CATCH op tournee

ISB-congres 20 en 21 maart 2019 - Brussel - Samen zijn wij sport

Ons eigen in house congres. Het slotsymposium van CATCH werd gekoppeld aan het jaarlijkse ISB congres. Op beide dagen kwamen sprekers uit ons team aan bod. De presentatie en het artikel staan online: dag 1 (Engels) - dag 2 (Nederlands)

 

Conference of the European Association for Sport Management - 3 tot 6 september 2019 - Sevilla - Spanje

Workshop: ‘Knowledge translation in Sport Management’ georganiseerd door Andrew Adams (Bournemouth University), Kevin Harris (Solent University), Hebe Schaillée (Vrije Universiteit Brussel) en Ramón Spaaij (Victoria University and University of Amsterdam). Het abstract hiervoor wordt ten laatste ingediend op 19 april 2019. De conferentie gaat door van 3 tot 6 september 2019. Meer info

 

Sport, Diversity and Social Change - 6 februari 2019 - Melbourne - Australië

Seminarie ‘Exploring the structural approaches of community sport practitioners in Flanders’ door Shana Sabbe voor de onderzoeksgroep ‘Sport, Diversity and Social Change’ (Institute for Health and Sport – Victoria University – Australië).

 

EARA-conferentie - 12 tot 15 september 2018 - Gent

Karen Van der Veeken gaf een lezing binnen het symposium “Are the Kids All Right?: Seeking, Finding, and Supporting Factors That Contribute to Youth Resiliency”. 


ESF - 12 september 2018 - Brussel

Binnen het ESF lerend netwetwerk rond jeugd konden we ons verhaal brengen over 'Hoe tracht buurtsport de persoonlijke ontwikkeling van jongeren te stimuleren?'. Pieter Debognies zorgde voor deze presentatie.

 

TYWC - 6 september 2018 - Plymouth - Verenigd Koninkrijk

Op het Transformative Youth Work Conference kon Pieter Debognies de deelnemers meer vertellen over 'the more we measure, the less we understand. Reflecting on M&E in Sport-for-Development'.

 

TISSA - 17 augustus 2018 - Ljubljana, Slovenië

Shana Sabbe kreeg het woord op de Congress of The International Social Work & Society Academy. Ze vertelde er meer over de structurele functie van buurtsport.

 

Zomertreffen Buurtsport - 26 juni 2018 - Kortrijk

Europese sportstad Kortrijk was net voor de zomer het decor voor het Zomertreffen Buurtsport. Ons podium om de praktijk op de hoogte te houden. We zorgden ook voor voldoende inspiratie in aanloop naar de lokale verkiezingen en het zeer belangrijke planningsjaar 2019.

 

Interkabinettenoverleg - 20 juni 2018 - Brussel

De betrokken kabinetsmedewerkers van de Vlaamse ministers voor sport, jeugd en welzijn kwamen op 20 juni samen. De kans voor ons team om een duidelijke stand van zaken te geven en een stevige voorzet richting toekomst. 

 

ISSA - 5 tot 8 juni 2018 - Lausanne, Zwiterserland

Op het jaarlijkse World Congress of Sociology of Sport konden we niet ontbreken. Hebe Schaillée had het daar over "Advancing knowledge translation in the sociology of sport? A comparative analysis of two applied research projects" en Shana Sabbe over "The structural function of community sport". Een meer dan boeiende driedaagse! Blader gerust door de verzamelde abstracten.

 

Evaluation in sport, leisure and wellbeing; the power of knowledge exchange? - 9 mei en 28 juni 2018 - Bournemouth en Southampton, Verenigd Koninkrijk

Hebe Schaillée, Pieter Debognies en Rein Haudenhuyse staken het kanaal over om deel te nemen aan een uniek tweedelig symposium omtrent de evaluatie van sport, vrije tijd en welzijn waarbij de kracht van kennisuitwisseling centraal staat. Lees er alles over op de website van Sport & Society.

 

MAiSI - 9 mei 2018 - Ghelamco Arena Gent

Uiteenzetting over CATCH aan studenten Erasmus Mundus Master of Arts in Sports Ethics and Integrity (MAiSI).

 

ISB-congres 21 en 22 maart 2018 - Gent - De verbindende kracht van sport

Karen Van der Veken, Veerle Vyncke en Piet Van der Sypt namen de 65 aanwezigen mee doorheen een workshop rond 'gezondheid en bewegen in ieders nabijheid'. De presentatie en het artikel staan online.

 

UKSDN - 17 november 2017 - Plymouth, Verenigd Koninkrijk

Hebe Schaillée en Kevin Harris organiseerden samen een interactieve workshop over de samenwerking tussen onderzoekers en mensen uit het werkveld. Deze workshop aan de Marjon University in Plymouth had tot doel om een aantal voorwaarden bloot te leggen die bepalend zijn voor een goede samenwerking tussen onderzoekers en mensen uit het werkveld bij het valoriseren van onderzoeksresultaten.

 

Dag Van het sportonderzoek - 9 november 2017 - Zwolle, Nederland

Ook op de 8ste Dag van het Sportonderzoek (Windesheim, Zwolle) kwam CATCH aan bod. "Samen kennis maken" was het centrale thema in Zwolle, een thema waar ons project perfect binnen past. Hebe Schaillée gaf daar onze presentatie.

 

Sportinnovatiecongres - 17 oktober 2017 - Brugge

Piet Van der Sypt en Hebe Schaillée zorgden samen voor 1 van de 30 verschillende inspiratiesessie op het 2de sportinnovatiecongres van Sport Vlaanderen. De presentatie staat online

 

Plan & Play - 12 oktober 2017 - Sint-Niklaas

Het inspiratie- en netwerkevenement van de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten ontvingen het CATCH-onderzoek als standhouder. Pieter Debognies en Piet Van der Sypt legden de focus op brede bekendmaking van het onderzoek en netwerking met de aanwezige gemeentelijke jeugd- en vrijetijdsambtenaren.


ISSA-congres 30 mei – 2 juni 2017– Taoyuan, Taiwan

De drie onderzoekslijnen binnen het CATCH-project waren vertegenwoordigd op het World Congress of Sociology of Sport, in Taiwan. CATCH organiseerde hier een eigen sessie op donderdag 1 juni, onder leiding van Rein Haudenhuyse. De sessie werd ingevuld met presentaties van de drie CATCH-onderzoekers, aangevuld met onderzoekers uit Australië, Turkije en Wales. Na elke presentatie was er gelegenheid voor vragen en discussie met Lieve Bradt, Hebe Schaillée, Ramon Spaaij en Cora Burnett-Lowe als discussanten.

 

Onze deelname aan het congres was erg nuttig. Allereerst om ons project wat bekendheid te geven op internationaal vlak. De grote Belgische delegatie op het congres bleef niet onopgemerkt. Verder was het ook een ideale gelegenheid om te netwerken met andere onderzoekers en om presentaties bij te wonen over gelijkaardige topics waar de onderzoekers van hebben kunnen leren. Ook was het voor de drie onderzoekers erg nuttig om nog eens face-to-face samen te zitten met Ramon Spaaij, één van de internationale experts van CATCH consortium. Ze kregen diepgaande feedback op hun presentaties met het oog op het publiceren van hun eerste artikels. Blader doorheen het book of abstracts van deze bijeenkomstBlader doorheen de foto's van dit congres. 

 

ISB-congres 22 en 23 maart 2017 – Kortrijk - Slim is het nieuwe sterk

Het CATCH-project was op donderdag 23 maart vertegenwoordigd op het ISB-congres in de Kortrijk Xpo. Enerzijds stond een nieuwe uitvoering van onze Blackbox op het centrale beursplein. Hier kon iedereen komen ontdekken wat Buurtsport is en waar ons onderzoeksproject zich op focust. Anderzijds waren we uitgenodigd om een lezing te verzorgen met als thema “Kwaliteitsopstap voor buurtsportwerkingen”. Hier gingen we dieper in op het belang van onvoorwaardelijkheid binnen buurtsport en de effecten, valkuilen en voorwaarden hiervan.

 

Wat in alle onderzochte buurtsportinitiatieven naar voor komt is dat het onvoorwaardelijke karakter van Buurtsport essentieel is om Buurtsport te gebruiken als springplank voor sociale inclusie van kwetsbare jongeren. Onvoorwaardelijkheid verwijst zowel naar de laagdrempeligheid, maar ook naar de 1000-kansen filosofie die Buurtsport kenmerkt. Via onderstaande link kan je meer informatie terugvinden over wat onwoorwaardelijkheid is, wat mogelijke valkuilen zijn en wat randvoorwaarden zijn om via een onvoorwaardelijk aanbod een veranderingstraject aan te gaan met maatschappelijk kwetsbare jongeren.

 

De presenatie en het bijhorende artikel dat we hier achteraf over publiceerden vind je terug binnen het Kennisplatform Buurtsport.

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken