met ISB geeft je een idee van het reilen en zeilen van de werking van sportdiensten. Ook enkele opvallende evoluties in het lokale sportbeleid komen aan bod. Vervolgens is het aan jullie om hierover met de andere deelnemers van gedachten te wisselen en in discussie te gaan.

   

  door

  Marjolein van Poppel | ISB / KU Leuven
  Prof. Jeroen Scheerder & Hanne Vandermeerschen | KU Leuven

   

   

 • Sessie 11: Stappen naar een Gezonde Gemeente

  14u30-15u30

   

  263 Vlaamse gemeenten ondertekenden het charter Gezonde Gemeente. Hiermee engageren ze zich om meer werk te maken van een sterker lokaal gezondheidsbeleid. Maar de financiële, economische en sociale crisis zet een domper op de feestvreugde want maakt de kloof tussen wat wenselijk en wat haalbaar is een stuk breder. Mandatarissen en ambtenaren worden zo gedwongen om elke dag scherpe keuzes te maken.

   

  In deze sessie verkennen we met oefeningen de mogelijkheden van een meer integraal gezondheidsbeleid. Je ervaart dat elke stad of gemeente, ondanks de beperkte capaciteit, heel wat onontgonnen mogelijkheden heeft voor meer duurzame gezondheidseffecten. Ontdek het potentieel van je eigen dienst en leer de diensten van je collega’s veel beter kennen.

   

  Met voorbeelden uit Vlaamse Gezonde steden en gemeenten laten we zien dat, op het einde van de rit, alles gezondheid is. Je staat er gelukkig niet alleen voor. Want in Gezonde Gemeenten is of wordt gezondheid een gedeelde verantwoordelijkheid van én de gezondheidsambtenaar én de sportambtenaar én de mobiliteitsambtenaar én de omgevingsambtenaar …

   

  door Werner De Wael | stafmedewerker Gezonde Gemeente, VIGeZ vzw | @wedewa

   

  www.gezondegemeente.be | @gezondegemeente

 • Sessie 12: Wat doet het OCMW eigenlijk?

  14u30-15u30

   

  Wat doet jouw OCMW? Is er nu al iemand bezig rond sport en vrije tijd? Wat brengt de toekomst daar? Krijg inzicht in hoe een OCMW werkt en hoe de integratie in de gemeente kansen kan bieden voor een socialer sportbeleid.

   

  In elke gemeente gaat het er net iets anders aan toe. Tim Op de Beeck uit Duffel neemt je mee door zijn lokale werking. We zoeken uit hoe het er nu juist aan toe gaat in Duffel en de rest van Vlaanderen, waar de kansen liggen en in hoeverre dat alles verschilt van de koppeling OCMW-sport in jouw gemeente.

  door Tim Op de Beeck | OCMW-Secretaris Duffel

   

  We werpen ook een blik op het actuele thema rond de fusie van OCMW en gemeente. Een boeiende evenwichtsoefening die elke gemeente zal moeten maken. We stellen samen een lijstje op met wat je als sportdienst in de komende gesprekken met het OCMW zeker kan aanhalen.

  door Piet Van der Sypt | medewerker ISB

   

 • Sessie 13: Bezoek Sportcomplex S&R Rozebroeken

  14u00-16u00

   

  S&R Rozebroeken is een indrukwekkend sportcomplex gebouwd in een publiek-private samenwerking, gelegen net buiten het stadscentrum van Gent. Het sportcomplex geeft onderdak aan een subtropisch zwemparadijs met een 50-meterbad en verschillende sportzalen.

   

  We verplaatsen ons per bus naar het complex.

   

    

 • Sessie 14: Stijgende tarieven, dalende sportparticipatie? Voor schepenen van Sport

  14u00-16u00

   

  De participatiesurvey is een grootschalig onderzoek naar cultuurparticipatie, deelname aan het verenigingsleven en sportgedrag dat werd uitgevoerd door het Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport. Het onderzoek geeft o.a. duiding bij de betalingsbereidheid voor bibliotheek, musea en de sportclub en de impact van prijsstijgingen en –differentiatie. Daarnaast is er ook cijfermateriaal over de bereidheid tot belastingsbetaling voor bv. een zwembad of bibliotheek.

   

  door

  Alain Praet l assistent-professor & docent HU Brussel Faculteit Economie en Management (KU Leuven)

  Chris Peeters l stafmedewerker sport & jeugd, VVSG  l @chrisvvsg | vanuit het samenwerkingsverband ISB en VVSG

   

    

 • Sessie 15: De sportraad van de toekomst

  14u00-16u00

   

  Hét adviesorgaan voor lokaal sportbeleid is de sportraad. Maar hoe dient deze sportraad te werk te gaan? Is het tijd voor vernieuwing? Via praktijkverhalen krijg je mogelijkheden om jouw sportraad in een nieuw jasje te steken. Tot slot gaan we in interactie en delen we ervaringen en do’s en don’ts.

   

  Ronny Cos vertelt de positieve ervaringen en de werkpunten uit de vernieuwde sportraad te Duffel.

  door Ronny Cos | sportfunctionaris Duffel

   

  Christophe Cools licht de werking van de Mechelse sportraad toe en gaat dieper in op het ‘uitwisselingsforum voor Mechelse sportclubs’. Hij geeft tips mee om dit ook in jouw sportraad te organiseren aan de hand van een praktische handleiding.

  door Christophe Cools | diensthoofd sport stad Mechelen

   

   

    

 • Sessie 16: Minder personeel? Vrijwilligers als oplossing

  15u45-16u45

   

  Gemeenten en verenigingen zijn beide in transitie en worden bevraagd op hun draagkracht en draagvlak. En aangezien elke verandering kansen en uitdagingen brengt, denken we vanuit een oplossingsgerichte insteek na over hoe zij elkaar kunnen versterken vanuit een win-winbenadering.

   

  Kan je inwoners en verenigingen aanmoedigen om initiatief te nemen of hen zelfs extra verantwoordelijkheden toeschuiven, in ruil voor een betere accommodatie of aanbod?


  Na een stukje visievorming luisteren we naar twee praktijkverhalen. Eentje met betrekking tot sportinfrastructuur en eentje met betrekking tot sportkampen.

   

  door

  Liesbeth De Winter | stafmedewerker bij FOV | @liesjuun

  Ronny Cos | sportgekwalificeerd ambtenaar Duffel

  Johan Vijgen | sportfunctionaris-diensthoofd Schoten | @johanvijgen

   

   

    

 • Sessie 17: De kracht van sportpromotie-klassiekers

  15u45-16u45

   

  Het zijn woelige tijden voor sportpromotie. Transversale projecten lijken de norm te worden. Kunnen we als sportdienst nog wel tijd maken om mensen simpelweg te laten sporten? We bespreken 3 klassiekers: een sportacademie, sportclub-opendeur en een recreatief event met de sportraad. We koppelen praktische succesfactoren aan eigentijdse ideeën.

   

  Het Oost-Vlaamse Herzele (17.000 inwoners) presenteert zijn sportacademie. Troeven: online inschrijven, een speciaal G-sportdeel, samenwerking met clubs en kinderopvang, multimove … én een sportpas voor volwassen.

  door Jonathan De Henau l sportpromotor Herzele en coach Dames VDK Gent

   

  Bonheiden (14.500 inwoners) organiseerde in 2014 zijn 42ste sportmaand i.s.m. de sportraad. Een kampioenenhulde, diverse tornooien, recreatieve evenementen, start-to’s vullen het programma.

  door Petra Mees l sportpromotor Bonheiden

   

  In de Nederlandse gemeente Breda stimuleert, inspireert, faciliteert en adviseert men alle inwoners en organisaties om deel te nemen aan sport en vrijwilligerswerk vanuit Breda Actief. Zij hebben een uitgebreid aanbod van sportclubondersteuning via adviseurs en ondersteunen clubs in hun promotie via een ‘Sportfestival’, ‘X-Kids’ … 

  door Suzan Swiers | adviseur sport en bewegen Breda Actief | www.breda-actief.nl | @suzanswiers

   

   

    

 • Sessie 18: Wat brengt het Vlaams beleid ‘14-‘19 voor gemeenten?

  15u45-16u45

   

  In 2014 startte een nieuwe Vlaamse legislatuur met (nieuwe) beleidsinitiatieven. Deze hebben impact op gemeenten en steden, ook op vlak van sport, bewegen en recreatie. ISB analyseerde alle beleidsnota’s: sport, onderwijs, ruimtelijke ordening, toerisme, gezondheid … en brengt in een notendop de relevante items.

   

  door David Nassen l directeur ISB l @davidnassen

   

    

 • Sessie 20: KAA Gent is meer dan een voetbalclub

  15u45-16u45

   

  CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 80

  Voetbal in de stad is de communitywerking van KAA Gent. Het is een unieke publiek-private samenwerking tussen KAA Gent, de Stad Gent en de supporters van Gent.

   

  De communitywerking legt de klemtoon op het creëren van maatschappelijke meerwaarde voor Gentenaars uit kansengroepen, supporters, buurtbewoners en voor het Gentse verenigingsleven. Daarnaast wordt met de Gentse voetbalclubs ook een sportieve en maatschappelijke samenwerking uitgebouwd.

   

  door Wim Beelaert | Community manager KAA Gent 

   

  www.kaagent.be/community | @voetbalindestad

    

 • Praktijktafels 1: Innovatie in sportinfrastructuur

  14u30-15u30

   

  Ook de sportmarkt staat niet stil. Blijf op de hoogte van de laatste nieuwigheden voor sportinfrastructuur en kom luisteren naar enkele concrete ideeën die op de markt zijn. Klein en groot, goedkoper en wat duurder. Je krijgt de ideeën in kleine groepjes toegelicht via een doorschuifsysteem.

   

  Tafel 1 Reis rond de wereld 2.0 

  door Simon Vandenbroucke | Janssen-Fritsen

   

  Tafel 2 De MC Arena, dé pop-up sporthal bij Uitstek! 

  door Wim Ketels | Sport en Spel

   

  Tafel 3 Innovatie in sportinfrastructuur Wielsbeke aan de hand van gebouwenbeheer en toegangscontrole 

  door Maarten Balcaen | Syx Automations

   

  Tafel 4 Energieopwekkende outdoorfitnesstoestellen

  door Marielle Van der Steen | Kompan

   

  Tafel 5 Tijdelijke sportinfrastructuur kan oplossingen bieden

  door Dominic Scholart | Neptunus Structures


   

  Verdere aanvulling volgt binnenkort!

 • Praktijktafels 2: Weg met administratie, meer digitaal

  15u45-16u45

   

  We zitten middenin een digitale wereld. Toch houden we soms halsstarrig vast aan affiches, flyers, brieven, verslagen … Moeten we durven kiezen voor een digitale aanpak voor inschrijvingen en reservaties of een paperless samenwerking met de sportraad? Schuif aan tafel bij enkele bedrijven en collega’s met concrete ideeën.

   

  Tafel 1 Gemeente As combineert online inschrijvingen sportweken, gesubsidieerde kinderopvang, grabbelpas en online zaalreservaties

  door Tom Harding | TicketGang

   

  Tafel 2 Automatisering en digitalisering van het watermanagement

  door Peter Verhoeven | RADA Sanitair

   

  Tafel 3 Je sportzaal digitaal veilig beheren

  door Simon Vandenbroucke, Janssen-Fritsen

   

  Tafel 4 Digitaal werken met de sportraad

  door Heidi Trio | sportdienst Torhout

   

  Tafel 5 Digitaal archiveren

  door Laure Aerts | sportdienst Turnhout

   

    

 • ShareDelen
 • Afdrukken