Contacteer ISB


Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw

August De Boeckstraat 1 bus 3     

9100 Sint-Niklaas

 

T 03/780.91.00
F 03/780.91.09

secretariaat@isbvzw.be  

Breng je een bezoek aan ons kantoor? Bekijk de routebeschrijving.

 

 

BTW: BE 417.039.919 

IBAN: BE55 0680 6440 0044

BIC: GKCCBEBB

 

Het team

David Nassen

David Nassen

directeur
T 03/780.91.05

david.nassen@isbvzw.be

David staat vanuit het ISB-team in voor de algemene leiding en coördinatie van ISB als ledenvereniging en kenniscentrum van de lokale en regionale sportsector.

Lien Van Belle

Lien Van Belle 

stafmedewerker

T 03/780.91.07

lien.vanbelle@isbvzw.be

Lien is verantwoordelijk voor het vormingsbeleid van ISB en het ISB-Congres. Ze coördineert de ISB-website en het ISB-Bedrijfspartnership. Zij staat ook in voor de uitbouw van de kennis omtrent sportinfrastructuur en volgt de Commissie PR en Jong-ISB op.

Marjolein van Poppel

Marjolein van Poppel

stafmedewerker

T 03/780.91.06

marjolein.vanpoppel@isbvzw.be

Marjolein coördineert het kenniscentrum binnen ISB met bijzondere aandacht voor onderzoek en publicaties. Daarnaast is ze hoofdredacteur van het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer. Ze is verantwoordelijk voor het thema zwembaden en de opvolging van verwante wetgeving. 

Kevin Buydts

Kevin Buydts

stafmedewerker

T 03/780.91.04

kevin.buydts@isbvzw.be
Kevin biedt begeleiding en ondersteuning aan de gemeenten bij de uitvoering van het Decreet Lokaal Sportbeleid, de meerjarenplanning en sportclubondersteuning. Hij staat in voor de uitbouw van het communicatiebeleid van ISB.

Hanne Neirynck

Hanne Neirynck

stafmedewerker

T 03/780.91.82

hanne.neirynck@isbvzw.be
Hanne werkt mee aan de uitbouw van het ISB-Kenniscentrum (goede praktijken, onderzoek ...) en aan ondersteuning van onze leden. Ze is aanspreekpunt voor het vormingsaanbod. Ze staat ook in voor de opvolging van de ISB-sportverzekering.

Piet Van der Sypt

Piet Van der Sypt

medewerker Buurtsport

T 03/780.91.08

piet.vandersypt@isbvzw.be

Piet coördineert het Expertisecentrum Buurtsport. Hij is ook verantwoordelijk voor het valorisatieluik van het CATCH-project (een strategisch basisonderzoek naar Buurtsportmethodieken). 

Klaas Verstraete

Klaas Verstraete 

medewerker sportparticipatie & schoolsportinfrastructuur

T 03/780.91.81

klaas.verstraete@isbvzw.be

Klaas staat in voor de kennisontwikkeling- en deling rond andersgeorganiseerde sport, diversiteit en toegankelijkheid. Hij zorgt ook voor vormingen en bijeenkomsten omtrent deze thema’s. Daarnaast staat hij in voor de begeleidingsopdracht van ISB bij het project rond openstellen van schoolsportinfrastructuur.

Roel Noukens

Roel Noukens 

projectmedewerker Buurtsport - Naschoolse sport

T 0473/82.14.63

roel.noukens@isbvzw.be

Roel coördineert de ondersteuning van lerende netwerken i.k.v. de projectsubsidie voor naschoolse sport voor leerlingen secundair onderwijs.

Rozemarijn Van Meirvenne

Rozemarijn Van Meirvenne

medewerker events, zwempromotie & bedrijfspartnership 

T 03/780.91.03

rozemarijn.vanmeirvenne@isbvzw.be

Rozemarijn staat in voor de organisatie van ISB-activiteiten (o.a. ISB-Congres) en voor zwempromotie (o.a. Start to Swim). Ze is ook contactpersoon voor de ISB-Bedrijfspartners.

Joke Van der maelen

Joke Van der maelen

medewerker kenniscentrum en redactie

T 03/780.91.02

joke.vandermaelen@isbvzw.be

Joke verzorgt de eindredactie van het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer (VTS), de ISB-website, nieuwsbrieven en sociale media. Ze staat in voor de dienstverlening en het beheer van ISB als kenniscentrum en de ISB-Kennisbank.

 

Rony Pawlowski

Rony Pawlowski

medewerker onthaal en administratie

T 03/780.91.00

rony.pawlowski@isbvzw.be

Rony beheert het secretariaat in al zijn facetten: inkomende en uitgaande briefwisseling, het beheren van gegevensbestanden, de administratie van de diverse ISB-activiteiten ... Je kan bij hem ook terecht voor de bestellingen van zwembrevetten en ISB-publicaties.

 

Debby Van den Eede

Debby Van den Eede

medewerker boekhouding en administratie

T 03/780.91.01

debby.vandeneede@isbvzw.be

Debby is enerzijds verantwoordelijk voor de boekhouding en de financiële opvolging van de georganiseerde activiteiten en de aangeboden producten en diensten. Anderzijds staat zij in voor algemeen secretariaatswerk. 

Philippe De Witte

Philippe De Witte

coördinator EU Sport Link

0485/19.83.43

philippe.dewitte@eusportlink.be 
De lokale besturen informeren, hen begeleiden en hen vertegenwoordigen met betrekking tot sport en bewegen in de Europese dimensie, zijn de kerntaken van de vzw EU Sport Link.

 

  •  ShareDelen
  • Afdrukken
  • Mail een vriend

    Doorsturen

    Gegevens verzender