Werking sportdienst

ISB-sportverzekering

Alles over onze polis voor sportdienstactiviteiten.
 

Rechtspositieregeling

Dossier over de rechten en plichten van het gemeentepersoneel.
 

Subsidiereglementen

Dossier over het subsidiëren van sportclubs.
 

Fiscale aftrekbaarheid

Dossier over fiscale aftrekbaarheid van sportkampen.
 

Verzelfstandiging

Dossier over het verzelfstandigen van bepaalde gemeentelijke activiteiten of diensten.
 

Verenigingswerk

Over bijverdienen in de sportsector.
 

Vrijwilligers

Dossier over werken met vrijwilligers in de lokale sportsector.
 

Functieprofielen

Dossier over competentiemanagement in de sportdienst.
 

Vormingen en activiteiten in de kijker