Uitvoeringsbesluit Decreet Lokaal Sportbeleid tweede keer goedgekeurd

04 oktober 2012

De Vlaamse regering keurde het ontwerp van uitvoeringsbesluit opnieuw principieel goed.

 

In het kader van het decreet over het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid, en na advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, sectorraad Sport, keurt de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit hierbij opnieuw principieel goed. Het besluit omvat onder andere uitvoeringsmodaliteiten voor de subsidiëring van gemeenten en provincies rond sport, voor de subsidiëring van de VGC en de erkenning en subsidiëring van organisaties voor de begeleiding van de besturen, en voor de coördinatie en begeleiding van de pool van begeleiders in de sport. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

(Bron: e-zine 'Beslissingen van de Vlaamse Regering' 28.09.12)

 

Bij deze tweede bespreking werden de adviezen van de Vlaamse sportraad en Vlabest in overweging genomen. Ook ISB bezorgde het kabinet Muyters input voor het debat rond het uitvoeringsbesluit.

 

Aanpassingen t.o.v. het eerste ontwerp de opname van een tussentijdse evaluatie van de bestedingspercentages en het schrappen van de gevraagde indicatoren.

 

Het Uitvoeringsbesluit dat een tweede principiële goedkeuring kreeg, kan je raadplegen bij Bloso - Afdeling Subsidiëring.

 

Eind oktober zou de Vlaamse regering alle beleidsprioriteiten (voor alle beleidsdomeinen) moeten bekend maken aan de gemeenten en steden. Eind november-begin december organiseert Bloso 5 provinciale infomomenten hieromtrent.

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken
  • Mail een vriend

    Doorsturen

    Gegevens verzender