ISB-overlegplatform bereidt ondersteuning voor heropstart zwembaden voor

30 april 2020
ISB-overlegplatform bereidt ondersteuning voor heropstart zwembaden voor

ISB werkt samen met de zwembaden checklists uit.

 

De Nationale Veiligheidraad sprak zich nog niet uit over een mogelijke heropening van zwembaden, al zou een indicatie welkom zijn zodat de sector zich goed kan voorbereiden. Daarom vroeg ISB via de Vlaamse operationele werkgroep - die de exitstrategie voor sport begeleidt en waar ISB ook deel van uitmaakt - om een tijdsperspectief

 

Het ISB-overlegplatform 'veiligheid in zwembaden', een diverse vertegenwoordiging van de Vlaamse zwembadsector buigt zich intussen al over de aandachtspunten bij de heropstart van zwembaden. Tijdens het eerste overleg in april werden de (praktische) vragen geïnventariseerd en werd de verdere aanpak bepaald.

 

Over de cruciale vragen hoe het coronavirus zich in een zwembadomgeving (zowel in water als in vochtige warme lucht) gedraagt en hoe een redding en reanimatie veilig uitgevoerd kunnen worden, winnen we momenteel medisch/wetenschappelijk advies in.

 

Voor de concrete vragen waar zwembaduitbaters mee zitten, zullen we via checklists handvaten aanreiken om op maat van je zwembad mee aan de slag te gaan. We bekijken ook hoe we ervaringsuitwisseling tussen zwembaden kunnen faciliteren.

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken