Sportbeleid

Decreet Lokaal Sportbeleid

Dossier over het Decreet Lokaal Sportbeleid van 6 juli 2012.
 

Vrijetijdsbeleid

Dossier over de clustering van beleidsdomeinen en -diensten op vlak van vrije tijd.
 

Mijn sportbeleid

Laat je voor de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 inspireren en ondersteunen aan de hand van onze projectfiches rond de beleidsprioriteiten, de brochure rond indicatoren en onze praktijkbundels. Kies er die elementen uit die passen binnen jouw lokaal sportbeleid:
 

Vormingen en activiteiten in de kijker